Redusere byråkratiet?

SV-leder Audun Lysbakken har endelig sett lyset og vil redusere byråkratiet i Norge. Han vil effektivisere offentlig sektor, men det finnes noe som fungerer enda bedre. Ved å fjerne unødvendige lover og regler blir det mindre å gjøre for byråkratiet og da kan det reduseres.

Dette innlegget stod på trykk i Bergensavisen, 5. september.

Alt for lenge har offentlige reguleringer blitt bestemt ut fra hva politikere ønsker å styre, mens en egentlig burde hatt reguleringer der en har et absolutt behov for det. At antall lover, regler og reguleringer går hånd i hånd med mer byråkrati, bør ikke overraske noen. At SV støtter nærmest enhver ny utvidelse, detaljering og komplisering av regelverket trengs ikke noe annet enn et avisabonnement for å forstå.

Hvis byråkratiet i plan- og byggesaker er for ineffektivt kan en forenkle regelverket. Hvis regjeringen ber fylkesmannsembetet om å oppfordre til, eller i det minste godta, mindre detaljstyrende kommuneplaner kunne en gjort mye for effektivitetens del. Et enklere lovverk hadde også vært nyttig i så måte. SV har i regjering vært med på å komplisere regelverket. I avveiningen mellom å kunne detaljstyre mer fra mot å legge til rette for ineffektivitet, har SV valgt det førstnevnte.

Hvis byråkratiet i utdanningssektoren er for ineffektivt kan en forenkle regelverket. Hvis regjeringen krever færre rapporter og gir utdanningsinstitusjonene mer frihet kan de drive med mer forskning og mer undervisning. Siden 2007 har universitetene i Bergen og Oslo økt antall byråkrater med mer enn 12 prosent. Antall vitenskapelig ansatte har økt med 3-4 prosent. Hvis en vil, så kan en gjøre noe med dette.

Det er med SV i regjering at denne utviklingen har skjedd. I disse tilfellene har SV også hatt den ansvarlige statsråden. Det er langt mellom liv og lære. Og læren sier at flere regler betyr mer byråkrati. Du kan ikke spise kaken din og beholde den samtidig.

Byråkrati er ikke noe vi bare skal fjerne. Unødvendig byråkrati må en fjerne ved å ta bort arbeidsoppgavene. Det er det jeg snakker om her, nemlig å fjerne unødvendige regler. Nødvendig byråkrati må en jobbe for skal være effektivt. Jeg har en sterk mistanke om at SV mener at så godt som alt byråkrati er nødvendig, og at den mest effektive måten å fjerne ineffektivitet på da er borte.

Tilbake står et tomt skall av et medieutspill. Heldigvis for Lysbakken så finnes det et alternativ som virkelig vil gjøre noe med det han plutselig brenner for. Fremskrittspartiet er et parti stiftet for å kjempe mot blant annet offentlige inngrep. Får vi mulighet etter valget neste høst vil vi fjerne og forenkle regler, gjøre hverdagen enklere og byråkratiet mer effektivt. Vi har fått det til i Bergen, som med en finansbyråd fra FrP bak rattet nå bruker minst på byråkrati av storbyene.

Vi skal få det til i hele landet. Bare vent.

Bilder: Utklipp fra Bergensavisen, 5.9.2012.

Vist 193 ganger. Følges av 2 personer.

Kommentarer

Det betyr at noen mister jobben. Sjefene må begynne å jobbe. Dessverre, det går ikke.

Men vi kan ansette enda flere som over en ti års periode kan se på muligheter for å begrense? Det forutsetter selvsagt en rekke møter, protokoller, komiteer, innkjøp av ting og tang, innleide konsulenter når man ikke har kompetanse…. det har man selvsagt ikke når man ikke har gjort dette før.

Et hvert påfunn krever flere ansatte – som må finne på noe å gjøre – som fører til flere ansatte osv. En naturlov. Men det stopper seg selv en dag. Det gjør alle naturens påfunn.

Dinosaurene døde de også. Det skulle man ikke tro?

Annonse