Administrasjon eller endring?

– Norsk politikk er for kjedelig, sier SUs leder til TV2. Det begrunnes med at partiene ikke er ærlige om forskjellene mellom partiene. Han sier at vi bare kjemper om sentrum i norsk politikk, og han har rett.

Som aktører i et mangfoldig demokrati har vi politikere en fordømt forpliktelse om å debattere mer enn prosess og formalia. Vi har mange eksempler på at dette også gjøres. I debatten om datalagringsdirektivet var blokkene midlertidig opphevet, og en fikk en reell debatt som en faktisk ikke kunne vite utfallet av.

Dessverre er det også mange eksempler på at forskjeller tilsløres. Enten skjer dette ved å spre myter om andre partier eller ved å bare late som at en vil det samme, men at ens eget parti er best egnet til å få ting gjort. Det kan av og til virke som om en konkurrerer i å være den beste administratoren for det bestående. Der treffer SU-lederen og der er vi rykende uenig om hva som skal gjøres. Heldigvis.

Jeg jobber for å få en ny regjering i Norge, men jeg vil ikke at borgerlige partier skal overta regjeringsmakten for så å drive Norge som Jens Stoltenberg gjør. Norsk politikk bør være mer enn hvem som kan administrere best. Skal det bestående bestå, kan Stoltenberg like godt fortsette som statsminister.

En måte for aspirerende regjeringspartier å signalisere at en faktisk skal endre samfunnet og gå i en annen retning enn det de rødgrønne jobber for, er å legge politikk i det. Det er mange politikkområder som skiller norske partier, men få som tydeliggjør forskjellen mellom venstre- og høyresiden så godt som skatte- og avgiftspolitikken. En ny regjering, og dem som vil delta i den, bør ha som mål å rokke ved det bestående.

Da de rødgrønne overtok regjeringsmakten i 2005 hadde staten 572,1 milliarder i inntekter. Dette tallet er ikke inklusiv petroleumsinntekter. For 2012 har det blitt estimert statlige inntekter på 860,8 milliarder. Økningen er enorm! Her er det stort rom for store skatte- og avgiftskutt. For vi skal inn i regjering for å føre vår politikk, ikke Jens Stoltenberg sin politikk.

Vist 128 ganger. Følges av 1 person.
Annonse