Amerikansk etterretning: Mer enn CIA

Da jeg besøkte Washington, DC i sommer, var jeg blant annet på et foredrag med en representant fra det amerikanske forsvarsdepartementet. Vi fikk ikke vite noe særlig om “Laura C”, men lærte mye annet.

En ting vi fikk utdelt var et organisasjonskart over National Security Council (NSC), som blant annet inkluderte telefonnummeret til White House Situation Room. Ingen av oss husker nok nummeret, og like få hadde nok noen planer om å ringe nummeret. “Laura C” ga klar beskjed om at det ikke var så lurt.

Vi fikk en svært god gjennomgang av det intrikate etterretningsnettverket i USA, og det aktualiseres av at CIA-direktør Petraeus går av. CIA er nemlig bare et av 16 etterretningsbyrå i USA, og jeg vil kort gjennomgå dem.

Noen er svært kjente, og noen har svært få hørt om. De er underlagt seks forskjellige departementer, og hold tungen rett i munnen for dette blir en fin øvelse i akronymer. Før de 16 byråene listes, er det to enheter som må nevnes.

National Security Council (NSC) er presidentens nærmeste rådgivere på etteretningsarbeid. Hvis President Obama ønsker å gjennomføre tiltak mot Irans atomprogram, vil det kanaliseres til etterretningssamfunnet via NSC.

Director of National Intelligence (DNI) ble opprettet i 2005. Inntil da hadde CIAs direktør vært koordinator for etterretningssamfunnet. DNI er presidentens og NSCs rådgiver og sjefen for 16 etteretningsbyråer.

Central Intelligence Agency (CIA)
CIA er nok det mest kjente etterretningsbyrået, og er uavhengig av departementstrukturen. CIA-direktøren rapporterer direkte til DNI og presidenten. De driver med etterretningsinnhenting, men også med gjennomføring av oppdrag.

Dept. of Defense
- Air Force Intelligence, Surveillance and Reconnaissance Agency(AFISRA)
- Army Intelligence and Security Command (INSCOM)
- Defense Intelligence Agency (DIA)
- Marine Corps Intelligence Activity (MCIA)
- National Geospatial-Intelligence Agency (NGA)
- National Reconnaissance Office (NRO)
- National Security Agency (NSA)
- Office of Naval Intelligence (ONI)

Forsvarsdepartementet er det departementet med flest etterretningsbyrå underlagt seg. Åtte byråer, de aller fleste selvforklarende, rapporterer til forsvarsministeren. Hver av de fire våpengrenene har sin egen etterretningsavdeling, som blant annet fokuserer på militær teknologi.

NGA, NRO og NSA er mindre selvforklarende. NGA analyserer kartdata og -informasjon, NRO styrer spionsatelitter og NSA driver med signaletterretning og kryptering.

Dept. of Energy
- Office of Intelligence and Counterintelligence (OICI)

Energidepartementet er kanskje ikke det første en tenker på i etterretningsøyemed, men deres ekspertise på atomkraft gjør OICI til en viktig brikke i etterretningsarbeidet. OICI samler inn egne data, men analyserer også data for andre byrå.

Dept. of Homeland Security
- Office of Intelligence and analysis (I&A)
- Coast Guard Intelligence (CGI)

Homeland Security ble opprettet i 2002, med formål å koordinere en rekke etater for å sikre USAs territorium. Departementet har blant annet grensekontroll, flyplassikkerhet og kystvakten underlagt seg. I&A jobber blant annet med å koordinere tiltak mellom etterretningsbyråene og lokale myndigheter og å vurdere trusler mot amerikanske innenriksmål. Kystvaktens etterretningsbyrå ble først kjent under forbudstiden i USA. Nå driver en mest med etterretning og håndheving av lover knyttet til farvannet nært USA.

Dept. of Justice
- Federal Bureau of Investiagation (FBI)
- Drug Enforcement Administration (DEA)

Justisdepartementet styrer to av de mest kjente etterretningsbyråene. FBI er det føderale politiet, men driver samtidig etterretning. Det var, ifølge anonyme kilder, FBI som avslørte Petraeus. De driver med innenriks kontraetterretning, i tillegg til å etterforske føderale lovbrudd. DEA driver med etterforskning av brudd på narkotikalovene i USA, men driver også med etterretning og etterforskning knyttet til narkotika utenlands.

Dept. of State
- Bureau of Intelligence and Research (INR)

Utenriksdepartementets etterretningsbyrå analyserer data for å forberede utenrikspolitisk handling. INR ble trukket frem som et eksempel til etterfølgelse, etter at de ytret motstand mot Irak-rapportene om masseødeleggelsesvåpen.

Dept. of Treasury
- Office of Terrorism and Financial Intelligence (TFI)

Finansdepartementet er også med i etterretningssamfunnet. TFIs navn er noe selvforklarende. De følger pengespor, jobber for å begrense terrorfinansiering og er blant annet involvert i å hindre finansiering av atomspredning. Det er TFI som håndhever økonomiske sanksjoner mot andre land, som for eksempel Iran.

Bilde: CIA.gov

Vist 340 ganger. Følges av 1 person.
Annonse