Overvåkingspakke?

Jeg trodde formålet med å forby planlegging av soloterrorisme var å forby planlegging av soloterrorisme. I dag la regjeringen ut lovforslaget på høring, og de brukte selvsagt anledningen til å åpne opp for mer overvåkning.

Lovforslaget kommer som reaksjon på at folk som er mistenkt for planlegging av soloterrorisme ikke kan straffes. Har du “inngått et forbund”, samarbeid med andre, er terrorplanlegging straffbart. Det er da merkelig at en velger å bake inn en ytterliggere begrensning av personvernet i det som burde være en ryddig og enkel prosess for å luke ut et hull i lovverket.

Jeg avviser ikke bruk av romavlytting. Av og til er det nødvendig, men verktøyet finnes i dag. I pressemeldingen tilknyttet høringsnotatet kommer det frem at dette virkemiddelet skal utvides. Med det må vi forstå at flere skal overvåkes. Det er jeg ikke umiddelbart enig i. Jeg håper virkelig ikke at regjeringen bare “benytter muligheten” som oppstod, da en forstod at også planlegging av soloterror må bli straffbart, til å gjøre vidtrekkende endringer i politiets og PSTs fullmakter.

Min tillit til at regjeringen ivaretar personvernet og liberale rettsstatsprinsipper er lav. Det er erfaringsbasert, og ikke et resultat av generell uenighet. De innførte datalagringsdirektivet tross massiv intern og ekstern motstand og de trumfer gjennom Lex Breivik. Hvis politiet trenger (enda) flere verktøy, så er det en debatt som bør komme, men ikke i ly av en åpenbart nødvendig lovendring. Det som skulle være en enkel tetting av et smutthull kan fort bli til en overvåkingspakke.

Vist 160 ganger. Følges av 2 personer.
Annonse