Viser arkivet for februar, 2012

Bill.mrk: Ny avgiftspolitikk

Vi må tenke nytt i avgiftspolitikken. Hvorfor vi må gjøre det skal jeg prøve å belyse her. Fisker er ikke et bilmerke som er veldig kjent i Norge, det kommer til å endres når Top Gear kommer på skjermen. De har testet den nye Fisker Karma.

Bilen har sitt trevirke fra trær som har falt ned på bakken og et solcellepanel på taket som driver alle bilens dingser. Alt som bilen er laget av skal visstnok være såkalt bærekraftige materialer. Bilen drives av elektriske motorer, men for å øke rekkevidden kan en koble inn en bensinmotor som lader opp el-motoren. Litt utslipp blir det altså, men effekten skal visstnok være et par hakk bedre enn det meste andre som går på veien, hva utslipp angår. Kjører en ikke så mye kan en klare seg fint med bare batterikapasiteten.
Les mer…

Selvfinansiering og selvforsvar

På en forelesning i sammenlignende politikk på UiB, fortalte Frank Aarebrot en historie fra Østerrike om hvordan de gjennom organisering av staten taklet lav tillit mellom befolkningsgrupper og partier. Historien er skremmende aktuell.
Les mer…

Radikal valgkampreform

I Australias mest folkerike delstat, New South Wales, jobbes det med en lov som bare vil tillate individuelle innbyggere å donere penger til politiske partier.

Premierminister O’Farrell har levert et lovforslag som vil begrense valgkampdonasjoner til og bare kunne komme fra enkeltmennesker. Han argumenterte med at innbyggerne er de eneste som har stemmerett og bør være de eneste som donerer penger til partiene.
Les mer…

Ny Regjering!

Nå får det f### meg være nok! Unge Høyres leder, Henrik Asheim, mener at det er grunn god nok for en ny regjering etter stortingsvalget i 2013. Det var de vel 70 tilhørerne på Høyres Hus enige i, da lederne i FpU, Unge Høyre og Unge Venstre møttes for å diskutere muligheter for borgerlig samarbeid.

Asheim var også klar på at et borgerlig flertall bør føre til en borgerlig regjering, og at de som torpederer det på en eller annen måte må ta ansvar for at det blir en ny Ap-regjering. I det betyr det at en må være forsiktig med hvilke krav en stiller.

Det er likevel mer enn bare motstand mot den sittende regjeringen som gjør at de tre ungdomspartiene ønsker et skifte. Alt fra store og viktige reformer til enkle, raske og billige grep ble diskutert på gårsdagens møte. Ove Vanebo (FpU) snakket om behovet for redusert skatt og fjerning av flere avgifter. Det er også et klart behov for en velferdsreform. Han mente også at vi kan kutte ut mange tåpelige forbud veldig tidlig. Et eksempel som Vanebo trakk frem var åpningstidene. Bare det at alle butikker, uansett størrelse, kan få lov til å holde åpent når de vil betyr en forskjell fra dagens regjering. Og så fagforeningsfradraget, skjøt Sveinung Rotevatn inn. Det kan fjernes raskt, for noe drøyere enn skattefradrag til de som finansierer valgkampen til Ap finnes ikke.

På det åpenbare spørsmålet om hvilket departement ungdomspartilederne ønsket å lede, var Vanebo og Asheim raskt på med henholdsvis landbruksdepartementet og næringsdepartementet. Om det var fordi de ønsker å gå tidlig hjem fra jobb vites ikke. Rotevatn ønsket seg et Europadepartement.

Noe av det viktigste som kom ut av debatten i går var erkjennelsen av at dette kunne en aldri ha gjort før valget i 2009. En hyggelig debatt, der en fokuserte på et felles mål, er noe som alle som vil bytte regjering tjener på. Ungdomspartiene går foran og viser hvordan det skal gjøres. Igjen.

Lies, damned lies, and statistics

6 av 10 norske menn drikker for mye, meldte VG i går. Alkoholmotstandere har flokket seg om undersøkelsen og bruker den som sannhetsvitne i sin moralisering overfor folk som nyter alkohol. Har de rett?
Les mer…

- Typisk norsk å være god!

Vi er vant til å havne øverst på kåringer i Norge. Vi skal være best på det meste, og dette gjelder absolutt i ambisjoner for klimaet også. Vi har hatt en årelang debatt om hvor mye vi skal kutte, og det er knyttet stor spenning til regjeringens kronisk utsatte klimamelding.

Men hvordan står det egentlig til? Jeg har satt Norge opp mot venstresidens to store, stygge ulver, nemlig EU og USA. Det bør være en enkel kamp for Norge, all den tid Bush styrte USA og EU ikke betyr noe for klimakampen, i følge de alltid upartiske folkene i Nei til EU.

Her er to grafer som jeg har laget. De illustrerer den enorme avstanden mellom klimakameratenes retorikk og handlekraft. Flertallet bak klimaforliket er så stort at de kan endre grunnloven. Likevel ser vi denne utviklingen. Hvorfor er det slik? Hvorfor er det typisk norsk å snakke om hvor god en er, hvor store ambisjoner en har, men glemme å følge det opp? Er USA virkelig den store fienden i klimaspørsmålet?

Veien mot 2013 for FrP

Jeg har nettopp vært på talerstolen på Hordaland FrPs fylkesårsmøte. Her er innlegget jeg holdt om de veivalgene jeg mener at partiet bør ta frem mot stortingsvalget i 2013.

Dirigent, kjære partileder og årsmøte,
Som liberalist mener jeg at staten må bli mindre – ikke for å få plass på soverommet til folk – men for at den ikke skal bry seg så mye med hvordan vi lever livene våre. Jeg vil snakke litt om sjelen til partiet, og hvor jeg mener at veien videre fører til.
Les mer…

Bompenger

Dagens komitémøte blir kanskje det mest omstridte i hele bystyreperioden. Allerede er det et veldig omtalt møte. Bompenger er på dagsorden.

FrPs byråder tok dissens i byråd, men hvis alternativet er verre for bilistene vil FrP stemme for de økte bompengesatsene. Bergen FrP gikk til valg mot tids- og miljødifferensierte bompenger, og den pakken som nå ligger i bordet inneholder ikke noen av delene.

Hvorfor vil vi kanskje stemme for i bystyret, slik BA nå skriver? Jo, fordi Arbeiderpartiets krav gjør det verre for bilistene.

Likevel er det viktig å vise FrPs motstand mot den politikken regjeringen fører, som tvinger lokalpolitikerne til å søke om bompengefinansiering for å få til veiprosjekter. Vi foreslår derfor følgende i denne saken for å understreke FrPs primærstandpunkt: “Bergen bystyre mener det er et statlig ansvar å finansiere det sentrale veisystemet og nødvendig kollektivsatsing med skinnegående materiell i og rundt Bergen, og vil av den grunn gå i mot den nye bompengesøknaden. En større andel av oljeinntektene bør benyttes til innelandske infrastrukturinvesteringer, f.eks ved å etablere et nasjonalt infrastrukturfond som kan sikre statlig fullfinansiering av prioriterte prosjekt.”

Får ikke vi flertall for dette, skåner vi bilistene for køprising og for å betale enda mer for å få tilbake enda mindre. Det er ikke lett å gå inn for denne økningen i bompenger, men det vil være vanskeligere å se et annet flertall finne et annet resultat.

Hvis Arbeiderpartiet får gjennomslag må bilistene betale enda mer, samtidig som de vil få enda mindre i retur. Hvis vi blir med på vedtaket sikrer vi mer tilbake til bilistene – altså mer veier. Dessverre er dette det vi har å velge mellom. Enten blir vi med, eller så vil Arbeiderpartiet gjøre ting mye verre for bilistene. Som et ansvarlig parti må FrP skåne bilistene for det verste alternativet. Å sitte og se på at det innføres dårligere politikk er ikke et alternativ.

SIAN - En farlig debatt?

I dag kommer SIAN (Stopp Islamiseringen av Norge) til Studentersamfunnet. Det provoserer SOS Rasisme, som varsler boikott og buing under møtet. Hva er problemet?

Jeg er nyinnmeldt i Studentersamfunnet, og ser frem til et semester fylt av debatter og nye inntrykk. Forhåpentligvis får jeg vært med på å lage til noen slike debatter senere. Jeg er stolt over at Samfunnet tar steget og inviterer SIAN til debatt. Ikke fordi jeg er enig med de, for det er jeg aldeles ikke, men fordi debatt i seg selv er viktig. For første gang møter SIANs leder “seriøse” motstandere, som han selv velger å formulere det i dagens BA. Dette gir en unik mulighet til å kontre argumentene, og se hva som egentlig bor i SIAN.
Les mer…