Viser arkivet for stikkord alkohol

Religiøse stengetider?

I dag er det pinseaften, derfor er Vinmonopolet stengt. Det høres ikke veldig mye ut som om vi nettopp har avskaffet statskirken.

Hensikten med å frigjøre kirken fra staten og staten fra kirken var å i større grad likestille kirkesamfunn. Er det neste steget å fjerne religiøse stengetider fra butikkene våre? Eller har kristne høytider blitt brukt som et vikarierende argument for å holde alkoholsalget stengt innimellom?

Les mer…

Forbløffede forskere

Svenskene drikker mer enn før. Forskerne advarte mot at det kom til å skje, på grunn av lavere priser og økt tilgjengelighet. De spådde derfor flere alkoholrelaterte skader og mer vold. Der tok de feil og de innrømmer det.

Det er DN.se som skriver dette. Direktøren i Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, (CAN) innrømmer glatt at han hadde trodd at sammenhengen var selvsagt. Nå er han forbløffet over resultatet. Frem til nå har svenske alkoholforskere jobbet ut fra en modell der totalkonsumet også virker som en indikator på alkoholrelaterte skader og vold. At modellen bygger på tall fra 1965 – 1977 burde alarmere enhver som innehar en kritisk sans.

Les mer…

Lies, damned lies, and statistics

6 av 10 norske menn drikker for mye, meldte VG i går. Alkoholmotstandere har flokket seg om undersøkelsen og bruker den som sannhetsvitne i sin moralisering overfor folk som nyter alkohol. Har de rett?
Les mer…

Regjeringslogikk

For kort tid siden var statssekretær Pål Lønseth i media for å si at mesteparten av voldtektene skjedde på nachspiel. I det som bare kan sees på som en utstrakt hånd til overgripere sørger nå den rødgrønne regjeringen for flere slike fester, ved å redusere skjenketiden til 02:00.

Folk går nemlig ikke hjem fra byen bare fordi Stoltenberg mener at de bør det. Festen fortsetter, selv om utestedene stenges. De har vakter, regler å forholde seg til og det er grenser for hvor full en kan bli der. For å bekjempe vold vil derfor regjeringen stenge disse stedene tidligere. Regjeringslogikk er litt annerledes enn vanlig logikk. Den er for det første ikke særlig logisk.

I tillegg til å være et incentiv for flere nachspiel, innebærer dette forslaget en grov anklage mot alle menn. Vi er alle potensielle overgripere, som trenger noen rammer for å ikke overfalle kvinner. Er dette synet på menn rådende i regjeringen?

Regjeringen har få virkemidler til sin disposisjon for å bekjempe voldtektsbølgen. En skikkelig bemanning av politiet og store investeringer i forbedret utstyr har ikke blitt prioritert. Regjeringen lider av et akutt behov for handlekraft, og bare det å gjøre noe, uansett hva, virker som det sentrale i politikken. Da er det enkelt å bare gå til angrep mot en bransje som gjør mye for å forhindre vold.

For de som jublet når SIRIUS publiserte sin rapport som legitimerer denne lovendringen, så har Civita gått gjennom den:

Rapporten er et særdeles svakt grunnlag for en politikk som tar inntekter og sysselsetting fra en stor og lovlig bransje, og som innskrenker en (for mange) viktig sosial arena.

Vil avskaffe Tax-Free

Naturvernforbundet vil avskaffe Tax-Free på flyplassene, for å kutte i utslipp. Det er noe ulogisk med alkoholpolitikken i Norge, når alkohol skal skattes høyt så lenge du ikke betaler for en flybillett.

Det norske skatte- og avgiftsnivået er for høyt. Mange sære ordninger har blitt innført og forsvart for å holde nivået så høyt. Tax-Free er en av disse. Det blir som et skattefradrag, som skaper en illusjon av skattelette og lave avgifter. Får du et fradrag, eller en fordel som Tax-Free, så skal vi visstnok slå oss til ro med det, og glemme at avgiftene til vanlig er veldig høye.

Halv skatt i Desember; hvorfor har vi det? Kunne ikke vi hatt litt lavere skatt hele året, eller er vi ikke ansvarsfulle nok til å spare til gaver selv? Feriepenger er en tvungen spareordning, i stedet for å få ut lønn per måned. Lommepenger fra staten. En kunne spart mye penger i det offentlige på å gjøre skatte- og avgiftssystemet enklere. Det finnes få argumenter for å beholde et høyt skattenivå med mange fradrag, bortsett fra at politikerne får mer styring over livene våre.

Hvorfor er det riktig å forskjellsbehandle innbyggerne på en slik måte? Reiser du ofte utenlands, kan du få reduserte priser på alkohol, i Norge. Vi burde heller øke kvotene og redusert prisen i hele Norge. Jeg befinner meg altså i en posisjon der jeg er ganske enig med Naturvernforbundet!

Med et unntak, og det er et stort et. Naturvernforbundet tror at en kan kutte flytrafikken med 9 %, hvis en fjerner Tax-Free. Jeg lurer på hvor de har fått det tallet fra. Det virker litt som en bare tenker på et tall. En må da mene at 9 % av flypassasjerene flyr til utlandet ene og alene for å kjøpe billigere sigaretter og litt vin på hjemreisen. Sol, varme og kultur- og storbyopplevelser betyr visstnok lite for 9 % av passasjerene.

Der kobler jeg av enigheten med Naturvernforbundet. Argumentasjonen deres er noe vaklende, men konklusjonen er heldigvis riktig; lavere avgifter i Norge!

Skjenketider - igjen

Arbeiderpartiet er på nytt ute etter å innskrenke skjenketiden. Nå tror Ap at en vil redusere antall voldtekter ved å kutte i skjenketiden. Det virker som om Ap tror at det er en iboende voldtektsmann i alle, som slipper ut ved litt for mye alkohol.

Samtidig tror Ap at skjenkepolitikken kan styre dette; men hva skjer hvis skjenketidene blir kortet ned? Stopper folk å drikke tidligere, eller går festen tidligere over til nachspiel? Hvis alkohol er en faktor betyr det fint lite hvor en har fått i seg alkoholen. På byen er det vektere, vi har patruljerende politi, og sjansen er større for vitner enn på et nachspiel som går mot slutten.

Statssekretæren innrømmer at innskrenking ikke nødvendigvis hjelper noe mot antall voldtekter, men ønsker likevel å kutte i skjenkingen. Hun vil gjøre noe, uten å tenke så mye over om det virker eller ikke. Forskningen gir nemlig ikke Ap noe å gå på her: – Hva som vil være effekten av å redusere skjenketiden med kun en time er det ikke noe direkte forskningsbelegg for å si noen ting om, sier forsker Ingeborg Rossow ved Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus) til TV 2 Nyhetene.

Jeg vil utvide skjenketidene.

FrP vil utvide skjenketidene

Som leder av programkomiteen i Bergen FrP, er jeg med på å foreslå økte skjenketider i Bergen. Les hele saken på BA.no, eller i papiravisen fra påskeaften.

Før påske sa Helseminister Anne Grethe Strøm-Erichsen i Stortinget, at hun ville blitt glad hvis skjenkingen sluttet klokken 23. Jeg deler ikke den oppfatningen. Om en er i byen for å ta seg en fest eller besøker en av sentrums mange scener, er kl 23 alt for tidlig.

Hvorfor skal sentrale politikere innskrenke skjenketiden? Er det moralske argumenter som ligger bak, gir det bare flere grunner til at kommunene må få bestemme dette mer selv. Selv om Strøm-Erichsen helst vil at alle skal være hjemme i tide til Kveldsnytt, så kan hun ikke kreve dette. Det er voksne mennesker en har med å gjøre. Innbyggerne er ikke til for at politikere skal ha noen å forme etter sine egne moralske overbevisninger.

Bergen er en attraktiv by, både for studenter, turister og tilflyttere. Utestedene som skjenker alkohol er en del av det som muliggjør et mangfoldig kulturlivt. En kan like det eller ikke, men det er slik. Vi har et stort og mangfoldig kulturliv i sentrum, og Ap-statsrådens blir glad hvis lokalpolitikere slår beina under dette.

For å gjøre lokalpolitikere mer i stand til å gjøre en forskjell på attraktiviteten til sin kommune, hadde det vært fint om noen lover kunne blitt lagt til kommunene for oppfølging. Alkoholloven er en lov som egner seg for dette. Salg av alkohol i butikker, og skjenking på utesteder trenger ikke ha like rammer i hele landet. Hvis vi i Bergen vil tillate mer, så bør vi få muligheten til det.

Vin på kvelden?

Leverandørene vil ha kveldsåpne Vinmonopol. Vinmonopolet vil ikke. Hva er egentlig problemet?

Vinmonopolet skal være så ansvarlige sier de, at de ikke kan holde holde åpent til klokken 8 på en tirsdag. Er det folk med et alkoholproblem som dukker opp rett etter stengetid og vil ha en lett italiensk rødvin? Neppe. Det skjer derimot at jeg ikke har vin i huset. Det er faktisk normalsituasjonen. Men så blir jeg innimellom bedt på besøk. En tirsdags kveld. Statlige reguleringer og “ansvarlige” utsalg hindrer da folk i å kose seg med vin.

Når en må planlegge, holde lager og være forberedt på å kunne drikke, er ikke dette et problem?

Jeg kunne godt tenkt meg å stikke innom en matbutikk, kjøpt det jeg trenger til middag og tatt med meg en flaske vin på veien. Men det får jeg ikke lov til, selv om ingen hindrer meg i å kjøpe 14 kasser med øl. Dette ville ikke være bra for meg, men det vet jeg. Vinmonopolet er heller ikke bra for meg, for det reduserer friheten min. Friheten til å faktisk være voksen. Ansvarlig. Vintørst på kvelden, men opptatt i åpningstiden.

Selvsagt setter jeg pris på Polet hvis jeg skal prøve noe nytt, og jeg vil tro at utvalget vil være bedre her enn hvis matbutikker starter et utsalg. Men det er ikke et argument mot å gjøre det. Variasjon er greit, og kunnskapen til Vinmonopolet er upåklagelig. De vil klare seg de.

Liberalisten i meg får vondt av at staten driver med alkoholutsalg. Vinmonopolet bør derfor privatiseres, men de kan godt få beholde navnet sitt. Monopolet får de ikke. I mellomtiden burde de klare å holde åpent litt lengre.