Viser arkivet for stikkord liberalisme

Liberal kamp

I går la FrPs programutvalg frem sitt første forslag til valgprogram for FrP. Jeg fant mange gode nyheter i programmet, men debatten overskygges av et tema som er avgjort i Stortinget og som ikke kommer til å bli reversert, nemlig homofiles rettigheter.

Jeg er klar til å kjempe for de liberale verdiene i Fremskrittspartiet, for det er disse partiet er grunnlagt på. Vi er et liberalistisk parti, men med et verdigrunnlag som har utgangspunktet sitt i “kristne livssyn og humanistiske verdier”. Det krever kreativitet å konkludere med at FrP da er et kristent parti.

Les hele utkastet til partiprogram her.

Hvorfor går grensen ved homofiles mulighet til å gifte seg og adoptere barn? Hvorfor går den ikke ved skjenkepolitikken eller ved FrPs svært liberale gen- og bioteknologipolitikk, som John Alvheim jobbet så hardt for? Hvorfor brukes “naturstridig” som motargument, når svært mye av det som skjer i samfunnet egentlig er å tukle med skaperverket. Hvor går grensen? For meg er det absolutt viktigste å la enkeltindividet få bestemme selv, med færrest mulig rammer og reguleringer fra det offentlige. Å klassifisere foreldres oppdragelsesevner basert på seksuell legning er et eksempel på kollektivisme.

Mange sier at homofile kan ikke få barn, og homofili er naturstridig. Det er feil. Homofile par kan få barn, men da må de ha sex utenfor ekteskapet og med noen de ikke er tiltrukket av.

Jeg skulle ønske at partiet heller fremhevet noen svært positive og prinsipielle avklaringer som gis i programutkastet. FrP foreslår nå å la Stortinget godkjenne Høyesterettsdommere, og en tredjedel av Stortinget skal kunne kreve en vurdering fra Høyesterett om en lovbestemmelse er i strid med Grunnloven eller ikke. Dette er grunnleggende liberalistisk politikk, som gjør statsmaktene mer uavhengig av hverandre.

En kunne ha snakket om hvilket skattenivå en planlegger å legge seg på inn mot regjeringsforhandlingene. Jeg er blant dem som mener at en liberal kamp i FrP bør betyr skattekamp og ikke en diskusjon om like eller ikke like rettigheter for deler av befolkningen. Vi bør gå inn for kutt i inntektsskatten og bortfall av flere fradrag. Vi bør gjøre skattesystemet slankere og flatere, kutte unødvendige avgifter og vri noe skattlegging over på forbruk.

Den liberale kampen kunne stått om sykelønnsordningen, men den gjør ikke det. Den skal fredes og homofile ekteskap skal brytes ifølge mer konservative politikere. Per-Willy Amundsen sier at vi ikke er tjent med en opprivende strid om homofiles rettigheter og raser mot programutvalget. Sjelden får jeg servert bedre grunner for å stille som kandidat til Stortinget.

Hvis det er en opprivende strid som skal til for at Fremskrittspartiet skal være for statlig likebehandling av voksne mennesker, så får det være slik. Det liberale vinner. Kanskje ikke i første omgang, men vi vinner til slutt. Verden går fremover.

Enig med Obama?

Sjelden får en høre politikere som er så ærlige som Obama. Det er i det minste sant når det kommer til statens rolle i å skape arbeidsplasser. “You didn`t build that” sier han til gründere. Er norske politikere enig med Obama?

Her er det han sa i en litt lengre kontekst:
“If you were successful, somebody along the line gave you some help. There was a great teacher somewhere in your life. Somebody helped to create this unbelievable American system that we have that allowed you to thrive. Somebody invested in roads and bridges. If you’ve got a business—you didn’t build that. Somebody else made that happen.”

Selvfølgelig er ikke menneskeheten en gjeng eremitter og komplette selvlærte, men President Obama drar det langt i den andre enden. Selvfølgelig har de som starter opp bedrifter ganske mye med oppstart av bedrifter. Hvordan ellers forklarer en at noen områder er så mye bedre enn andre? Er skolesystemet i Palo Alto, California så mye bedre at det har skapt grobunn for nye bedrifter, eller er det faktisk finanskapital som har funnet gode idéer som har blitt til innovasjon og arbeidsplasser?

Var alt så mye mer tilrettelagt for Steve Jobs enn for andre, slik at han kunne ta Apple til det nivået det var da han døde? Enkeltmennesker kan bevege verden. Det tror i det minste jeg på. Enkeltmennesker er til en viss grad påvirket av de en har rundt seg, men det er noe med de som klarer å etablere en bedrift som er ganske spesielt.

Jeg tror at det finnes veldig mange som støtter Obamas budskap, spesielt på venstresiden i norsk politikk. At de som er rike har blitt det på grunn av alt som finnes i samfunnet rundt de. Men hvorfor blir ikke enda flere rike da? Krever det ikke noe spesielt, så lenge de omliggende faktorene er riktige?

Bilde: Didntbuildthat.com

Ny familiepolitikk

På helgens landsmøte i FrP skal vi diskutere familiepolitikk. I følge media vil dette gjøre det vanskeligere for oss å samarbeide med KrF. Er det meningen at vi skal slutte å utvikle politikk?

Hvis FrP i helgen går inn for å åpne for blant annet homofil adopsjon, noe jeg kommer til å stemme for, vil det stride med KrFs politikk. Det er alle klar over. Men det vil vel være i tråd med både Høyre og Venstre sin politikk. Det er en grunn til at det er fire partier på borgerlig side. Vi er nemlig ikke enig i alt.

At det finnes mange i FrP som vil endre familiepolitikken til å bli mer liberal er veldig bra. Dette setter ingen stopper for fremtidige regjeringsforhandlinger. Hvis noen skulle mene at det gjør det, må jo all politikkutvikling stoppe eller partiene må bli enige om alt.

Jeg støtter forslaget fordi et liberalistisk parti bør ha et liberalistisk utgangspunkt også i familiepolitikken. Det bør ikke være parets legning som skal ha betydning i adopsjonsspørsmål, men om en er i stand til å ta vare på barna. Det er ingenting som tyder på at homofile par er dårligere foreldre enn heterofile foreldre. Staten bør heller ikke drive å fremme en spesiell moralsk holdning eller et religiøst syn. Forslaget nevner adopsjon som et eksempel, men det er også en likestilling på andre områder mellom seksuelle legninger som det legges opp til i forslaget. Det er nødvendig.

Støtter du forslaget om en ny familiepolitikk? Les forslaget og si din mening her.

Liberalisering i Italia

Frankrike og Tyskland forsøker og få Europa med på en skatt på finanstransaksjoner, i håp om at det skal bidra til økonomisk opptur. Å løfte seg opp etter bøtten en står i er en doktrine som står sterkt hos både Merkel og Sarkozy. Italia går egne veier, og godt er det!
Les mer…

Verden går fremover...

I 1987 ble FrP kritisert fordi de ville at folk skulle få lov til å innrede egne hjemmekontor. I dag har vi heldigvis kommet videre, men mange rare reguleringer gjenstår!

Debatten fra 1987 blir veldig sær for oss som ser den i dag, og som ikke har opplevd mange av de rare reguleringene fra gamle dager. Vi må likevel ikke glemme at idiotiske påfunn ikke er noe som bare skjedde på 80-tallet. Det er ikke mange dager siden en stortingsrepresentant fra Senterpartiet ville nekte barn å spille fotball.

Hagesentre kan holde åpent på søndager, så du får tak i en plante og litt jord. Hvis det ikke frister til middag, må du komme deg til en knøttliten butikk for å handle mat. Store butikker på søndager kan ikke regjeringen ha noe av. Brustad-bu kalles disse småbutikkene som får lov å holde åpent. Flere butikker har nå en egen seksjon som kan holdes åpent på søndager, men det gjør ikke forbudet mindre idiotisk. Fremskrittspartiet har foreslått å fjerne hele loven, og godt er det!

For mange år siden var det forbudt å kjøpe melk og brød etter klokken 17. Det gikk seg til, til tross for store protester fra blant andre Arbeiderpartiet. Selv om en butikk stenger klokken 23, må en dekke til alkoholholdige varer klokken 20 på hverdager. På en lørdag skjer tildekkingen klokken 18. Hva er poenget? Er en øl kjøpt før 18 mindre farlig enn en som kjøpes etterpå?

Regjeringen har også klart å innføre krav om søknad for å gjøre endringer på badet. Har du lyst på nye fliser? Må vasken byttes ut? Spør en kommunal byråkrat om lov! Kanskje fylkesmannen også! Bergen var den første – og så vidt jeg vet den eneste – kommunen som i det minste fjernet gebyret som ble krevd inn for dette. Nå snakker regjeringen om å fjerne reglene som de for kort tid siden innførte, men de trenger 3 måneder på en høring. Hadde de hørt på folket hadde noe sånt aldri blitt vedtatt!

Når det skal være så vanskelig å få tak i en cola på en søndag, så er det forståelig at mye annet er vanskelig også. Men det trenger ikke være slik! En kan velge politikere som vil fjerne begrensninger, i stedet for å bruke all sin tid på å finne på nye. Liberalisering vil alltid bli kritisert av konservative politikere på både høyre- og venstresiden. Det er likevel få – eller ingen – som vil reversere liberale reformer.

I debatten mener tydeligvis programlederne at alle lover har lik verdi, mens FrPs Skjervengen argumenterer for det motsatte. Noen lover er så gamle og umoderne, slik som den Myhre refererer til om radioforbud. FrP blir ofte kritisert for å ta opp så uviktige ting. Likevel er de viktige nok til at det finnes forbud, søknadskrav og høye priser. Jeg har større drømmer enn forbud mot søndags-melk i store butikker, forbud mot øl etter klokken 18 og kommunal godkjenning av fliser på badet!

Se et utdrag fra debatten fra 1987, og tenk gjennom om disse argumentene også er gyldige i dag, nesten 25 år etter. Verden går fremover, men noen politikere sitter fast i fortiden.

Når personvernet avlives

Når Stortinget i dag avliver personvernet bør det bli langt lettere å forstå hvorfor jeg vil at både stortingsrepresentanter og regjering skal ha mindre innflytelse på livene våre. Jeg er en liberalist, og vil redusere statens innflytelse.

Datalagringsdirektivet vedtas i dag, med Arbeiderpartiet og Høyres stemmer. Jeg har skrevet om direktivet før, og er selvsagt mot at nesten 5 millioner nordmenn skal bli overvåket i tilfelle vi gjør noe galt. Jeg har rent mel i posen, men vil fortsatt ha et privatliv. Og med privatliv, mener jeg at det også skal være skjermet fra både Høyre, Arbeiderpartiet og Staten.

I norsk politisk debatt blir liberalister ofte avfeid som litt rare siden vi ikke tror på den kollektive godhet. At bare staten får mer skatteinntekter så løser alt seg. Vi ønsker at folk skal sitte igjen med både mer av sine egne penger og mer råderett over sine egne liv. Enhver stortingsrepresentant er uskikket til å styre mitt liv. Spesielt de som i dag stemmer for at sted- og trafikkdata fra mine PCer og min telefon skal lagres, legger mer vekt på argumentene mot en stor stat. De er glupske og eier ikke begrensninger når de ser muligheten til å lagre mer, skattlegge mer, regulere mer, bestemme mer.

Jeg har brukt mange av mine innlegg på denne bloggen til å skrive om personvern, og det gjør jeg fordi datalagringsdirektivet er den viktigste saken vi ser i Norge på lang tid. Vi står i fare for å miste et av de viktigste fundamentene for en liberal rettsstat. Vi beveger oss mot et samfunn der en selv må bevise sin egen uskyld, og overvåkes til det motsatte er bevist.

Jeg er oppgitt, frustrert og forbannet. Ikke over Arbeiderpartiet. De gjør som forventet, og setter statens interesser foran innbyggernes interesser. Mitt sinne rettes mot Høyre, som går mot det organisasjonen ser ut til å mene. De er med på å avlive personvernet, og det bør de ikke slippe unna med.

Følg debatten i Stortinget, og følg gjerne med på Twitter også. Der avlives argumentene til H og Ap fortløpende.