Viser arkivet for november, 2011

Bystyredebut

I går var det første ordinære bystyremøtet i denne perioden. En av de potensielt artigste debattene ble en sær affære. Opposisjonen gikk tom for talere i debatten om byrådets tiltredelseserklæring.

Den debatten ble også min bystyredebut. Det gikk forholdsvis bra, selv om jeg ikke havnet i BT eller BA sine høythengende sitatspalter. At talerlisten går tom på en debatt som for bystyret er begrenset til 40 minutter er ganske spesielt.
Les mer…

Fra bygd til by

Asplan Viak har i dag lansert et notat som skisserer en storstilt utbygging i Arna. Bergens ‘bygdealibi’ skal bli by.
Les mer…

Stein på stein

Byrådet har gått inn for å bevilge 250 000 kroner til et flytende gasskraftverk i Bergen havn, slik at en kan få redusert utslippene fra havnen. Miljøvernerne raser. Jeg mener en bør være glad for at vi får på plass noe som er bedre enn det vi har i dag.
Les mer…

Selg Bergen Kino

En rekke kulturpersonligheter har startet en underskriftskampanje mot salg av Bergen Kino. Stortingsrepresentant Gina Barstad (SV) har skriblet ned tre argumenter mot salg. Her er mine argumenter for hvorfor et slikt salg er positivt.
Les mer…

Regjeringslogikk

For kort tid siden var statssekretær Pål Lønseth i media for å si at mesteparten av voldtektene skjedde på nachspiel. I det som bare kan sees på som en utstrakt hånd til overgripere sørger nå den rødgrønne regjeringen for flere slike fester, ved å redusere skjenketiden til 02:00.

Folk går nemlig ikke hjem fra byen bare fordi Stoltenberg mener at de bør det. Festen fortsetter, selv om utestedene stenges. De har vakter, regler å forholde seg til og det er grenser for hvor full en kan bli der. For å bekjempe vold vil derfor regjeringen stenge disse stedene tidligere. Regjeringslogikk er litt annerledes enn vanlig logikk. Den er for det første ikke særlig logisk.

I tillegg til å være et incentiv for flere nachspiel, innebærer dette forslaget en grov anklage mot alle menn. Vi er alle potensielle overgripere, som trenger noen rammer for å ikke overfalle kvinner. Er dette synet på menn rådende i regjeringen?

Regjeringen har få virkemidler til sin disposisjon for å bekjempe voldtektsbølgen. En skikkelig bemanning av politiet og store investeringer i forbedret utstyr har ikke blitt prioritert. Regjeringen lider av et akutt behov for handlekraft, og bare det å gjøre noe, uansett hva, virker som det sentrale i politikken. Da er det enkelt å bare gå til angrep mot en bransje som gjør mye for å forhindre vold.

For de som jublet når SIRIUS publiserte sin rapport som legitimerer denne lovendringen, så har Civita gått gjennom den:

Rapporten er et særdeles svakt grunnlag for en politikk som tar inntekter og sysselsetting fra en stor og lovlig bransje, og som innskrenker en (for mange) viktig sosial arena.

Første Bystyremøte

Siden FrP blir med i byråd de neste fire årene rykket jeg opp som fast medlem av Bergen Bystyre. I går konstituerte vi oss.

Alt gikk smertefritt for seg. Jeg kom inn i Komite for Miljø og Bytuvikling, byrådet ble valgt, Trude Drevland (H) ble ny ordfører og Tor Woldseth (FrP) ble valgt som varaordfører. Det eneste normale med møtet var SVs varsling av en mulig lovlighetskontroll på komitesammensetningen. De mente at det måtte være ulovlig å ikke drive med kjønnskvotering. Jeg håper virkelig at de tar feil, slik at partiene fortsatt kan plassere folk i en komité med bakgrunn i ønsker og kompetanse, fremfor kjønn.

Det andre relativt normale var en diskusjon om Bergens styringsform. Senterpartiet ville gå tilbake til formannskapsmodellen og rådmannsveldet, mens et overveldende flertall i Bystyret ville beholde parlamentarismen og en politisk ledelse i byen. Sp argumenterte at parlamentarismen var avhengig av et levende bydelsdemokrati. De vil altså tilbake til en ordning der en har bydelsstyrer som ikke er folkevalgte. Jeg kan være med på et levende bydelsdemokrati, men gi for all del bydelene makt.

Se for deg en valgordning der FrP og de andre partiene må stille liste i hver bydel, og at hver bydel har mandater som de sender inn til Bystyret. Dette er slik det fungerer med Stortingsvalg. Dette ville vært et levende bydelsdemokrati. Problemet til Senterpartiet er at de ikke ville blitt representert hvis bydelene virkelig fikk bestemme.

SV slengte seg på, for i følge de har parlamentarismen ført med seg et rådgiversyndrom, hva nå det skulle være. At unge folk får prøve seg i politisk arbeid på toppnivå?

Flere bystyrerepresentanter brukte litt tid på Twitter i løpet av møtet. Om du får en eller annen trang til å følge med på hva som sies via tastaturet neste gang det er møte, sjekk denne Twitterlisten. Der kan en følge med selv uten å være registrert på Twitter.