Enig med Obama?

Sjelden får en høre politikere som er så ærlige som Obama. Det er i det minste sant når det kommer til statens rolle i å skape arbeidsplasser. “You didn`t build that” sier han til gründere. Er norske politikere enig med Obama?

Her er det han sa i en litt lengre kontekst:
“If you were successful, somebody along the line gave you some help. There was a great teacher somewhere in your life. Somebody helped to create this unbelievable American system that we have that allowed you to thrive. Somebody invested in roads and bridges. If you’ve got a business—you didn’t build that. Somebody else made that happen.”

Selvfølgelig er ikke menneskeheten en gjeng eremitter og komplette selvlærte, men President Obama drar det langt i den andre enden. Selvfølgelig har de som starter opp bedrifter ganske mye med oppstart av bedrifter. Hvordan ellers forklarer en at noen områder er så mye bedre enn andre? Er skolesystemet i Palo Alto, California så mye bedre at det har skapt grobunn for nye bedrifter, eller er det faktisk finanskapital som har funnet gode idéer som har blitt til innovasjon og arbeidsplasser?

Var alt så mye mer tilrettelagt for Steve Jobs enn for andre, slik at han kunne ta Apple til det nivået det var da han døde? Enkeltmennesker kan bevege verden. Det tror i det minste jeg på. Enkeltmennesker er til en viss grad påvirket av de en har rundt seg, men det er noe med de som klarer å etablere en bedrift som er ganske spesielt.

Jeg tror at det finnes veldig mange som støtter Obamas budskap, spesielt på venstresiden i norsk politikk. At de som er rike har blitt det på grunn av alt som finnes i samfunnet rundt de. Men hvorfor blir ikke enda flere rike da? Krever det ikke noe spesielt, så lenge de omliggende faktorene er riktige?

Bilde: Didntbuildthat.com

Vist 263 ganger. Følges av 2 personer.

Kommentarer

Om det ikke hadde funnets innovative grundere, så hadde vi (verden) heller ikke kommet dithen vi er i dag. Og det er er derfor sludder å tro som Obama - at hadde ikke staten bygd motoveider, så hadde vi kjørt rundt med hest og kjerre idag…
Det er nemlig bare tull.

La meg ta eksempel fra en av alle nasjoners tidligerer mest gullkantede “melkekuer”. En melkeku fktisk som holdt verden i et økonomisk jerngrep og fordyret og forsuret livet for næringslivet i alle land – i minst 25 år for lenge. Nemlig de offentlige televerkene. som hadde monopol på teletjenester i sine repektive land..
Med sine klamme hirarkiske protokoller – som de på ingen måte tillot å dele med den raskt voksende dataverden rundt dem, klarte de å beskytte sine systemer og grådige prissetting i minst 25 år forlenge. Og dette takket være at alle lands myndigheter (politikerne) lot gullkalven sin ha monopol på teletjenestene…

Det var nettopp de enormt høye prisene som fikk luftfarten til å samarbeide over grensene. Og siden flyplasser stort sett er offentlige eide så godttok stilltiende alle lands myndigheter at luftfartsverkene implementerte sitt eget verdensomfattene telesystem – utenom televerksmonopolene. Det brøt riktignok mot de enkelte lands telemonopoler, men skitt au. Og vojla så var en ny verdensomfattende telejette ved navn SITA/Equuant etablert. Denne nye telejetten er vel da som idag ukjent og anonym for de flest av oss, men uansett fikk den televerkene til å blø…

Men nå tok det enda noen år før andre grupper fulgte etter. Den neste som kom ut var det internasjonale bankvesenet som led under mye dårlige linjer og høye priser. De(verdens bankvesen) etablerte så SWIFT som de tillot å inngå forlovelse med dataselskapet Hewlett Packard som allerede den gang hadde et verdensomfattene datanett. Og vojla så ble hele verdens banktransaksjoner banker i mellom – over natten rutet fra televerksnettene til HPs datanettverk. Verdens televerk hadde mistet ytterligere en av sine "gullkuer ", mens dataverden med HP i spissen – kunne smile bredt.
Og ytterligere en nagle var blitt slått inn i televerkenes hjerte…

Men tross tapene av verdens flyplasser og flytelefoni, samt verden bankvesenet, så var det mye igjen til de bakstreverske televerkene. de var derffor enda ikke var villig til å åpne og dele sine dyre og eksklusive protokoller med dataverden.
Men så kom verdens reiselivsbransjer inn på banen. De satte et ytterlig spark i den enda så fete baken til televerkene. og skrev også avtale med Hewlett Packard som verdens bankvesen hadde gjort noen år før.
Og vojla så mistet televerkene ytterligere en tung telebransje til dataverden.

Det var først nå televrkene e n d e l i g så “lyset” . De forsto at skulle de ha håp om å overleve, så måtte de samarbeide med dataverden. Men problemet var at nå var dataverden virkelig på hugget og de derfor ikke lenger villige til å diskuttere løsninger som kunne sikre televerkene fortsatt monopol.
Og detterbidro til at telemarkedet for alvor begynte å rakne og endeliktet for verdens televerk…

Men husk nå også at det er ikke mer enn 12-13 år siden næringslivet måtte betale rundt 6000 kr for en 64k-bits datalinje…
Vår verden blir bare billigere og billigere, men ikke takket være offentlige reguleringer og monopol, men næringsdrevet privat innovasjon…

Annonse