Viser arkivet for mars, 2012

Earth Hour - En suksess?

Det finnes nok mange måler å måle om Earth Hour var en suksess eller ikke. Noen mener sikkert at den ikke har behov for å bli målt. Det viktigste er nemlig symbolikken. Jeg er uenig og har derfor forsøkt å måle Earth Hour 2012.

Resultatet av det foreligger her. En kan vel trygt si at Norge ikke akkurat vant Earth Hour 2012? Jeg har også lagt ved en annen graf som jeg har laget, som viser endringer i CO2-utslipp i Norge, USA og EU. Begge grafene er betegnende for klimadebatten vi har i Norge. En vil veldig mye, en snakker mye om hvilke mål en skal sette, men det skjer egentlig fint lite i den retningen en ønsker.
Les mer…

TeaTime i Bergen

Jeg deltok i dag på Antirasistisk Senters Tea Time-arrangement i Bergen. God te, hyggelige mennesker og en uformell prat om hvordan det er å være muslim i Norge satte rammen for møtet.

Oppmøtet av muslimske menn og kvinner var like mangfoldig som det bildet av islam vi bør ha. Her var det en norsk konvertitt, noen som var født i Norge med utenlandske foreldre og noen som hadde flyttet eller flyktet til Norge selv. Norske muslimer er ingen enhetlig gruppe. Det bør være selvsagt, men det kan ikke sies ofte nok.
Les mer…

Usunn sukkeravgift

Visste du at sukkeravgiften ikke hjelper på annet enn å øke statskassens fedme? Visste du at det er de med lavest inntekt som betaler prisen for at politikere har, på tross av forskningen, innført og vedlikeholdt en avgift som ikke har dokumentert effekt?

Patrick Basham, forfatteren bak Diet Nation: Exposing the Obesity Crusade, skriver at høye sukkeravgifter i beste fall er mislykket og i verste fall er økonomisk og sosialt skadelige. Hvis det er slik at det ikke er en sammenheng mellom avgiftsnivå og forbruk, slik Basham skriver, står sukkeravgiften igjen som en avgift som bare har som formål å skaffe penger til det offentlige. Målet om at den skal endre folks adferd slik at en både spiser og drikker sunnere er blottlagt.

At sukkeravgiften i tillegg er sterkt regressiv er problematisk. Det betyr at det er de med de laveste inntektene som påvirkes mest av avgiften. I det legges det at kosthold er avhengig av inntekt og en skattlegger en diett som primært tilhører de med lavere inntekter. Om dette forbruksmønsteret også gjelder for Norge har jeg ikke sett noe data på, men en skal ikke utelukke at det gjelder også her.

En annen uønsket effekt som Basham peker på er at høye sukkeravgifter ofte fører til at konsumenter i de laveste inntektsgrupper takler prisøkning på sukkerholdige varer med å velge enda mindre sunne produkter.

Vi må dømme avgiftene etter hvilken effekt de faktisk har, og det bør vi være enig om uansett hvilket syn en har på skatte- og avgiftsnivået i Norge. Jeg mener at sukkeravgiften er prinsipielt problematisk, i og med at politikere prøver å endre holdninger med Finansdepartementet som virkemiddel. Det er ikke noe jeg ønsker, og tiltroen til at det fungerer har blitt ytterliggere redusert.
Dessverre ser jeg ikke noen vei ut av sukkeravgiften før det skjer reelle endringer i Norsk politikk. Dessverre er «proveny» viktigere enn dokumenterte effekter og prinsipper. Altså, hva taper staten i kroner og øre på å fjerne eller redusere avgiften? Det er dessverre det viktigste for dagens regjering og de fleste andre politikere. Hvorfor bry seg med fakta når pengene strømmer inn i statskassen?

Bilde: SXC.hu

Mistenkeliggjort på lederplass

I dagens BA-leder blir jeg og flere andre bystyrerepresentanter mistenkeliggjort fordi vi ikke har registrert oss i et helt frivillig økonomisk register. BA skriver at “det er grunn til å spørre seg hva de som ikke vil registrere seg ønsker å skjule for egne velgere.”

Har du rent mel i posen tar du ikke skade av overvåking eller av at det samles mye personlig økonomisk informasjon om deg på et sted. Dette er den typiske argumentasjonen som blir brukt for å bagatellisere personvernet og samtidig mistenkeliggjøre alle som ikke lar seg registrere. De legger selvfølgelig til at personvernargumentet er “misforstått”. Jeg er, ikke overraskende, uenig. Det er rett og slett håpløst at en skal mistenkeliggjøres bare fordi en velger å ikke registrere seg i et helt frivillig register.
Les mer…

NM i formynderi

- Ikke noe provoserer meg mer enn idrettsutøvere som reiser til Latvia for å spille poker. Det sa Trond Giske i fjor, da Poker-NM gikk av stabelen i Latvia. Prioriteringene hans har nok ikke blitt bedre ett år senere. Nå er det nytt NM, og på nytt må det arrangeres i utlandet.

Det som irriterer meg er nettopp dette. At politikere, politi og formyndere bruker så mye tid på å holde poker forbudt, samtidig som en omfavner statlig gambling. Det har vært historier om væpna politiaksjoner mot pokerlag. Jeg venter på den dagen beredskapstroppen rykker inn i stua en lørdags kveld, og tar lottokupongen fra tiåringen som sitter og spiser pizza. Heldigvis kommer ikke det til å skje. De som har vedtatt forbudet mot poker og andre spill er heldigvis ikke konsekvent. Hvis det er statlig, så går det greit. Hvis ikke, så er det et samfunnsproblem som best kan håndteres av væpna politi, bøter og trusler om fengsel.
Les mer…

Siste reis?

I dag reiser jeg en liten tur til Oslo. Det har blitt mange slike turer de siste årene. I fire år har jeg vært 2. nestformann i Fremskrittspartiets Ungdom. På søndag er det slutt. Det blir rart.

Hva skal jeg være når jeg er ferdig i FpU? Er jeg fortsatt en FpUer? Blir jeg endelig sett på som “voksenpolitiker” og er det egentlig noe å håpe på? Det blir rart, for å si det mildt.
Les mer…

For ungt Storting?

Det er litt pinlig å lese hva folk klarer å lire av seg når de sammenligner Senatet i USA med Stortinget, hva alderssammensetning angår. At såkalte USA-eksperter underslår de enorme forskjellene som finnes i både valgordning og rolle er underlig. Det virker som om Moen og Selle ikke gidder å påpeke de faktiske årsakene, slik at det tabloide oppslaget kan bestå.

Les mer…

Damned if you do, damned if you don't

Det er sannelig ikke lett å forstå seg på Dagbladets Marie Simonsen. I diskusjonen om asylbarna definerer hun FrP som inkonsekvente. Hadde FrP vært mot ny behandling ville hun nok karakterisert oss som inhumane.

Jeg skrev om asylbarna for noen dager siden, og om hvorfor en bør vurdere sakene deres på nytt. Det er tydeligvis inkonsekvent. Ser hun ikke at det er forskjell mellom å anerkjenne utfordringene med høye innvandringstall og det å vurdere 450 saker på nytt der det er barn som er født i Norge involvert, der familiene er godt integrert?

Det er tydelig at FrP i Marie Simonsens øyne er damned if you do, and damned if you don’t. Simonsen kobler nemlig saken med asylbarna opp mot en helt legitim bekymring for høye innvandringstall og hva det betyr for integreringen. Er det ikke mulig å få litt positive tilbakemeldinger på at en faktisk ønsker en ny vurdering for disse barna? Sitter det for langt inne? Det er nemlig ikke slik at en restriktiv innvandringspolitikk nødvendigvis betyr at en skal sparke alle ut så fort som mulig, slik Regjeringen nå ivrer for. Det er slik at det er mulig å bruke skjønn, men Marie Simonsen karakteriserer det som å være for asylsøkere som en liker. Hun velger altså en entydig negativ vinkling.

Så kan en selvfølgelig komme med det typiske comebacket, nemlig at vi inntar offerrollen. Jeg mener likevel det er helt legitimt å spørre hvorfor vi enten betraktes som inhumane eller inkonsekvente. Jeg håper, i likhet med flere andre, på en ny retorikk i innvandringspolitikken. Ingen er tjent med fiendebilder, fra noen sider. Det vi er tjent med, er å se til at vurderingene som er gjort er korrekte, noe som betyr en ny vurdering av asylbarna, og å ta de utfordringene som økt innvandring fører med seg. For det er utfordringer, og det er noe en ikke kan underslå. Selv ikke tilhengere av et multikulturelt Norge, slik som meg.

Fylkeskommunalt slagord

No har det blitt slik at Hordaland Fylke treng eit slagord. Det skal være enkelt, positivt og på nynorsk. På grunn av sistnevnte skriv eg like greitt heile innlegget på den målforma. Om eg evner å få til noko positivt er ei anna sak. Lat oss sjå.

Det første som traff meg var “berre vent, me legg snart ned.” Det er treffande for kva fylkeskommunen bør ha som mål. Fylkesordføraren er ikkje overraskande ute etter noko anna. Kva fylket sin plass skal væra. Han har tenkt ut følgjande slagord sjølv: «Vi utviklar Hordaland»
Les mer…

Ny vurdering av asylbarn

Jeg er for en mer restriktiv innvandringspolitikk. Det betyr likevel ikke at alt bør bli strengere. De mange historiene om asylbarna bør få oss til å tenke gjennom om politikken som føres virker etter hensikten.

- Det er fullt mulig å vise skjønn og ta hensyn til unger og deres situasjon, sier Johansen til Dagsavisen. Morten Ørsal Johansen er FrPs innvandringspolitiske talsmann og har fullstendig rett i det han sier til Dagsavisen. Det er mulig å vurdere saker annerledes når barn er involvert, spesielt når disse barna ikke har opplevd noe annet enn Norge.
Les mer…

Super Tuesday!

Super Tuesday er her og selv om den ikke er så super som i 2008, der flere delegater sto på spill, har vi en spennende natt foran oss. Jeg har nettopp holdt en innledning på valgvaken i Bergen om Super Tuesday og nattens valg.

Presentasjonen min kan du se her.

Jeg har brukt FiveThirtyEight.com og iPad-applikasjonen 270toWin for å skaffe grafikken.