Rødgrønn omfordeling

Har du penger igjen på slutten av måneden bør du – om du ikke allerede gjør det – drikke de opp. Regjeringen foreslår nemlig å gi deg mindre i stipend om du klarer å spare penger. Dette er et grep som ene og alene rammer studenter. Er det “de som har best fra før”?


Forslaget om å regne renter som inntekt har nok kanskje en logisk begrunnelse, men det er elendig politikk. Nå betyr “de som har mest fra før” studenter som tjener litt mer enn de bruker.

Av mange blir dette helt korrekt sett på som en innskrenking av Boligsparing for Ungdom (BSU). Hvorfor skal renter som er låst til boligsparing regnes som lønnsinntekt? En kan ikke akkurat bruke disse renteinntektene på pasta, øl eller lærebøker. Studenter som er nær inntektsgrensen på ca 140 000 kroner blir da nødt til å vurdere om de skal fylle opp BSU-kontoen og få skattefordelen det medfører, eller sikre at de får stipend for semesteret.

Med egenkapitalkravet på 15 % blir forslaget enda vanskeligere å forstå, rent politisk. Det skal bli vanskeligere for studenter å spare i en offentlig spareordning, og en trenger stadig mer egenkapital per kvadratmeter bolig. “Alle skal med”, bortsett fra studenter som ønsker å kjøpe seg en liten leilighet, og som har lyst til å starte sparingen tidlig. For her skal det omfordeles.

Oppdatert: Regjeringen tar en helomvending. De sier at BSU-inskrenkingen aldri var tilsiktet fra deres side. Vurderer de forslagene sine for konsekvenser før de når media, eller tar de det som det kommer?

Vist 137 ganger. Følges av 1 person.
Annonse