Fylkesparadoks

Fylkeskommunen vil fjerne noe de mener er unødvendig, som tar for mye plass og som fører til så mye negativt, men så er det parkeringsplasser de snakker om og ikke fylkeskommunen i seg selv. Det er et fint paradoks det.

Det er i BT at fylkesordføreren sier at de fortsatt står på målet om å fjerne 5 000 parkeringsplasser, selv om en ikke har virkemidler til det. Heldigvis har de ikke virkemidler. I sommer la byrådet frem en plan for hvordan en ser for seg en erstatning for Bygarasjen, slik at den kan brukes til bedre byformål enn parkeringshus i fremtiden. Planen inneholdt en ny parkeringsgarasje under bakken som erstatter Bygarasjen sine plasser. Bergen sentrum blir ikke attraktiv for mange flere enn studenter hvis en ikke kan ha en bil tilgjengelig. Det hjelper i det minste på.

Men tilbake til fylkeskommunen. Hvorfor skal de bruke mye tid og krefter på å lage planer, mål og tiltak på noe de ikke kan gjøre noe med? Heller enn å fjerne 5 000 parkeringsplasser burde en fjerne fylkeskommunen. De oppgavene fylkeskommunen har som de faktisk kan gjøre noe med kan overføres til kommunene, og de oppgavene som går på å lage ikke-gjennomførbare planer kan vi bli spart for.

Bilde: SXC.hu

Vist 200 ganger. Følges av 2 personer.
Annonse