Viser arkivet for stikkord politiet

Hva hvis...

I fjor ble Justisdepartementet til Justis- og Beredskapsdepartementet. I det lå det en erkjennelse om at beredskapstankegangen har lagt for lavt på prioriteringslisten i en årrekke. 22. juli-kommisjonen viste det samme. Mitt spørsmål er om dagens organisering er optimal. Det må være lov å tenke nytt, også utenfor boksen. Dette er et forsøk.

For å få en fast plass på enhver regjerings agenda, burde kanskje beredskap trekkes mer frem enn det har blitt gjort til nå. Etter angrepene i USA 11. september 2001, fikk en fart på en tanke som i en årrekke hadde eksistert. Hva med et Department for Homeland Security? I USA var erkjennelsen, om enn i en annen skala, den samme som i Norge. En hadde ikke gjort nok for å beskytte seg mot terror. I Norge handler dette om et utdatert kommunikasjonssystem i Politiet, holdninger, sendrektighet i implementeringen av vedtak og beslutningsvegring, for å nevne noe. I USA var den overordnede utfordringen manglende samhandling mellom forskjellige etteretnings-, etterforsknings- og politiorganisasjoner.

Målet med Dept. of Homeland Security var å samle mer av trådene under en felles paraply. FBI, CIA og andre byråer ble ikke direkte underlagt departementet, men de koordinerer aktivitet knyttet til såkalt “homeland security”. Det er ikke til å stikke under en stol at mye gjenstår, og det amerikanske systemet er ekstremt komplekst. Det er i dag 16 etteretningsorganisasjoner i USA. Da har vi nok et noe mindre komplisert system i Norge og derfor er ikke Dept. of Homeland Security en støpeform, men en idé.

I Norge kunne vi kanskje ha samlet politiet, PST, koordineringen av andre nødetater, Tollvesenet, ansvaret for sikkerhet på flyplasser og havner, med mer, under en felles ledelse. Kanskje også utenfor Justisdepartementet? Hvorfor ligger egentlig Tollvesenet under Finansdepartementet? Handler ikke Tollvesenets arbeid minst like mye om rettshåndhevelse som penger i kassen? Hvorfor er det Kystverket og ikke en samordnet beredskapsenhet som har ansvar for havnesikkerhet? Ville det ikke blitt enklere for et slikt departement å sikre at de som skal snakke bedre sammen har sammenfallende investeringsplaner og kompatibelt utstyr?

Spørsmålene en kan stille er mange, og jeg er ikke overbevist om at dagens måte å gjøre det på alltid er den beste. Derfor lufter jeg noen tanker. Hvordan hadde vi organisert oss til det beste for samfunnssikkerheten, om vi skulle starte med blanke ark?