Viser arkivet for stikkord ba

Mistenkeliggjort på lederplass

I dagens BA-leder blir jeg og flere andre bystyrerepresentanter mistenkeliggjort fordi vi ikke har registrert oss i et helt frivillig økonomisk register. BA skriver at “det er grunn til å spørre seg hva de som ikke vil registrere seg ønsker å skjule for egne velgere.”

Har du rent mel i posen tar du ikke skade av overvåking eller av at det samles mye personlig økonomisk informasjon om deg på et sted. Dette er den typiske argumentasjonen som blir brukt for å bagatellisere personvernet og samtidig mistenkeliggjøre alle som ikke lar seg registrere. De legger selvfølgelig til at personvernargumentet er “misforstått”. Jeg er, ikke overraskende, uenig. Det er rett og slett håpløst at en skal mistenkeliggjøres bare fordi en velger å ikke registrere seg i et helt frivillig register.
Les mer…

Å styre eller bli overstyrt

BA kom i dag med enda en måling, i rekken av de mange målingene som vil bli gjort før høstens valg. Dagens måling bærer med seg noen gode nyheter.

Det er bare til å gratulere Høyre med nok en veldig god måling. Denne gang kommer de over 40 % oppslutning. Det blir spennende å se om de klarer å holde på en lignende oppslutning inn mot valget. I så tilfelle er det intet mindre enn imponerende!

Byrådspartiene FrP, Høyre og KrF er partier som faktisk ønsker å styre Bergen, i motsetning til å bli overstyrt. Da er det spesielt gledelig at byrådspartiene samlet sett går frem hele 7,4 prosentpoeng!

Ap sin “positive Bergenspatriotisme” er redusert til å være prektige talsmenn for fylkesmann og regjering. De går til valg på “et nystemt Bergen”, men så langt er det bare sure gamle toner fra Youngstorgets utsendte i Bergen. De gjør hva de kan for å stoppe Bergen, og på toppen av det hele vil de ta inn en milliard mer i eiendomsskatt. De klarer ikke å kontrollere utgiftene når de styrer, så da må de grave dypere i innbyggernes lommebøker.

For Fremskrittspartiet er denne målingen selvsagt gode nyheter. Vi går frem 2,4 prosentpoeng, men er fortsatt et godt stykke bak rekordvalget i 2007. Jeg har likevel tro på at vi klarer å reise oss enda mer etter en noe trøblete tid i meningsmålingenes verden. Vi har vist at vi kan være med på styringen av Bergen.

Det er vår jobb som kandidater for Fremskrittspartiet, å overbevise velgerne om at det er viktig med et sterkest mulig FrP. Vi er garantisten for at eiendomsskatten kommer til å forsvinne! Vi vil ha nye løsninger for omsorgsektoren, også til de som er for frisk for sykehjem, men som trenger mer oppfølging enn vi kan gi de hjemme. Det er OmsorgPluss. Vi vil også satse enda mer på nærmiljøanlegg for idrett og kultur, som kombineres med skolebygg. Disse byggene, som for eksempel på Leikvang og Bønes skal være nærmiljøstyrt, i det FrP kaller OppvekstPluss.