Innlegg fra Bergen Bystyre

Her er mine innlegg i Bergen Bystyre 19. september. De legges ut fortløpende.

Interpellasjon fra SV om ren luft

Det er bemerkelsesverdig at bompenger skal både være en måte å finansiere utbygging på, og en måte å bli kvitt biler på. Hvilket annet område kunne en gjort dette på?

Så lenge bompengar finansierer vei og kollektivtiltak så vil en ha en situasjon der hver gang det passerer en bil, kommer det penger i kassen til utbygging. Så, hvis den bilisten tar bussen eller bybanen en dag, kommer ikke pengene inn til videre utbygging.

Det betyr at hvis ein øker andelen kollektivreisende, reduserer ein andelen av folk som faktisk betaler for utbyggingen. Det er ikke sånn det bør være, men sånn er ordningen vi blir påtvungen av blant andre SV. Det er ikke bare i ekstremsituasjoner SV vil at vi skal treffe på dette paradokset.

Hadde SVs politikk blitt gjennomført her lokalt, så hadde ein ikke hatt penger til utbygging. En skjeller ut de som finansierer både vei og bane. På hvilket annet område hadde det vært mulig?

Men endelig får jeg sitert Ronald Reagan i denne salen. For “here you go again”, SV. Vi har en plan for hvilke tiltak vi skal iverksette hvis været blir skikkelig dårlig, men SV har tydeligvis lyst til å ta den samme debatten om og om igjen. Det er ingenting nytt under solen. “Here you go again.”

Høringsuttalelse til høringsutkast til skolebruksplan for Hordaland fylkeskommune 2012-2024

Det er litt leit å se at en skole som Bergen Handelsgymnas er foreslått lagt ned. Jeg håper at vi kan overbevise fylkeskommunen om at det ikke er så lurt.

BHG er ein skule eg hadde lyst til å gå på. Jeg var villig til å flytte fra Lindås til Bergen for å gå på skolen, fordi jeg hadde hørt om andre med svært gode erfaringer derfra. Jeg kunne ikke søke der den gangen. Dette var nemlig før det som Arbeiderpartiet raljerer med i sin merknad i komiteen ble innført. Fritt skolevalg.

Hadde fritt skolevalg eksistert kunne jeg kommet inn på den skolen, men det var ikke den nærmeste skolen med samme utdanningstilbud. Derfor kunne jeg ikke. Striler er ikke farlige, heller ikke på BHG, Ap. Vi hadde klart oss fint der.

Da jeg gjekk på barneskulen satt jeg på buss i rundt 2 timar hver dag. Det var til nærskolen min. At ikke alle får plass på sin nærmeste skole er ikkje mer urettferdig enn at elevar ikke får plass på den skolen de aller helst vil gå på, berre fordi foreldrene bor på feil plass.

At Arbeiderpartiet presterer å kalle det valgfrihet å bli sendt til den nærmeste skolen, uansett, er ganske uforståelig. Men så har ikke de forstått det ordet heller, da. Valgfrihet er tydeligvis vanskelig.

Det er mer rettferdig at en får komme inn på skolar basert på hva en har prestert på ungdomsskolen, enn hvilken tomt foreldrene dine valgte å bygge hus på.

At det nå er skoler med et ganske høgt karaktersnitt er bra. Vi har såkalte eliteskoler i idrett, men å ha det samme i matte, norsk og engelsk er tydeligvis ikke aktuelt.

Jeg vil at fylket skal beholde Bergen Handelsgymnas.

Alle skoler trenger ikke være store. Det kan være greit med noen mindre, noen skoler som skiller seg ut; skoler som det kan henge litt høyt å komme inn på.

Vist 144 ganger. Følges av 1 person.
Annonse