Hatet

Det mest skremmende med dekning av romfolkets leir i Oslo er alt hatet som rettes mot dem. Jeg skjønner at folk er kritiske til å få en slik leir i sitt eget nabolag, men jeg forstår ikke at en vil skyte fyrverkeri mot leiren. Jeg forstår ikke hatet.

Jeg forstår ikke behovet for å sitte trygt plassert bak et skrivebord og spy ut hat mot en hel folkegruppe. Det er ingen grunn til å kalle de for “søppel”. Rasisme er et tydelig tegn på kollektivistisk tenkning, og det bør ikke ha noen plass i samfunnet vårt. Dessverre er det fortsatt ganske allment akseptert å hate romfolket. Jeg kan ikke se for meg at det kunne skjedd med en noen som helst annen gruppe. Internett gjør at vi kan opptre som hvem vi vil. Urovekkende mange velger å opptre som komplette idioter.

Det har vært greit å få avklart hva som kvalifiserer til å få norske trygdeordninger. En pro forma-jobb i “folk er folk” kvalifiserer ikke, skal vi tolke statssekretæren, og ingen romfolk i Oslo har blitt utstedt registreringsbevis. Det kan jeg være enig i, men flere sier at utspill som dette er med å skape dette hatet fra den andre siden av PC-skjermen. Det er så feil som det kan bli. Det blir for enkelt å skylde på slike avklaringer. Jeg tror ikke de som har så mye hat sitter og venter på at en politiker skal si noe som trigger deres behov for å hamre løs i et kommentarfelt.

Jeg har ingen umiddelbar løsning på romfolkets situasjon, men om vi bare kunne latt rasjonaliteten overta for hatet ville vi vært noen steg nærmere. Norge er best på demokratiforståelse, sies det. Jeg tror vi har en lang vei å gå for å forstå det liberale demokratiet.

Vist 1103 ganger. Følges av 8 personer.

Kommentarer

Leser dine innlegg med stigende interesse, kjekt hvis det igjen er plass for liberalere i ditt parti.

Jeg sliter med å la min empati gjelde sigøynerne, som jeg kan gi trengende som kommer til oss i nød, på flukt fra vold, og forfølgelse – og tror denne splittetheten skyldes flere faktorer.
Sigøynerne i flokk fremstår som fullstendig uspiselige, forlangende, ufordragelige, og ikke villige til å innordne seg i Norge. Vi har mange flyktninge-/innvandrergrupper som villig har latt seg integrere i det norske samfunnet, og som stilletiende har tatt drittjobbene (det som har budt seg), for så å jobbe seg oppover. Flere av gruppene har nå høyt utdannede barn, som nå jobber som leger, ingeniører og i andre ledende stillinger – dette ser vi opp til, og gjør at vi gir vår aksept, og beundring, for de som har jobbet seg opp fra enkle kår.

Sigøynerne unndrar sine barn utdanning, de tvinges til å ta del i arbeid, og dessverre også kriminalitet.
At sigøynerne samtidig stjeler og svindler oss, ved salg av falske smykker, lurer eldre, og har falske innsamlingsaksjoner – rammer dessverre hele gruppen.
Mengden, og synligheten i bybildet, som tiggere; passive mottakere av vår velvilje,
gjør mange av oss forbannet, forbi vi selv har jobbet og slitt, uten almisser.
Tanken med å oppheve løsgjengerloven, var at våre alkoholikere og narkomane, ikke skulle fremstå som kriminelle, ved sin tigging – ikke å åpne for alle trengende i Europa.

Sigøynerkulturen respektere ikke barns rettigheter, ved at de ikke får utdanning, blir tvangsgiftet i ung alder, og tvunget ut i arbeid – det kan vi ikke akseptere, om de ønsker å benytte våre goder, og delta i vårt samfunn.

Har så jeg gitt penger til tiggende sigøynere?
Jo, jeg er spaltet i spørsmålet – ser jo også enkeltmenneskene, når de er få – og jeg har gitt, spesielt til de som bidrar positivt; musikerne, ser dyktigheten, utholdenheten, glimtet i øye, og oppdager en flik av mennesket, når jeg haster forbi.
Slik har også jeg bidratt til å gi næring til tilstrømningen.

Det er spesielt omfanget av tilstrømningen som skremmer, og gjør situasjonen uholdbar.
Det, og vår ynkelige justispraksis, som gjør at vi ikke umiddelbart kan fengsle de kriminelle,
som ødelegger for alle skikkelige folk fra Øst-Europa.

Om organisasjonen Folk er Folk, skal jeg begrense meg til å si at deler av deres virksomhet er på grensen til undergravende, bidrar utelukkende til å opprøre oss, og fører til økt polarisering.

Men til ditt spørsmål, hvor kommer hatet fra?
Hvis det norske folk følger seg overkjørt, og umyndiggjort, og ser at reaksjoner fra det offentlige uteblir, vil de mørkeste kreftene få spillerom.
Det må stilles klare krav til de tilreisende tiggerne, og vi kan ikke godta at de tar seg til rette i det offentlige rom, ved å forsøple, og forurense sine omgivelser.
De fleste har med bil, og må som andre benytte tilgjengelig campingplasser o.l. med sanitære fasiliterer.
Hvis de ikke er villige til å innordne seg, vil de alltid forbli uønsket – de må selv bidra, får å fortjene respekt.
Den enkleste veien er via arbeid – alle har respekt for de som tar på seg arbeid, og bidrar til egen velferd.

Sigøyneres kultur og adferd lokker fram det verste i mange.

Link: Aftenposten 2008

Det kan vise seg at foreningen “Folk er Folk” ikke har erfaringer med sigøynere og deres kultur, og at alt vil ende som det pleier å gjøre, at enda en naiv gruppe i Norge får lære hva som ligger i begrepet “utakk er verdens lønn”. De tror de kan forandre 500 års kultur på en sommer, og stryke ut eller spytte på mer enn 100 års erfaringer med dette i Norge.

Det fins svært mange intolerante mennesker i Norge. Og dette kan bli en sak der de bombastiske viser sine mest aggressive sider.

Dessuten tror jeg damen som inviterte dem til steinbruddet ville bruke dem til å hevne seg på motparten i en eiendomskonflikt.

La meg forsøke å rydde litt opp i den tydlige begrepsforvirringen jeg mener finnes i debatten. Og det uten å skjele til den ene eller andre siden i debatten…

Ulike romfolk.
For det første har det tiggende romfolket som kom hit fra Romania, nesten intet til felles med våre “hjemlige” og stadig omreisende romere som besitter norsk eller nordisk pass. Den siste gruppen har trafikkert Norge i flere generasjoner og må derfor oppfattes og behandles som andre nordmenn eller andre nordiske statsborgere.
Den førstnevnet gruppen ha rRomensk pass og statsborgerskap og er stort sett stedbundne mennekser som ofte har levd på samme sted i generasjoner.
Om disse to gruppene møter hverandre, så har de intet annet tilfelles, enn gjensidig mistro. Det er derfor stor risiko for at slike møter ender opp i slagsmål gruppene imellom…

Landet Romania.
Romania er i dag en demokratisk republikk som rent geografisk har tilhørighet med Øst-Europa og Balkan. Under etterkrigstiden frem til år 2000 , har landet vært regnet som et av Europas mesttfattig land, med særdeles dårlig levevilkår og sosialt nettverk for innbyggere sine.
I våre dager er dette ikke lenger tilfelle. For Romanias del snudde den negative trenden allerede i år 2000. Og siden den gang har landets arbeidsledighet sunket og inflasjonen kommet under kontroll. I 2006 hadde Romania en vekst i BNP på hele 7.7 %, mens arbeidsløsheten vr nede på moderate 4,5 %.
Begrunnet av sin sterkt forbedrede økonomiske situasjon har Romania også kvalifisert til EU-medlemskap og skal (etter hva undertegnede mener å ha hørt), nå ha EUs fjerde sterkest voksende økonom.
Romanias BNP i 2007 var på USD 10 661 i 2007. Tilsvarende velstandsmål (fra UNDP for 2005) lå på USD 4.540 og justert for kjøpekraft, hele 9.208 US$ per innbygger.

*Tallmatrialet er hentet fra no.wikidedia.org

Dette er bare ment som bakenforliggende informasjon

Jeg mener å ha oppfattet at sigøynere finnes i store deler av verden i mange utgaver. Det er rundt 40 mill som regner seg som sigøynere. Ordet rom betyr sigøyner på deres språk. Sigøyner er det norske ordet. Jeg har møtt amerikanske, jordanske, søramerikanske og østeuropeiske. På en måte like, på en annen måte ulike.

Ukonvensjonelle, f eks få en boligblokk til disp, og innrede leilighetene i 1. etg som staller for hestene.

Opportunistisk kultur. Ingen tradisjon for utdannelse. Barneekteskap. Barnerike.

Litt overraskende for mange kanskje:

The Romani people recognize divisions among themselves based in part on territorial, cultural and dialectal differences and self-designation. The main branches are:

 • Roma, concentrated in central and eastern Europe and central Italy.
 • Iberian Kale, mostly in Spain
 • Kale in Portugal
 • Kale in Southern France
 • Kale in Latin America;
 • Finnish Kale, in Finland,
 • Kale in Sweden;
 • Kale in Wales;
 • Romanichal, in the United Kingdom,
 • Romanichal, in the United States and Australia;
 • Sinti, in German-speaking areas of Europe and some neighboring countries;
 • Manush, in French-speaking areas of Western Europe;
 • Romanisæl, in Sweden and Norway.

De som oppholder seg i Oslo som ny gruppe nå er rumenske sigøynere av undergruppen Roma.
De gamle i Oslo er av undergruppen Romanisæl. Men kaller seg selv sigøynere.

Meget bra Odd future. Det er viktig med bakgrunnsstoff for bedre å kunne forstå.

Det er noe som heter naivitet, noe som heter fakta og noe som heter fordommer. Fordommer kommer stort sett av uvitenhet. Visse typer fakta kan være ugunstig for noen og “mat” for andre.

Det som forundrer meg mest er ingen vil innrømme at dagens sigøynerkultur er det sigøynere faktisk sier og gjør i Skandinavia i dag. Deres historie er hva de faktisk selv har sagt og gjort i nær fortid, f eks de siste 30 år.

Så : hva har de gamle sigøynere i Skandinavia faktisk sagt og gjort de siste 30 år? Hva har disse nynakomne faktisk sagt og gjort så lenge de har vært her? Hvilke lovlige rettigheter har de faktisk?

De nyankomne og de gamle er ikke en gang kjent for hverandre, snakker ikke samme språk, og vil trolig ikke ha noe med hverandre å gjøre. Hvorfor skal det de har sagt og gjort hver for seg – granskes sammen?

Hvilke spesialrettigheter har gruppen sigøynere i Norge? (forsiktig nå, det har vært sagt og gjort ganske mye underlig de siste 100 år i Skandinavia om dette tema og disse folkene, både av sigøynere og myndigheter – som jeg selv har sett) Det er ikke selvsagt at alle verdens 40 mill sigøynere skal ha rettigheter i Norge – når ingen andre har.

Flott oppdatering på folkegruppen.
Men informasjonen bringer oss ikke nærmere hva som bør skje videre, hvor ligger løsningen?
Og som du sier, det er ikke gitt at de går godt sammen, de tilreisende og de skandinaviske sigøynerne,
som vi i dag har sett… (tv2)

Jeg har ingen løsning. Men jeg så de forslo at de kunne reise hjem hvis de fikk 100 000 kr hver, en sum som steg til 1 000 000 kr i løpet av intervjuet. Media syns visst at dette er ytringer som kan formidles som god fisk.

For å komme evt anklagere, overempatiske, kuratorspirer og sutrepettere i forkjøpet så vil jeg gjerne lansere en definisjon. Link 1: Antizigansime

Dette begrepet er nytt for meg, så jeg ser gjerne noen saklige meninger om det.

Ellers ser sigøynerne velutstyrte ut med biler. De andre tiggere jeg kjenner til i f eks Oslo har ikke biler.

TV2:

Ønsker ikke hjelpe likevel

Men etter å ha vært med TV 2 på besøk i romleiren på Årvoll gikk den komplette misforståelsen raskt opp for sigøynerkongen.

– Jeg beklager så mye alt jeg har sagt. Jeg trekker tilbake alt. Disse menneskene hører ikke til vår befolkning. De er ikke våre mennesker, sier Rene Karoli.

På spørsmål fra reporter Kadafi Zaman om han likevel vil hjelpe beboerne i romleiren svarte Karoli slik før han forsvant fra stedet til fots:

– Nei. Jeg står over. Dette er ikke våre folk. Jeg trodde de var sigøynere, men det var de ikke. Jeg beklager igjen. Ha en hyggelig dag.


Karoli er det ingen som kjenner utenfor en relativt snever krets i Skandinavia. Ikke en gang de vil kalle han konge. Han er et familieoverhode for en relativt liten familie. En wannabe-konge.

Kommentarer?

Ser bare at det tilspisser seg – at det går den veien at ordensmakten blir neste steg.
Og som du sier, tiggerne i byen har ikke bil.
Dvs. de har en de transporteres med, sover ved, før de samlet spaserer til byen – en stusselig tilværelse, men etter å ha sett reportasjer fra noen leirer, f.eks, Slovakia, så er dette langt bedre, og det skaffer familien penger – og det er vel tross alt derfor de er her.
Savner innspill fra deres hjemland, skulle likt å se ambassadøren til Romania engasjere seg, vet at de er svært lite begeistret for denne reklamen
Tror hjemlig mediaoppmerksomhet hadde løst mye, hvor aksjonistene oppfattes som en skam for landet – heller ikke der er de særlig populære – som det tidligere er påpekt, en historisk gjenganger.

Odd Future. Mange mener at det som skiller romere fra tatere, er noen hundre års senere folkevandring vekk fra det gamle stor-India. Taterne dro ut først og er derfor også betydelig mer tilpasset til det europeiske samfunnet, enn romerfolket. Men de skal etter sigende ha nesten samme språk og forstår hverandre godt.

Om det var du eller andre som skrev at de først ankom Eurpoa på 1300-tallet, tror jeg uansett at det er feil. Mange sagn og historier plasserer nemlig Romfolket i Jerusalem Jerusalem før Kristi korsfestelse. Og både våre historiebøker og bilbelhistorien bekrefter vel at dette skjedde for ca 2000 år siden.

Nå er det flere historier og sagn som sier at romfolket stammer fra en bortkommen Indiske kaste som ingen har funnet spor etter. I følge indiske sagn bare forsvant den og ble borte nesten over natten. Og denne kasten hadde vært smeder…

Et av de mest kjente sagnene sier at dagen før Jesus skulle korsfeste, ble tre legionærer gitt penger og sendt ut på byen for å kjøpe fire nagler for hans korsfestelse. To nagler for hendene og to for føttene.
Legionærene hadde fått med seg rikelig med penger og tillot seg derfor å kjøpe vin for en del av dem. Og de var allerede halvfulle før hadde klart å lete opp en jødisk smed. Da de fortalt smeden hvem naglene skulle korsfeste, så ble smeden så forferdet at han kastet vekk verktøyet og for av sted.
De tre legionærene oppsøkte deretter en syriansk smed, men samme sak skjedde da de fortalt ham hvem naglene var ment til. Også denne smeden ble så forferdet at han bare løp av sted.
Leionærene prøve også å få andre smeder tll å smi naglene, men alle nektet eller løp straks de hørte at naglene var ment for Jesus.
Til slutt bestemte legionærene seg for ikke å fortelle den neste smeden om hvem og hva naglene skulle brukes til. Den første smeden de traff var en smed av romfolket med ambuerede smie som han lot trekke fra sted til sted av en hest.
Romsmeden startet straks å smi de fire naglene, mens legionærene lystig drakk slutt på all vinen de hadde kjøpt. Tre nagler var alt banket klare og den fjerde lå og glødet blant kullene da en av legionærene i dumskap og rus følte han måtte fortelle smeden hvem naglene var ment for. Da romsmeden fikk hørt det var Jesus han smidde nagler til, så ble han så forferdet at han kastet seg opp på kjerra og jaget hesten avsted for snarets å komme seg bort. Og med på lasset hans var den lille grua der den siste av Jesus nagler og glødet…

Siden legionærene hadde kjøpt så rikelig med vin, så hadde de heller ingen penger igjen til å kjøpe en nagle til. Og stadig i følge sagnet, så var dette årsaken til at Jesus ble korsfestet med bare tre nagler. En gjennom hver hand og en gjennom begge beina…
Sagnet sier også at dette er opptakten til sigøynerfolket to-tusenårige forbannelse. En forbannelse som krever at de må gjøre hastige oppbrudd og reise videre – hver gang naglen begynner å gløde…

Utøving av hatet gjenspeiler behovet for å glemme deres egen elendighet. Derfor leser også mange VG. For å lese om at andre har det værre enn dem selv. Det gir en følese av de er bedre og har det bedre.

Odd Future
Karolislekten er nok betydelig mere kjent enn hva du vil ha det til, Odd Fuure Og akkurat denne familiens overhode anser faktisk seg faktisk selv for å være konge over alle verdens sigøynere.Og kanskje det nettopp var av den grunn at Karoli ikke ville erkjenne at de nyinnvandrede fra Romania var av folket deres?

Hvorvidt dette med konge har noe relevans vet dog undertegnede ikke, men i tidligere tider (1970-90 tallet) oppfattet i alle fall det norske Sigøynerkontoret han og hans familie som det. Det var nemlig alltid Karolifmiliens overhode som ble tilgodesett med den gjeveste av alle de 4-5 rådyre mercedesene som Sigøynerkontoret leaset og delte ut til sigøynerfamilienes overhoder eller konger.
Sigøynerkontoret mente nemlig det var naturlig at sigøynerkonger måtte ha den flotteste og dyreste bilen i klanen sin for å kunne bibeholde sin status, ha sitt folks respekt og sin kongemakt….

Nå vet jeg ikke om Sigøynerkontoret finnes lenger i våre dager, eller om den norske staten eller Oslo kommune har sluttet eller forstatt driver og leaser ut dyre mercedeser til de 4,5 sigøynerkongene vi har her i Norge. Med slik var i allefall på 1970-tallet og til langt ut på 1990-tallet…

Og bare for å nevne det så er faktisk undertegnede selv et levende bevis for at ingen nyhetskilde turde å skrive om saken med disse bilene. Og troligst var dette begrunnet av frykt for å bli stemplet som rasist…

En god del sigøynere gikk i 1990 ut og benektet at Karoli var noen form for konge. Myten hadde Karolifamilien selv laget. Spørs hvordan du definerer “konge”. Trolig en eller annen misforståelse eller språkproblem. Jeg burde spurt der jeg har vært om de kjente Karoli, men ingen visste en gang at det var sigøynere i Skandinavia. De ca 1000 som er i Norge er slett ikke enige om at denne omtalte kongen er konge. Og når han ikke er valgt i Norge, så… Eksperter mener at kongetittelen ikke eksisterer og at sigøynerne ikke har noen felles leder, hverken i Norge eller Europa.

Jeg kan sende melding til mine kontakter og spørre om dette i utlandet, men jeg er redd at ikke en kjeft er interessert og at det ikke fins så organiserte sigøynere eller sigøynerkultur noe sted.

Det hele dreier seg om familier. Storfamilier. De ulike stammene har ikke samme språk og ikke samme ledere, selv ikke i samme land, provins eller by.

Når Karoli-kongen sier at de på Årvoll “ikke er hans folk”, så kan det hende de er sigøynere, men ikke av samme stamme?

Kan hende det meste er et eneste kaos, og at ingen av de er noe som helst. Det ville trolig være det beste for både dem og andre.

Mye rare folk her og ellers i media for tiden ja…mange fordommer og mange rare ideer…. trygdemisbruk og generell kriminell virksomhet… brun fordekt retorikk..hat som du sier… så vel ca 20 biler på det grustaket…. haha største sak i det norske verdensbilde… her på vestlandet forbanner folk tyskebobil turister som parkerer overralt og ikke vil betale på camping eller bompenger… mat med seg fra Tyskland sies det også…haha så hisser en seg opp på 20 Roma familier…som skal hjem før bladene faller…. helt sjokkert….over så enkel og brun retorikk i media…men det vesrte med disse tyske bobilene …de holder jo ikke sida si…. vi som kjører på disse smale veiene er fortvilet…det er farlig det…så har vi jo så mange attraksjoner som ikke er sikret…. er det 25 utenlanske turister som har død til nå i sommer….det er farlig det…

Jeg syns denne relativiseringen i tid, sted og kultur som Jan her presterer er både u tidig og u seriøs.

Denne gruppen sigøynere kan trolig ikke sammenlignes med andre enn seg selv. I hvert fall ikke i dag i Norge og på den måten. De er en politisk og kulturell verkefinger av en meget sjelden og spesiell art. Sammenligningen med tyske velstående turister er særdeles utidig.

Krekar er også en slik. En anakronisme eller fremmed fugl som ønsker å posisjonere seg for å høste av godene. Goder kan være så mangt.

Alle grupper som selv påstår de er grupper og selv ØNSKER å tilhøre noe kan høres om dette. Men at en besservisser fra en trang dal et eller annet sted som ikke har så mye som sett en sigøynersokk, kan ikke fritt sette i gang å relativisere som han vil for og i mot sigøynere. Det må evt sigøynerne gjøre selv, de som har interesse av det.

Det eneste vi kan gjøre er å sette oss inn i hva en sigøyner er. Men det får vi ikke lov til. De omtalte vil selv bestemme hele historien og alle sine tradisjoner, intensjoner osv.

Jeg tipper en horde av fremmede fugler vil iføre seg hva som helst for å få tak i godene der de finnes. Gjerne en sigøynerkappe hvis det kan gavne deres agenda. Det virker litt tvilsomt at de (i flg en lokal sigøynerkonge) ikke forstår sigøynerspråk.

En gruppe radikale politikere ifører gjerne sine motstandere HVA SOM HELST av karakteristikker og diagnoser som kan ramme og skade dem. De radikale trenger ikke en gang en saklig grunn, og ikke et eneste eksempel eller dokumentasjon for å ilegge hvem som helst – hva som helst som kan ramme. Løgner inkludert.

Krekar, tyske turister og påståtte sigøynere er nevnt.

Kjære Odd…. tok opp dette med tyske bobiler fordi jeg synes debatten om 2o familier på et grustak blir helt bak mål. Når du sier velstående tyskere så ser ikke mange vestlendinger dem som det. De er gnitne og bruker minst mulig penger i butikker og hvor det måtte være. Bare at du tok det opp viser at du tok agnet jeg la ut og du generelserer grupper. Du datt akkurat i fella mi. Disse kommer fra Romania hvor de har det kanskje tyngst i Europa. Mange grener av Roma og sigøynere. De har etter 3 måneder brukt opp rettighetene for å være her på egen eller andres giverglede. Ser på nyhetene i kveld at mange kommer med gaver og diverse. Kan ikke skjønne at det skal være nødvendig å hisse seg opp over 50 personer. Må da være andre problemmer i samfunnet, det norske som er viktigere enn all denne plassen denne saken får. Du datt i fella mi…Odd… tror når disse er reist så er det mange som vil ha en vond samvittighet for sin retorikk og sine meninger på sosiale medier… Andre må jo se Norge som et land full av fordomsfulle og selvopptatte mennesker som får bakoversveis og går beserk over 50 Romas…. godt det er ferie..og slipper å se debattene fra Norge på en stund…skjemmes…

Odd! De velstående tyskerne ja…. 75% av dem som kommer i bobilerer og annet betaler ikke for seg gjennom de automatiske bomstasjonene…hva hjelper det da oss og være velstående…. haha Istedet for at vi på vestlandet må betale for dem og for veiene i 20-30 år hadde vi sluppet med 15 år….om de også hadde bidratt… er ikke dette en form for lurskap og svindel da…. ? Bomselskapene fortviler….

Det var nok Jan som gikk i mine feller. Vi skal oppleve mer fra disse gjestene. Hvis det skjer noe, vil du da forandre mening? Jeg forandrer ikke mening samme hva som skjer. Det trenger jeg ikke.

Jeg forstår ikke hvorfor de skal forsvares – og jeg anklages for å beskylde dem for noe – når de ikke har gjort noe galt. Vel de dømte kriminelle har vel gjort NOE

At noen ikke liker min mening om saken betyr ikke automatisk at jeg tar feil eller skal “tas”. Kast på budbringeren med alt som er løst, men det er forgjeves.

Har ingen lurt på hvorfor de EGENTLIG er her? Når man ser på “bildet” av denne gruppen, så er det et eller annet vesentlig som mangler. Tiggingen kan umulig utgjøre så mye at det skulle bli så mange nye biler av det. Alle ser dessuten ikke ut som tiggere. De er bedre kledd enn naturlig er. Det henger ikke riktig sammen alt sammen.

Men vi får vel snart klarhet. Snart skal vi få se hva begrepet “utakk er verdens lønn” betyr.

Jeg forsvarer ingen, Odd…men å stemple hele grupper eller folkeslag blir jeg ikke med på…. banditter er det hos oss alle…i alle folkeslag….. også blant bobilturistene og andre turister som alltså svindler Norge for kanskje opptil 100 millioner i året….. du og jeg må ta den regningen vet du…. joda alle kan ha sin mening… men alle skal jo behandles individuellt….ikke sant…du og jeg også….

Tigging er en en uting…. og folk som tyr til slikt har det jammen ikke lett om det være seg narkomane eler andre… men det å naske fra butikk eller lure seg gjennom en automatisk bompengestasjon er jo tyveri da…

bobilturistene og andre turister som alltså svindler Norge for kanskje opptil 100 millioner i året…

Det ville være interessant å vite hvor du har det fra. Jeg forstår hva du prøver å gjøre. Jeg forstår også fordommene mot tyskere som folk og nasjonalitet, samt noe ideologigrums om kapitalisme. Men resten forstår jeg ikke, hvilke millioner det snakkes om.

Bobilene koster fra 50 000 € og oppover, leie er heller ikke billig. De ville valgt noe annet hvis det fantes noe annet med konkurransedyktig pris og standard.

Dessuten selges/kjøpes og leies det like ofte bobiler av nordmenn, som reiser til f eks Danmark, Polen, Tyskland og Frankrike uten å legge igjen så mye. Min nabo kjøpte en bobil til 750 000 kr.

Jeg er ikke dum.

Hvis det skjer noe, vil noen be meg om unnskyldning? Hvis vi havner i samme suppa som andre land, vil de overempatiske be noen om unnskyldning for alle anklager og trakasserier mot folk som egentlig hadde rett? I dette her hjelper det lite å ha rett, men anstendighetens regler burde tilsi at de som har rett bør få rett.

Det ser t som store mengder folk i dette landet er mer redd for at Frp skal få rett enn at landet og innbyggerne skal lide. De skal gå ned med humanitetsflagget til topps.

Problemet er at ingen vil hjelpe OSS den dagen vi trenger det. At vi har hjulpet andre teller ikke. Vi hjelper ikke svenskene, og ikke danskene. Vi bare spør: Hvilken krise? VI ser ingen krise.

Litt senere : Det er ikke VÅR krise.

men å stemple hele grupper eller folkeslag blir jeg ikke med på….

Hvilken folkegruppe er det vi snakker om? Sigøynere er det ikke, sier en sigøynerkonge. Jo – det er sigøynere sier en norsk forsker. Jeg tror ikke mer på “konger” enn på “forskere”.

For meg er det ikke viktig hvem de er. Bare hva de sier og gjør mens de er i Norge er viktig. Er det lovlig, så kan vi bare iaktta lover og regler, og det er ikke min jobb. Hvis de provoserer naboene sine, så er det meg likegyldig.

Jeg forstår ikke hva som er så JÆVLIG viktig med sigøyner eller ikke sigøyner.

Hele debatten er latterlig morsom.

Jeg har informasjonen fra bomselskapene og via avisene her på vestlandet…du kan skjekke det opp selv ved å google…. du vet at vi normenn får bomavgiften i posten mens de fra utlandet… biler…betaler og kjøper brikke om de vil… bomselskpene selv sier at 75% av de som kjører gjennom ikke betaler eller har kjøp brikke…skjekk det opp selv…. de har regnet opp et ca. tap som jeg og du må betale…. Unnskyld Odd….men kan ikke behandle mennesker som gruppe eller folkeslag og forhåndsdømme noen…. det er blitt gjort før med et forferdelig resultat… Har ingenting mot tyskere eller andre… bare sier hvordan vi føler det her på vestlandet…..ta deg en tur over fjellet så ser du litt av hvert….

Hadde satt mer pris på om du støttet vestlandet med bedre veier… flere muligheter og ikke brukte tida di på å forhåndsdømme noen…. når jeg nevnte tyskere…så tror jeg de fleste av dem har lært leksa si…. var med på sånn som mange i debatten nå krever…deportasjon etc….

Og det er tyskernes feil alt sammen? Det virker som en type påstand du selv krever at andre skal la være å komme med – at en gruppe ikke skal henges ut for noe mange andre også gjør.

Hvis det prinsippet skal holdes, så kan vi ikke skille mellom utlendinger og norske med noe. Alt blir “rasisme”. Vi kan ikke likestille alle grupper. Vi kan heller ikke likestille bare de grupper som passer dine politiske preferanser eller agenda.

Sigøynere er heller ikke noen “rase”. Det var noe tøys en gruppe tyskere påsto for 80 år siden.

Sigøynerkongen nektet brått og kontant å hjelpe de stakkars menneskene da han hørte at de nødstilte ikke var sigøynere. Hva kaller man det?

Nei…men de fleste som kjører her på vestlandet er faktisk tyskere og ser en hva de har gjort…retorikk og handling gjennom historien så passet det faktisk veldig bra og påpeke at de som snylter mest ved bruk av våre veier er tyskere…. tysk registrerte biler…ikke norsk leide… sigøynere eller roma eller tatere kommer fra Inda for nesten 1000 år siden og har sine lokalpreg og sine språk…enten det er i Spania eller i øst Europa…vil ikke starte en diskusjon om Karoli… kanskje han har sin egen agenda… og for meg hørtes det ut som om de Roma folkene snakket rumensk…noe han ikke kan…. mange har sin agenda….. bra han gikk derfra….

Det kommer flest turister fra Tyskland (23 %), deretter følger Danmark (14 %), Sverige (11 %), Nederland (10 %), Storbritannia (9 %), USA (4 %), Frankrike (4 %), Italia (3 %) og Spania (3 %).

Håper det liberalistiske og åpne FRP vinner frem…og ikke det grumsete og brune….og ikke merkverdige fordomsfulle bygdetullinger eller frusterte mennesker rundt om….

Våkn opp Jan Petter og slutt og vås.

Jeg bor i Sverige, altså i et EU-land på lik linje med Tyskland. Og siden jeg snart har bodd i Sverige i 26 år så kjører jeg selvfølgelig svenskregistrerte biler. Og i slike svenskregistrerte blier har jeg nå kjørt fra Sverige til Oslo minst en gang per uke i godt over 25 år.

Og så lenge det har vært bompenger mellom svenskegrensen og Oslo, så har jeg nesten alltid (men også klart uvillig) betalt bompenger. De få gangene jeg har vært tvunget til å kjøre igjennom bommer uten å betale for meg (ikke har hatt norske mynter på meg) , så har jeg alltid i ettertid fått hjemsendt faktura med straffeavgift fra de bompengeselskaper, som jeg i følge dem har forsøkt å lure…

Hadde jeg så gitt blaffen i å betale disse fakturaene med sine nesten kriminelt høye straffegebyrer, så hadde kravet blitt oversendt til Kronofogden for inndrivelse. Og det hadde kostet meg mye, mye mere…
Og samme sak gjelder faktisk for bilister fra alle andre EU og EØS-land.

Så slutt nå å komme med tull om tyskere som lurer seg unna bompengeavgifter, JanPetter. La heler hatet ,avinsjuken og misunnelsen din få næring og utløp på andre enn folkelige campingturister fra Tyskland eller andre EU-land. De blir nemlig tvunget til å betale bompenger uansett. Og valget deres er uten eller med straffeavgifter….

En annen sak er at campingturister med campingvogn eller husbil, vel ikke akkurat kan regnes blant rikinger eller folk med særdeles god råd. Og de flleste av oss oppfatter vel bilferier der familen har økonomisk mulighe til å overnatte på hoteller, som en betydelig mer bekvemmelig og mer lukseriøs ferie, enn ¨å campe rundt med campingvogn eller husbil?

ja kanskje i Sverige…men google opp dette som jeg snakker om…. så ser du det selv….

Jan Petter, vokne opp. Når har Google vært en 100% etterrettelig kilde?

Hei !
Jeg er en rumener som har bodd i Norge i 12 år.
Det er utrolig trist å se at sigøynere ødelegger så mye for Romania i hele verden.
Men det er også viktig å nevne at den internasjonale pressen bidrar til å kalle de “rumenere”, i stedet for
“sigøynere fra Romania”. Da skaper pressen på den måten et dårlig bilde av alle rumenere og Romania!

Jeg har vokst opp i Romania, gått på skole og universitet. I mitt yrke har jeg hatt muligheten å reise til de fleste europeiske land, og over alt har jeg sett at sigøynere har ødelagt Romanias bilde. Jeg har alltid prøvd å forstå hvorfor skjer det slik, og hva er det som gjør at sigøynere gjør det de gjør.
I alle land finnes både gode og dårlige mennesker og er enig at alle folk bør ha samme rettigheter til å leve fritt uansett hvilken farge, tro , tradisjoner,osv…
Dessverre ser jeg at av alle nasjonaliteter, land , folkeslag, osv.. jeg kjenner og har lest om, det finnes absolutt ingen som nekter å utvikle seg så mye som sigøynere gjør.
Dett kan noen tolke som diskriminerende, men jeg håper at dere vil se de 6 videoene fra BBC, i linken nedenfor og forstå hvorfor jeg sier det. Vennligst se etter alle 6 videoer!

http://www.youtube.com/watch?v=J6B8zDpAE0w

Jeg vil bare vise dere sannheten og kanskje andre ting om sigøynere (romfolk ) som kanskje norske folk ikke vet om.
Sigøynere har alltid hatt sine egne regler og disse reglene har alltid vært viktigere for dem enn selve rumenske loven, eller andre lands lover.
Det er samme prinsipp over alt i verden. Skal man bo i et land og bli akseptert, så må man respektere de regler og lover som det landet har.
Det er lettere for sigøynere å ikke jobbe når det finnes folk som er villige å gi dem penger og mat gratis. Det er mye lettere å tigge enn å jobbe. Det er mye lettere for dem å spille musikk i gatene over alt i verden, og forvente at folk skal betale dem for det. Mye enklere enn å skaffe seg en fast jobb. Det er mye lettere for dem å stjele enn å ha en fast jobb. Blir man tatt, så er det bare å vente til neste sjanse.
Osv.. osv…
Dere skjønner sikkert hva jeg mener.
På den måten gjør de selv vanskelig for seg selv å bli akseptert og integrere seg i et smmfunn.

Siden dette er et europeisk problem, bør dette være et tema for flere land, slik at det skal være samme måte å behandle problemene som oppstår, og hjelpe romfolket integrere seg i dagens samfunn.
Utdanning , jobb, respekt er ting som hjelper et menneske å komme ut av fattigdom!

http://www.youtube.com/watch?v=UUoMMH-aHiQ&feature=related

Det er vidunderlig å høre dine ord, Marcel S.;
Utdanning , jobb, respekt er ting som hjelper et menneske å komme ut av fattigdom!
Og disse utskuddene drar ditt lands anseelse ned i …. rennesteinen.
Rumenere som ønsker å jobbe, blir der ved diskriminert, som gruppe, pga disse menneskene, som ikke er kommet hit for å jobbe, men for å tigge…
Og så søker noen nordmenn å få dem integrert i vårt velferdssystem, uten å bidra, hva kaller man det…?

Kan bare anbefale å se video’ene, som er anbefalt over, se selv….

Jeg er selv blitt godt bekjent med en kar fra Romania, men som dog ikke av sigøynerblod. Og han synes faktisk å være betydelig mer kritisk og fordømmende enn Marcel her ver, mot sitt lands minoritet sigøynerne.
Og akkurat det at min bekjent (og Marcel) kan oppfattes som sinte, fryustrerte og oppgitte over at en minoritetsgruppe fra landet deres ødelegger deres lands rykte internasjonalt og også gjør det vanskelige for vanlige rumenere å bli akseptert og få jobbe i andre europeiske land. Ja det kan jeg da full ut forstå…

Tenk bare hvordan vi nordboere hadde reagertt om vår etniske minoritet samene, hadde oppført seg på samme måte. Da hadde det nok blitt litt av et ramaskrik – og mye hat….

Google pålitelig…. tja mener jo at du kan gjennom google finne nyheter på aviser og diverse…artikler…hvor eksempel bomselskapene uttaler seg….. men når en er forutinntatt så hører en jo bare på seg selv..til og med avisene kan ikke lenger heller refereres til? ..sier igjen at jeg håper liberalistene i Frp vinner frem i partiet…. kan ikke skjønne hvorfor en gidder å sitte bak en pc og spre hat mot en folkegruppe på generelt grunnlag…det at noen i Romania ikke liker Romas eller sigøynere tar jeg ikke seriøst….. finner mange som ikke liker det ene eller det andre hos alle folkegrupper…og motstand og rasisme og fremmedfrykt er også i alle folkegrupper ikke bare her i Norge…overralt…. Nei, synes det er synd at så mange bruker ferien til å spre frykt og fandesskap og ikke gi uttrykk for å bedre eksempel kommunikasjoner…bedre veier… En sa at jeg var misunnelig …tja…om vi betaler samme veiavgift på vestlandet og østlandet så er jeg vel misunnelig da her på vestlandet har vi ikke gul stripe midt i veien og konstant rasfare fra september til mai….masse rart å ta opp og forbedre….i Norge så bruker en tida på noe så smålig som 20 familier som er her noen måneder…akkurat som en har gitt opp politikken og heller finner noen å hakke på og finne hatobjekter…legge skylda på en gruppe… deportasjoen…etc… mange folkeslag har hatt det slik, men unnskylding har det jo kommet etter noen titallsår… i 1921 var det faktisk en kommune på østlandet som stemte for skuddpremie på sigøynere….er det der noen vil igjen? Nei…dere hatefulle ta dere sammen…. finn dere noe fornuftigere å gjøre…

Det eneste du synes å være rett så flink på Jan Petter, er å fordømme alle andre som rasister…

Og så synes du å gi totalt f. i hvordan barn og gamle blant disse tyvetalls menneskene (ditt tall, ikke mitt) opplever livene sine – i velstandslandet Norge…..

Når har Google vært en 100% etterrettelig kilde?

Aldri. Jeg vil ikke en gang si det er en kilde. Heller et kloakkutløp :-)

Da er vi enige om at det er flere skandinaver enn tyskere?

60 mill tyskere på denne jord, og 20 mill skandinaver. Det burde tilsi 3 ganger så mange tyske turister som skandinaviske. Men tyskerne blir færre, og de føler den gamle antipatien. Vi vil ha pengene, men ikke folka. Japanere og amerikanere flommer det av fra alle skipene. Kinesere har fått reiseforbud til Norge. Kina hater nordmenn?

Er det turistenes feil at overnatting, mat på restaurant og en øl på pub koster 3-4-5 ganger mer enn de fleste fornuftige steder på Jorda?

Enten stopper disse personkarakteristikkene og vender tilbake til tema, som faktisk handler om å heve nivået på debatten, eller så må jeg stenge for kommentering.

Jeg har ikke noe i mot det. De graver jo sin egen grav. Men pent er det ikke.

Det er også en form for hat, Morten. Mot annerledestenkende man aldri har møtt.

Odd Future – DU HAR FOR EN GANGS SKYLD FEIL….:-)

Det finnes over 80 millioner tyskere, ikke bare 60 millioner som du skrev.
Eller enda mer korrekt, 82 282 988…:-=)

Uffda. Det stemmer nok. Det kan ikke ha blitt 20 mill fler på en halvtime. Da burde det være enda flere tyske turister i Norge syns jeg.

Diskusjon om folketallet i Tyskland kan tas et annet sted. Denne tråden har sklidd helt ut.

Samtalen er stengt

Stengt av Morten M. (onsdag 18. juli 2012 kl 13).

Annonse