Viser arkivet for stikkord fredsprisen

Fortjent fredspris endrer lite

Endelig fikk EU fredsprisen. Det som begynte som en handelsunion mellom stormakter i et krigsherjet Europa har i hele sin historie jobbet for fred. Det er nok ikke EU alene som har sikret fred etter 2. verdenskrig, men bidraget har vært sterkt.

EU sliter, men nettopp derfor kan det være riktig å gi prisen til dem. Det er en innsats over lang tid som premieres. Fremskrittet som EU har bragt til Europa er uten sidestykke. Kontinentet som har vært utgangspunktet for to verdenskriger har blitt integrert i en union med felles regler og møteplasser. Det begynte med handel, noe som er et svært viktig for fred. Det har fortsatt med krav til demokrati og menneskerettigheter, og utvidelse til tidligere totalitære stater i øst-Europa.

Selv dem som er mot EU bør anerkjenne den effekten unionen har hatt som fredsbevarende prosjekt, selv om man er mot den markedsøkonomiske delen av EU. Jeg tør ikke tenke meg en situasjon der Europa skulle kommet seg gjennom dagens krise uten EU. Jeg tviler også på at det hadde gått såpass bra med demokratiseringen av øst-Europa som det faktisk har gjort, hvis det ikke var for EU.

EU kunne vært et bedre fredsprosjekt. Dessverre er det mye proteksjonistisk politikk som gjennomsyrer unionen, som blant annet hindrer mer fremgang i Afrika. Frihandel bør ikke kjenne grenser, heller ikke unionsgrenser. EU kunne også slått hardere ned på noen bekymringsfulle trender, for eksempel i Ukraina.

Prisen kommer ikke til å påvirke den norske EU-debatten, for den har aldri handlet om EU som fredsprosjekt. Det er nok ikke derfor Norge har sagt nei til EU to ganger. Unionen er en komplisert konstruksjon som nå spenner over mange saksområder.

Hvem fortjener Nobels Fredspris? 5. oktober, 2011