Viser arkivet for stikkord ap

Blir FrP urettferdig behandlet?

Tankesmien Civita har gitt ut et notat der en sammenligner dekningen av FrP, Høyre og Ap i noen av riksavisene. Konklusjonen deres er at FrP får noe mer negativ oppmerksomhet enn andre partier. Men er dette negativt?

Tvert imot, jeg synes det er helt greit at vi får mer kritikk enn de andre partiene. I et land der “alle er sosialdemokrater” er det egentlig ganske greit å være den som får litt kjeft. Og vi får kjeft fordi vi er litt annerledes. FrP kommer med nye løsninger som kommentariatet ikke liker så godt og det mangler ikke på interessegrupper som kan kritisere FrPs løsninger. Disse stemmene må også frem i media, så det er helt greit at det skjer.

Les mer…

Hev u-båten!

Regjeringen trodde de skulle dekke over tildekkingsvedtaket. De kjenner tydeligvis ikke Vestlandet. U-båtsaken er bare nok et eksempel.

Les mer…

Altinnregjeringen

Finansministeren vil gjøre det enklere å innføre eiendomsskatt. Det er allerede enkelt nok. Hvis du virkelig klør etter å betale eiendomsskatt er det bare til å stemme på Arbeiderpartiet. Jeg vil ha ny regjering.

I Bergen er eiendomsskatten på boliger borte. Siden FrP kom inn i byråd i 2007 har eiendomsskatten vært på vei bort. Vi lovet å fjerne eiendomsskatten og nå er det gjort. Forhåpentligvis kan vi lukke kapitlet for eiendomsskatt for næringsbygg også.

Dessverre er Arbeiderpartiets løsning på ethvert problem å øke skattenivået. Deres kreativitet stopper ved ligningskontoret. Hvis Altinn står fast, står Arbeiderpartiet fast også. Det Sigbjørn Johnsen nå foreslår er en snedig måte å slippe unna å finansiere stadig økende krav til kommunene. For det følger sjelden penger med når Stortinget fraskriver seg ansvar og overlater det til kommunene. Skal vi liksom være takknemlig for at Regjeringen nå gjør det lettere for kommunene å øke skatten for å finansiere regjeringens egne mål og løfter? Nei takk.

Det største grepet er å gjøre taksering unødvendig. Det største hinderet for å flerdoble eiendomsskatten er nå borte. Tenk om en fjernet reguleringshindringer på andre områder? Tenk om omregistreringsavgiften forsvant, eller dokumentavgiften? Hva om terskelen for å kunne kjøpe en nyere, tryggere og mer økonomisk bil ble lavere ved å kutte i engangsavgiften? Det hadde vært fint om regjeringen søkte forenkling på andre felt enn bare der inntektene kan øke, men det er ikke håp for slikt.

Altinnregjeringen kan jeg styre min begeistring for. Heldigvis skal vi bytte de ut til neste år.

Ny vurdering av asylbarn

Jeg er for en mer restriktiv innvandringspolitikk. Det betyr likevel ikke at alt bør bli strengere. De mange historiene om asylbarna bør få oss til å tenke gjennom om politikken som føres virker etter hensikten.

- Det er fullt mulig å vise skjønn og ta hensyn til unger og deres situasjon, sier Johansen til Dagsavisen. Morten Ørsal Johansen er FrPs innvandringspolitiske talsmann og har fullstendig rett i det han sier til Dagsavisen. Det er mulig å vurdere saker annerledes når barn er involvert, spesielt når disse barna ikke har opplevd noe annet enn Norge.
Les mer…

Å styre eller bli overstyrt

BA kom i dag med enda en måling, i rekken av de mange målingene som vil bli gjort før høstens valg. Dagens måling bærer med seg noen gode nyheter.

Det er bare til å gratulere Høyre med nok en veldig god måling. Denne gang kommer de over 40 % oppslutning. Det blir spennende å se om de klarer å holde på en lignende oppslutning inn mot valget. I så tilfelle er det intet mindre enn imponerende!

Byrådspartiene FrP, Høyre og KrF er partier som faktisk ønsker å styre Bergen, i motsetning til å bli overstyrt. Da er det spesielt gledelig at byrådspartiene samlet sett går frem hele 7,4 prosentpoeng!

Ap sin “positive Bergenspatriotisme” er redusert til å være prektige talsmenn for fylkesmann og regjering. De går til valg på “et nystemt Bergen”, men så langt er det bare sure gamle toner fra Youngstorgets utsendte i Bergen. De gjør hva de kan for å stoppe Bergen, og på toppen av det hele vil de ta inn en milliard mer i eiendomsskatt. De klarer ikke å kontrollere utgiftene når de styrer, så da må de grave dypere i innbyggernes lommebøker.

For Fremskrittspartiet er denne målingen selvsagt gode nyheter. Vi går frem 2,4 prosentpoeng, men er fortsatt et godt stykke bak rekordvalget i 2007. Jeg har likevel tro på at vi klarer å reise oss enda mer etter en noe trøblete tid i meningsmålingenes verden. Vi har vist at vi kan være med på styringen av Bergen.

Det er vår jobb som kandidater for Fremskrittspartiet, å overbevise velgerne om at det er viktig med et sterkest mulig FrP. Vi er garantisten for at eiendomsskatten kommer til å forsvinne! Vi vil ha nye løsninger for omsorgsektoren, også til de som er for frisk for sykehjem, men som trenger mer oppfølging enn vi kan gi de hjemme. Det er OmsorgPluss. Vi vil også satse enda mer på nærmiljøanlegg for idrett og kultur, som kombineres med skolebygg. Disse byggene, som for eksempel på Leikvang og Bønes skal være nærmiljøstyrt, i det FrP kaller OppvekstPluss.

Skjenketider - igjen

Arbeiderpartiet er på nytt ute etter å innskrenke skjenketiden. Nå tror Ap at en vil redusere antall voldtekter ved å kutte i skjenketiden. Det virker som om Ap tror at det er en iboende voldtektsmann i alle, som slipper ut ved litt for mye alkohol.

Samtidig tror Ap at skjenkepolitikken kan styre dette; men hva skjer hvis skjenketidene blir kortet ned? Stopper folk å drikke tidligere, eller går festen tidligere over til nachspiel? Hvis alkohol er en faktor betyr det fint lite hvor en har fått i seg alkoholen. På byen er det vektere, vi har patruljerende politi, og sjansen er større for vitner enn på et nachspiel som går mot slutten.

Statssekretæren innrømmer at innskrenking ikke nødvendigvis hjelper noe mot antall voldtekter, men ønsker likevel å kutte i skjenkingen. Hun vil gjøre noe, uten å tenke så mye over om det virker eller ikke. Forskningen gir nemlig ikke Ap noe å gå på her: – Hva som vil være effekten av å redusere skjenketiden med kun en time er det ikke noe direkte forskningsbelegg for å si noen ting om, sier forsker Ingeborg Rossow ved Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus) til TV 2 Nyhetene.

Jeg vil utvide skjenketidene.

Et nystemt Bergen?

For noen dager siden presenterte Bergensavisen de forskjellige partienes slagord som skal brukes i årets valgkamp. Det slagordet som kom best ut var Arbeiderpartiets “et nystemt Bergen”.

Slagordet peker naturlig nok på at Ap mener at Bergen er litt ustemt. Litt ute av styring, kanskje. Deres målestokk er nok milliardunderskuddet de etterlot seg i 2003, som de borgerlige partiene – inkludert FrP – nå har ryddet opp i. Da er det ikke rart at analysene deres slår litt sprekker.

Arbeiderpartiet prøver å fremstå som et nystemt alternativ, men det rød-grønne prosjektet alt annet enn samstemt. I flere medieoppslag har representanter fra de rød-grønne partiene stått steilt mot hverandre. Ap nekter til og med å gå til valg sammen med SV og Sp.

På motsatt side er det derimot bedre. FrP har foreløpig “det viktigste først” som slagord. Vi evner nemlig å prioritere noe fremfor andre ting, blant annet for å ikke måtte øke eiendomsskatten. I stedet for å bruke all vår tid på å pålegge bergenserne mest mulig skatter og avgifter, får vi til skattelettelser, mer velferd, mer valgfrihet, mange nye barnehageplasser og skoler med høyt faglig innhold.

Kraftsalve uten innhold

Det er en liten stund siden Raymond Johansen (Ap) har kommet med en bredside mot sine politiske motstandere. Han kunne likevel ha funnet en sak med litt mer innhold i, når han i dag kommer med en kraftsalve mot høyresiden.

Dette er ikke Johansens første utspill mot høyresiden. Det virker nesten som en vane, men at han begynner å gå tom for innhold. Dagens problem er at bl.a. FrP vil innføre alternative turnusordninger, noe Ap og fagforeningene ikke vil. For det første, så er altså nyheten at noen er uenig med Arbeiderpartiets politikk. Det er litt trist at det har nyhetsverdi. Det sier kanskje noe om at partiene er for like.

For det andre, så er det slik at høyresiden vil fjerne fagforeningen sin mulighet til å overstyre arbeidstakerne, når de ønsker seg alternative turnusordninger. Det er altså arbeidstakerfiendtlig å la arbeidstakerne få bestemme selv, uten å måtte søke fagforeningen om lov. Skikkelig kaldt og kynisk, altså. Den logikken er bare holdbar på Youngstorget.

Flere og flere arbeidstakere vil ha alternative turnusordninger. Hvorfor kan vi lese på regjeringens egne nettsider. Det er noe spesielt at den ordningen høyresiden vil åpne mer for er, treffende nok, omtalt under fanen “gode eksempler” på kommunal- og regionaldepartementet sine nettsider. Tittelen på saken er sågar Oljeturnus ga søkerskred.

Raymond Johansen har lyst til å kunne overprøve arbeidstakere, slik at færrest mulig får prøve ut denne ordningen. Så, la oss se hva de skriver om ordningen, på regjeringens egen nettside:

En tillitsvalgt sier følgende om den gamle ordningen: − Vi slet stadig vekk med å få tak i vikarer, var for mye alene og fikk forskjøvet arbeidstida. Det gikk ut over tjenestemottakeren og førte til slitasje på de ansatte. Nå sier han at han ikke kunne tenke seg å gå tilbake til slik det var før. Om et bofellesskap i Bergen står dette som attest: “Færre skademeldinger, mindre bruk av tvang, sykefraværet har gått ned og medarbeidertilfredsheten økt.” I en annen artikkel, beskriver en ansatt turnusordningen slik: − Jeg får en veldig frihetsfølelse.

Raymond Johansens budskap er tydelig. Høyresiden vil innføre et tiltak som arbeidstakere vil ha, som bedrer tjenestene, som øker trivselen, men som fjerner fagforeningen sin vetorett. Hva er viktigst?

Hastemaster?

Det måtte bli master i Hardanger. Det hadde regjeringen bestemt seg for allerede i juli 2010. I mellomtiden har de latt folk tro at de har vurdert saken. Det er lite som tyder på akkurat det. Regjeringen har mistet mye troverdighet på grunn av noen master.

Det mest synlige regjeringen har fått til, er å få Hordaland Ap til å snu i saken. Nå er de plutselig for det de kaller for “miljømaster”. Lydige lokale lakeier. Dette er nemlig de samme mastene som Hordaland Ap har vært mot siden 2006.

“Miljømastene” skal frakte mer strøm slik at vi kan pumpe gassen forbi våre gassanlegg, til bl.a. Tyskland, for så å kjøpe kraften tilbake. På grunn av SV kan vi ikke gjøre så mye gass om til kraft i Norge, men hvis de gjør det i Tyskland, betyr det ingenting om det er rensing eller ei. Klimaet kjenner tydeligvis til landegrensene.

Byggingen av mastene sier noe om hvor regjeringen legger listen for naturvern. Når Hardanger ikke vernes mot dette, så kan ikke jeg se at noe annet sted i landet får vern. Med mindre SV plutselig skulle få viljen sin og frata nord-Norge mange arbeidsplasser og landet store nye oljeinntekter. Ap har effektivt redusert SV til et parti med bare en sak, nemlig en inntektsblokkade i nord.

Løsningen er enkel, men visstnok umulig å svelge for de erfarne kamelslukerne i SV. Vi trenger gasskraftverk i Norge. Vi trenger forbedring av eksisterende linjer og vi trenger en kraftlinje i Nordhordland. Hvis vi produserer vi mer kraft i vår region, så trenger vi ikke få så mye kraft inn fra andre deler av landet. Da er behovet for mastene redusert. Så, det går altså an å være mot mastene og sjøkabel, samtidig.

VM på ski er i full gang, og regjeringen har klart å utsette rensing på Mongstad og bestemme seg for å bygge master i Hardanger samtidig. Sistnevnte bare en uke etter høringsfristen. Det hastet tydeligvis å få bygd disse mastene. Forrige gang de bestemte seg for master var det full ferie. Når hijab-saken eksploderte i media var det rett før jul. Når det gjelder ubåten på Fedje har regjeringen bestemt seg så mange ganger at en ikke helt vet hva en har bestemt seg for. Denne regjeringen har det med å slippe drittsakene når de tror at folk ikke følger med.

Som avslutning vil jeg bruke Filip Ryggs reaksjon: Selv om regjeringen har drevet et imponerende spill de siste månedene er det ingen grunn til å tro at de vinner det endelige slaget om Hardanger; velgerne.