Viser arkivet for stikkord sv

Redusere byråkratiet?

SV-leder Audun Lysbakken har endelig sett lyset og vil redusere byråkratiet i Norge. Han vil effektivisere offentlig sektor, men det finnes noe som fungerer enda bedre. Ved å fjerne unødvendige lover og regler blir det mindre å gjøre for byråkratiet og da kan det reduseres.

Dette innlegget stod på trykk i Bergensavisen, 5. september.

Les mer…

Søte SV

Det er koselige tider i norsk politikk når SV publiserer en egenfinansiert rapport om at FrP og Venstre er likere enn folk tror. Takk for bidraget til borgerlig samling. Dere er søte!

Selv om SV-retorikken er den samme gamle, skjønner jeg at det er med beundring de har skrevet denne rapporten. For noen av skrekkeksemplene som nevnes bør vi borgerlige trykke til vårt bryst og være stolte av. Og det vet SV.

Les mer…

Selvfinansiering og selvforsvar

På en forelesning i sammenlignende politikk på UiB, fortalte Frank Aarebrot en historie fra Østerrike om hvordan de gjennom organisering av staten taklet lav tillit mellom befolkningsgrupper og partier. Historien er skremmende aktuell.
Les mer…

Ny kvoteringsrunde

Hvorfor betyr kjønn så mye for så mange politikere? Pass på, norske politikere er på en ny kvoteringstokt.

Mange forskere sier at kvotering gir bedre styrer. Elin Ørjasæther mener at dette er tull, fordi det ikke går an å måle. En vet nemlig ikke hvordan Statoil med 40 % kvinner i styret ville behandlet samme sak som Statoil med 50 eller 60 % kvinner i styret ville behandlet den. Men, la oss tenke at styresammensetningen har noe å si.

Hvis mer mangfold bidrar til bedre beslutninger. Hvorfor må det da komme som et krav fra regjeringshold og ikke fra aksjonærene? Jeg skulle da virkelig tro at aksjonærer krevde bedringer som i følge SV er så åpenbare. De bryr seg jo bare om penger, disse aksjonærene, så hvorfor ikke presse på for noe som hjelper selskapet?

Aksjonærene bør stå fritt til å velge sine styremedlemmer selv. Det er mer enn nok at staten tar inn store beløp i skatter og avgifter fra bedriftene, om de ikke skal fungere om en ekstra generalforsamling også. Jeg nekter å tro at kjønn har noe som helst å si for hvor godt et styre fungerer. Det vil si at jeg tviler på at et styre med 100 % menn fungerer noe bedre eller dårligere enn et styre med 100 % kvinner. Kvotering kan derimot føre til dårlige holdninger. De som er kjønnsmessig i mindretall blir ikke nødvendigvis sett på som likeverdige, men som “de kvoterte.” Det er trist, men ikke usannsynlig at sosialistenes påbud, forbud og inngrep fører til at en tenker; “Pokker, vi må ha en kvinne til.”

Det som betyr noe er menneskene, uavhengig av kjønn. En bør nemlig ikke styre selskapet etter det en har mellom beina. Jeg håper SV forstår dette.

Jeg vil kvotere inn regjeringsmedlemmer som er mot kvotering!

Hastemaster?

Det måtte bli master i Hardanger. Det hadde regjeringen bestemt seg for allerede i juli 2010. I mellomtiden har de latt folk tro at de har vurdert saken. Det er lite som tyder på akkurat det. Regjeringen har mistet mye troverdighet på grunn av noen master.

Det mest synlige regjeringen har fått til, er å få Hordaland Ap til å snu i saken. Nå er de plutselig for det de kaller for “miljømaster”. Lydige lokale lakeier. Dette er nemlig de samme mastene som Hordaland Ap har vært mot siden 2006.

“Miljømastene” skal frakte mer strøm slik at vi kan pumpe gassen forbi våre gassanlegg, til bl.a. Tyskland, for så å kjøpe kraften tilbake. På grunn av SV kan vi ikke gjøre så mye gass om til kraft i Norge, men hvis de gjør det i Tyskland, betyr det ingenting om det er rensing eller ei. Klimaet kjenner tydeligvis til landegrensene.

Byggingen av mastene sier noe om hvor regjeringen legger listen for naturvern. Når Hardanger ikke vernes mot dette, så kan ikke jeg se at noe annet sted i landet får vern. Med mindre SV plutselig skulle få viljen sin og frata nord-Norge mange arbeidsplasser og landet store nye oljeinntekter. Ap har effektivt redusert SV til et parti med bare en sak, nemlig en inntektsblokkade i nord.

Løsningen er enkel, men visstnok umulig å svelge for de erfarne kamelslukerne i SV. Vi trenger gasskraftverk i Norge. Vi trenger forbedring av eksisterende linjer og vi trenger en kraftlinje i Nordhordland. Hvis vi produserer vi mer kraft i vår region, så trenger vi ikke få så mye kraft inn fra andre deler av landet. Da er behovet for mastene redusert. Så, det går altså an å være mot mastene og sjøkabel, samtidig.

VM på ski er i full gang, og regjeringen har klart å utsette rensing på Mongstad og bestemme seg for å bygge master i Hardanger samtidig. Sistnevnte bare en uke etter høringsfristen. Det hastet tydeligvis å få bygd disse mastene. Forrige gang de bestemte seg for master var det full ferie. Når hijab-saken eksploderte i media var det rett før jul. Når det gjelder ubåten på Fedje har regjeringen bestemt seg så mange ganger at en ikke helt vet hva en har bestemt seg for. Denne regjeringen har det med å slippe drittsakene når de tror at folk ikke følger med.

Som avslutning vil jeg bruke Filip Ryggs reaksjon: Selv om regjeringen har drevet et imponerende spill de siste månedene er det ingen grunn til å tro at de vinner det endelige slaget om Hardanger; velgerne.