Viser arkivet for stikkord avgifter

Usunn sukkeravgift

Visste du at sukkeravgiften ikke hjelper på annet enn å øke statskassens fedme? Visste du at det er de med lavest inntekt som betaler prisen for at politikere har, på tross av forskningen, innført og vedlikeholdt en avgift som ikke har dokumentert effekt?

Patrick Basham, forfatteren bak Diet Nation: Exposing the Obesity Crusade, skriver at høye sukkeravgifter i beste fall er mislykket og i verste fall er økonomisk og sosialt skadelige. Hvis det er slik at det ikke er en sammenheng mellom avgiftsnivå og forbruk, slik Basham skriver, står sukkeravgiften igjen som en avgift som bare har som formål å skaffe penger til det offentlige. Målet om at den skal endre folks adferd slik at en både spiser og drikker sunnere er blottlagt.

At sukkeravgiften i tillegg er sterkt regressiv er problematisk. Det betyr at det er de med de laveste inntektene som påvirkes mest av avgiften. I det legges det at kosthold er avhengig av inntekt og en skattlegger en diett som primært tilhører de med lavere inntekter. Om dette forbruksmønsteret også gjelder for Norge har jeg ikke sett noe data på, men en skal ikke utelukke at det gjelder også her.

En annen uønsket effekt som Basham peker på er at høye sukkeravgifter ofte fører til at konsumenter i de laveste inntektsgrupper takler prisøkning på sukkerholdige varer med å velge enda mindre sunne produkter.

Vi må dømme avgiftene etter hvilken effekt de faktisk har, og det bør vi være enig om uansett hvilket syn en har på skatte- og avgiftsnivået i Norge. Jeg mener at sukkeravgiften er prinsipielt problematisk, i og med at politikere prøver å endre holdninger med Finansdepartementet som virkemiddel. Det er ikke noe jeg ønsker, og tiltroen til at det fungerer har blitt ytterliggere redusert.
Dessverre ser jeg ikke noen vei ut av sukkeravgiften før det skjer reelle endringer i Norsk politikk. Dessverre er «proveny» viktigere enn dokumenterte effekter og prinsipper. Altså, hva taper staten i kroner og øre på å fjerne eller redusere avgiften? Det er dessverre det viktigste for dagens regjering og de fleste andre politikere. Hvorfor bry seg med fakta når pengene strømmer inn i statskassen?

Bilde: SXC.hu

Bill.mrk: Ny avgiftspolitikk

Vi må tenke nytt i avgiftspolitikken. Hvorfor vi må gjøre det skal jeg prøve å belyse her. Fisker er ikke et bilmerke som er veldig kjent i Norge, det kommer til å endres når Top Gear kommer på skjermen. De har testet den nye Fisker Karma.

Bilen har sitt trevirke fra trær som har falt ned på bakken og et solcellepanel på taket som driver alle bilens dingser. Alt som bilen er laget av skal visstnok være såkalt bærekraftige materialer. Bilen drives av elektriske motorer, men for å øke rekkevidden kan en koble inn en bensinmotor som lader opp el-motoren. Litt utslipp blir det altså, men effekten skal visstnok være et par hakk bedre enn det meste andre som går på veien, hva utslipp angår. Kjører en ikke så mye kan en klare seg fint med bare batterikapasiteten.
Les mer…

Vil avskaffe Tax-Free

Naturvernforbundet vil avskaffe Tax-Free på flyplassene, for å kutte i utslipp. Det er noe ulogisk med alkoholpolitikken i Norge, når alkohol skal skattes høyt så lenge du ikke betaler for en flybillett.

Det norske skatte- og avgiftsnivået er for høyt. Mange sære ordninger har blitt innført og forsvart for å holde nivået så høyt. Tax-Free er en av disse. Det blir som et skattefradrag, som skaper en illusjon av skattelette og lave avgifter. Får du et fradrag, eller en fordel som Tax-Free, så skal vi visstnok slå oss til ro med det, og glemme at avgiftene til vanlig er veldig høye.

Halv skatt i Desember; hvorfor har vi det? Kunne ikke vi hatt litt lavere skatt hele året, eller er vi ikke ansvarsfulle nok til å spare til gaver selv? Feriepenger er en tvungen spareordning, i stedet for å få ut lønn per måned. Lommepenger fra staten. En kunne spart mye penger i det offentlige på å gjøre skatte- og avgiftssystemet enklere. Det finnes få argumenter for å beholde et høyt skattenivå med mange fradrag, bortsett fra at politikerne får mer styring over livene våre.

Hvorfor er det riktig å forskjellsbehandle innbyggerne på en slik måte? Reiser du ofte utenlands, kan du få reduserte priser på alkohol, i Norge. Vi burde heller øke kvotene og redusert prisen i hele Norge. Jeg befinner meg altså i en posisjon der jeg er ganske enig med Naturvernforbundet!

Med et unntak, og det er et stort et. Naturvernforbundet tror at en kan kutte flytrafikken med 9 %, hvis en fjerner Tax-Free. Jeg lurer på hvor de har fått det tallet fra. Det virker litt som en bare tenker på et tall. En må da mene at 9 % av flypassasjerene flyr til utlandet ene og alene for å kjøpe billigere sigaretter og litt vin på hjemreisen. Sol, varme og kultur- og storbyopplevelser betyr visstnok lite for 9 % av passasjerene.

Der kobler jeg av enigheten med Naturvernforbundet. Argumentasjonen deres er noe vaklende, men konklusjonen er heldigvis riktig; lavere avgifter i Norge!