Viser arkivet for stikkord bergen

Fylkesparadoks

Fylkeskommunen vil fjerne noe de mener er unødvendig, som tar for mye plass og som fører til så mye negativt, men så er det parkeringsplasser de snakker om og ikke fylkeskommunen i seg selv. Det er et fint paradoks det.
Les mer…

Hulen skal ikke stenge

Det hersker dessverre full forvirring og en god dose fortvilelse over nyheten om at Hulen må stenge. Jeg skal jobbe hardt for at dette ikke kommer til å skje.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) krever 4,9 millioner kroner fra Bergen kommune, ellers stenger de blant andre Hulen. Hulen er en ubeskrivelig viktig aktør både i studentkulturen, men også generelt for kulturbyen Bergen. Dette vet DSB som skyver populære kulturaktører foran seg i sitt uberettigede pengekrav. Det finnes sterke ord for en slik oppførsel.

Les mer…

Ber regjeringen rydde opp

Sammen med Eiler Lund fremmer jeg en sak for bystyret der vi ber regjeringen gripe inn overfor Fylkesmannen. I flere presseoppslag og på egen nettside har Fylkesmannen skjelt ut bystyret i Bergen. Jeg finner meg ikke i å bli kalt udugelig hobbypolitiker av en statlig embetsmann. Ikke er det sant og ikke er det passende for embetet.

Les mer…

Østlandsmeldingen

Når regjeringen sier at mange tiltak skal skje hjemme betyr det at de skjer på østlandet. Det er der den store jernbanesatsingen varsles i klimameldingen. Resten av landet kan få kollektivmidler, men vil stort sett sitte igjen med tiltakene som svir. Et eksempel er økte kostnader for industrien gjennom dobling av CO2-avgiften.

Les mer…

TeaTime i Bergen

Jeg deltok i dag på Antirasistisk Senters Tea Time-arrangement i Bergen. God te, hyggelige mennesker og en uformell prat om hvordan det er å være muslim i Norge satte rammen for møtet.

Oppmøtet av muslimske menn og kvinner var like mangfoldig som det bildet av islam vi bør ha. Her var det en norsk konvertitt, noen som var født i Norge med utenlandske foreldre og noen som hadde flyttet eller flyktet til Norge selv. Norske muslimer er ingen enhetlig gruppe. Det bør være selvsagt, men det kan ikke sies ofte nok.
Les mer…

Super Tuesday!

Super Tuesday er her og selv om den ikke er så super som i 2008, der flere delegater sto på spill, har vi en spennende natt foran oss. Jeg har nettopp holdt en innledning på valgvaken i Bergen om Super Tuesday og nattens valg.

Presentasjonen min kan du se her.

Jeg har brukt FiveThirtyEight.com og iPad-applikasjonen 270toWin for å skaffe grafikken.

Bompenger

Dagens komitémøte blir kanskje det mest omstridte i hele bystyreperioden. Allerede er det et veldig omtalt møte. Bompenger er på dagsorden.

FrPs byråder tok dissens i byråd, men hvis alternativet er verre for bilistene vil FrP stemme for de økte bompengesatsene. Bergen FrP gikk til valg mot tids- og miljødifferensierte bompenger, og den pakken som nå ligger i bordet inneholder ikke noen av delene.

Hvorfor vil vi kanskje stemme for i bystyret, slik BA nå skriver? Jo, fordi Arbeiderpartiets krav gjør det verre for bilistene.

Likevel er det viktig å vise FrPs motstand mot den politikken regjeringen fører, som tvinger lokalpolitikerne til å søke om bompengefinansiering for å få til veiprosjekter. Vi foreslår derfor følgende i denne saken for å understreke FrPs primærstandpunkt: “Bergen bystyre mener det er et statlig ansvar å finansiere det sentrale veisystemet og nødvendig kollektivsatsing med skinnegående materiell i og rundt Bergen, og vil av den grunn gå i mot den nye bompengesøknaden. En større andel av oljeinntektene bør benyttes til innelandske infrastrukturinvesteringer, f.eks ved å etablere et nasjonalt infrastrukturfond som kan sikre statlig fullfinansiering av prioriterte prosjekt.”

Får ikke vi flertall for dette, skåner vi bilistene for køprising og for å betale enda mer for å få tilbake enda mindre. Det er ikke lett å gå inn for denne økningen i bompenger, men det vil være vanskeligere å se et annet flertall finne et annet resultat.

Hvis Arbeiderpartiet får gjennomslag må bilistene betale enda mer, samtidig som de vil få enda mindre i retur. Hvis vi blir med på vedtaket sikrer vi mer tilbake til bilistene – altså mer veier. Dessverre er dette det vi har å velge mellom. Enten blir vi med, eller så vil Arbeiderpartiet gjøre ting mye verre for bilistene. Som et ansvarlig parti må FrP skåne bilistene for det verste alternativet. Å sitte og se på at det innføres dårligere politikk er ikke et alternativ.

Alt var bedre før?

Etter at Huseiernes Landsforbund feiret fjerningen av eiendomsskatt med fyrverkeri, har det kommet mange reaksjoner. Har de råd til sånt, kunne de betalt skatten. Hadde skatten fortsatt vært der, kunne skolene sett mye bedre ut. Er det slik?
Les mer…

Fra bygd til by

Asplan Viak har i dag lansert et notat som skisserer en storstilt utbygging i Arna. Bergens ‘bygdealibi’ skal bli by.
Les mer…

Stein på stein

Byrådet har gått inn for å bevilge 250 000 kroner til et flytende gasskraftverk i Bergen havn, slik at en kan få redusert utslippene fra havnen. Miljøvernerne raser. Jeg mener en bør være glad for at vi får på plass noe som er bedre enn det vi har i dag.
Les mer…

Å drite i eget reir

Fagforbundet ønsker å hjelpe de rødgrønne til å vinne valget neste mandag. Derfor har de lansert flere valgkampvideoer som angriper Fremskrittspartiet, ansatte i privat sektor og eldre som selv har valgt hvor de vil tilbringe sin alderdom.

Les mer…

Meningsmålingens tyranni

Dårlige målinger er god mat for journalister. FrP synker på BAs lokale måling, men stiger på BTs måling. Variasjonene er store, men konklusjonene er alltid like bastante. Det blåser en vind, nå er det krise, full fart oppover, fritt fall. Alle disse beskrivelsene kan stemples på et parti i løpet av en uke. Derfor er det helt feil å la seg avspore fra politisk debatt, og hengi seg til meningsmålingenes tyranni.
Les mer…

Hva skjer med eiendomsskatten?

Hva må du betale i eiendomsskatt etter valget? Det er et spørsmål som har skapt noe storm i Bergen de siste dagene.

Les mer…

Da er vi i gang!

I går startet valgkampen. Det er nå det skal avgjøres om eiendomsskatten skal opp eller ned; om de eldre skal få mer eller mindre valgfrihet; om det kunnskapsløftet som har skjedd i Bergensskolen skal fortsette eller ikke. Heldigvis.

Det har vært noen vanskelige uker. Mitt siste blogginnlegg er fra 22. Juli, når jeg satt klistret til Twitter, nettaviser og ekstrasendinger for å få med meg det siste fra Oslo. Jeg var i sjokk over at terroren hadde nådd Oslo, og enda uvitende om det forferdelige som skulle skje på Utøya.

I Bergen FrP arrangerer vi valgkampåpning i morgen. Vi skal gjøre så godt vi kan å fokusere på egen politikk. Vi skal prøve å synliggjøre forskjellene, slik at velgerne vet mer om hva en kan velge mellom. Da må vi nok nevne de andre noe. Denne valgkampen blir nok annerledes enn det den kunne blitt. Men vi kan ikke myke den opp for mye. Forskjellene må frem, ellers er taper demokratiet.

Pisk nytter ikke

BAs leder sier i dag at pisk ikke nytter for å få ned biltrafikken. Jeg kunne ikke vært mer enig!

Det er gjennomgangstrafikken som tynger Danmarks plass, skriver BA, og viser til at andelen av sentrumstrafikk har blitt redusert. Gjennomgangstrafikken kan du ikke straffe med færre parkeringsplasser i sentrum, som Vegvesenet tok til orde for i forrige uke. I en hel artikkel klarte ikke Vegvesenet å nevne tiltak for å gjøre noe med gjennomgangstrafikken, selv om det var den som var tema.

Hvis 2 av 3 biler som kjører over Danmarks plass ikke kommer fra eller skal til sentrum, hvorfor må de da kjøre der? Bergen har ikke ringveier. Det bygges en i vest, men vi trenger også en i øst. Ringveier sender trafikken rundt sentrum, og det stopper seg ikke så lett opp der som i en trang dal, der en attpåtil har plassert et lyskryss i Europaveien. Det må være bedre for alle om de som skal fra Knarvik til Os kan kjøre en god vei via Arna og på en Ringvei Øst.

Kommer Arnatunnelen øker alternativene, og beredskapen i Bergen vil gå opp. Da kan trafikk som skal nordover enten kjøre rett til Åsane, eller via Arna. Skal en sørover kan en kjøre til Arna og på Ringvei Øst, eller dagens vei over Fjøsanger. Skal en østover har en tre alternativ. Skjer det en ulykke på en av veiene kan en velge den andre. I dag stopper store deler av Bergen hvis det skjer en alvorlig ulykke. Samtidig blir reisetiden kortere.

Kollektivtrafikk kan ikke løse gjennomgangstrafikken alene, slik mange later til å tro. Det nytter ikke å gjøre tilstanden verre for bilistene; det tjener ingen på. En kan gjøre det dyrere, mer slitsomt, irriterende og vanskelig å være bilist. Men når biltrafikken fortsetter å øke, hva sier det om kollektivtrafikken? Tilbudet er ikke godt nok og tar for lang tid på de lengre strekningene.

Om noen alt for få år skal det bo over 300 000 mennesker i denne byen, og omegnskommunene våre har en befolkningsvekst i Norgestoppen. Hvordan skal de komme seg gjennom byen vår, hvis ingenting gjøres? En utbrukt frase er at “en kan ikke bygge seg ut av problemene.” Vel, når vi vet hvor stor befolkningsvekst vi har her i vest, så blir ikke problemene mindre av å ikke gjøre noe som helst med veiene.

Bakstreversk?

På lederplass skriver BA om hvor bakstreversk Bergen FrPs forslag til lokalvalgsprogram er. Å få bilene bort fra Bryggen og Danmarksplass, samt forkorte reiseavstanden fra Arna, er tydeligvis ikke fremtidsrettet nok.

I programforslaget, som skal behandles i morgen, foreslår vi å få fortgang på Arnatunnelen, Skansentunnelen og Mindetunnelen. Tunnelen fra Arna vil spare bilistene for mangfoldige kilometer omkjøring via Åsane eller Midtun. Skansen- og Mindetunnelen vil henholdsvis føre biltrafikken over Bryggen og Danmarksplass under bakken. Er det to områder som trenger avlastning fra biltrafikk, så er det disse.

FrPs løsning for å avlaste områdene, er ikke å si at alle må ta buss eller bane. Vi vet at en småbarnsfamilie i Arna eller Åsane, ikke nødvendigvis kan ta bussen for å komme på jobb i tide. Spesielt hvis de skal levere og hente barna i barnehagen på veien. Vi anerkjenner at det er behov for biler, der de andre partiene står i kø for å innføre flest mulig begrensninger på hvordan folk kan komme seg på jobb. Fyllingsdalen fikk tunnel, hvorfor skal Arna avskjæres og Åsane få den ekstra trafikken? Det bør være spørsmålet både BA og tunnelmotstanderne bør stille seg.

Bor du i Arna og skal til Kokstad, tar du kanskje toget til sentrum. Derfra går Bybanen til Nesttun, og veien videre går med buss. Selv med en videre utbygd Bybane vil det ta lang tid å komme seg fra sentrum til Kokstad. Vi vil gjerne ha en videre utbygging av både Bybanen og bussene. Bybanen bør Jernbaneverket ta seg av, slik at Bergen kan få statlig finansiering på linje med InterCity-tog i og rundt Oslo. Bussene foreslår vi tilbakeført til Bergen kommune.

Så er det slik at ikke all trafikk skal til sentrum. Om noen år er forhåpentligvis både godshavnen og godsterminalen flyttet ut av sentrum, og vi kan slippe mye tungtrafikk. Men hvis ikke Ringvei Øst bygges, må trafikken likevel innom sentrum. Er det fremtidsrettet?

17. mai-fyrverkeri!

Årets fyrverkeri var en flott avslutning på nasjonaldagen. Her er en video som jeg har satt sammen av årets fyrverkeri.

Et nystemt Bergen?

For noen dager siden presenterte Bergensavisen de forskjellige partienes slagord som skal brukes i årets valgkamp. Det slagordet som kom best ut var Arbeiderpartiets “et nystemt Bergen”.

Slagordet peker naturlig nok på at Ap mener at Bergen er litt ustemt. Litt ute av styring, kanskje. Deres målestokk er nok milliardunderskuddet de etterlot seg i 2003, som de borgerlige partiene – inkludert FrP – nå har ryddet opp i. Da er det ikke rart at analysene deres slår litt sprekker.

Arbeiderpartiet prøver å fremstå som et nystemt alternativ, men det rød-grønne prosjektet alt annet enn samstemt. I flere medieoppslag har representanter fra de rød-grønne partiene stått steilt mot hverandre. Ap nekter til og med å gå til valg sammen med SV og Sp.

På motsatt side er det derimot bedre. FrP har foreløpig “det viktigste først” som slagord. Vi evner nemlig å prioritere noe fremfor andre ting, blant annet for å ikke måtte øke eiendomsskatten. I stedet for å bruke all vår tid på å pålegge bergenserne mest mulig skatter og avgifter, får vi til skattelettelser, mer velferd, mer valgfrihet, mange nye barnehageplasser og skoler med høyt faglig innhold.

FrP vil utvide skjenketidene

Som leder av programkomiteen i Bergen FrP, er jeg med på å foreslå økte skjenketider i Bergen. Les hele saken på BA.no, eller i papiravisen fra påskeaften.

Før påske sa Helseminister Anne Grethe Strøm-Erichsen i Stortinget, at hun ville blitt glad hvis skjenkingen sluttet klokken 23. Jeg deler ikke den oppfatningen. Om en er i byen for å ta seg en fest eller besøker en av sentrums mange scener, er kl 23 alt for tidlig.

Hvorfor skal sentrale politikere innskrenke skjenketiden? Er det moralske argumenter som ligger bak, gir det bare flere grunner til at kommunene må få bestemme dette mer selv. Selv om Strøm-Erichsen helst vil at alle skal være hjemme i tide til Kveldsnytt, så kan hun ikke kreve dette. Det er voksne mennesker en har med å gjøre. Innbyggerne er ikke til for at politikere skal ha noen å forme etter sine egne moralske overbevisninger.

Bergen er en attraktiv by, både for studenter, turister og tilflyttere. Utestedene som skjenker alkohol er en del av det som muliggjør et mangfoldig kulturlivt. En kan like det eller ikke, men det er slik. Vi har et stort og mangfoldig kulturliv i sentrum, og Ap-statsrådens blir glad hvis lokalpolitikere slår beina under dette.

For å gjøre lokalpolitikere mer i stand til å gjøre en forskjell på attraktiviteten til sin kommune, hadde det vært fint om noen lover kunne blitt lagt til kommunene for oppfølging. Alkoholloven er en lov som egner seg for dette. Salg av alkohol i butikker, og skjenking på utesteder trenger ikke ha like rammer i hele landet. Hvis vi i Bergen vil tillate mer, så bør vi få muligheten til det.

Et miljøløft for Bergen!

Fylkesårsmøtet til Hordaland FrP er nå ferdig. Her fikk Bergen FrP vedtatt en resolusjon der vi krever et miljøløft for Bergen, men hva innebærer det?

Noen vil kanskje være litt forundret over dette, for “FrP er jo ikke et miljøparti”. Vel, det er ikke helt riktig. Vi ser at Bergen har utfordringer med trafikk og luftkvalitet. Vi vil også ha en bedre kollektivtrafikk. Men det er en del tiltak som Bergen FrP vil ta opp, som kanskje ikke automatisk oppfattes som miljøtiltak. Effekten av disse tiltakene vil likevel ha en stor påvirkning på luftkvaliteten i Bergen i fremtiden. Været kan vi ikke gjøre noe med, men disse tiltakene vil gjøre Bergen til en bedre by. Samtidig reduserer en risikoen for dårlig luftkvalitet. Er ikke det flott?

Bergen FrP ønsker å få på plass et skikkelig ringveisystem, slik at trafikk som skal forbi sentrum ikke trenger å kjøre gjennom Bergensdalen og over Danmarksplass. I tillegg er det viktig å få trafikken til å bevege seg. På dager med ulykker på hovedveiene står Bergen stille. Bergen har faktisk fått den tvilsomme æren av å være kåret til norges mest sårbare by.

En Arnatunnel ville gitt bergenserne et alternativ hvis veien mot Åsane eller Fana står stille. Det er selvfølgelig mange andre gode effekter av Arnatunnelen også, men det kan vi ta senere. Så har vi Skansentunnelen og Mindetunnelen, som vil lede mye av sentrumstrafikken under bakken. Det blir mer effektivt, og svevestøvet holdes under bakken. Oslo har blitt en sveitserost der mye trafikk ledes i tunneler. Det må vi få til i Bergen også!

En negativ effekt av å ha en stor havn midt i sentrum, er at det blir mye trafikk til og fra. Dessverre er mye av trafikken tunge kjøretøy som henter og leverer mye gods, uten at det er innom en båt. Godshavnen må ut av sentrum, slik at vi slipper mye tungtransport. Flytter vi havnen får vi tilgang til et kinderegg. Vi slipper mye trafikk, vi kan samlokalisere havnen med jernbane og vi får store områder tilgjengelig slik at vi kan bygge mer by. Dette ligger dessverre et stykke frem i tid, men det gjør det ikke mindre viktig!

Noen vil kanskje mene at en med dette er “for langsiktig”. At en ikke løser problemet til vinteren. Vel, hvordan skal vi gjøre det? Vi kan ikke stoppe byen. Flere tiltak ble prøvd ut i 2010, men hadde de noen effekt? Det hadde vært fint om regjeringen hadde vist vilje til å tenke langsiktig, og kommet med mer vei- og kollektivmidler til fylket. Dessverre prøver en å lukke døren for disse gode tiltakene fra sentralt hold.

I en twitter-diskusjon med Audun Lysbakken, kom han med de rød-grønne sitt kronargument. Ingen har brukt like mye penger på samferdsel som denne regjeringen, sier han. Vel, de har latt bilistene tatt opp lån. Det er ingen som hyller den banken som låner ut mest penger, spesielt når en vet at bilistene betaler mer enn 100 % av mange veiprosjekter.

Hvordan vinne valget?

Det passer fint at mitt første innlegg som blogger for Bergensavisen handler om årets lokalvalg. Jeg er på årsmøtet til Hordaland FrP, og her står valgkamp i fokus.

I dag ble Vestlandsopprøret lansert, og jeg håper at de andre fylkene på vestlandet følger opp. Det er mange viktige saker, for hele landet, men som drøyer ut i tid. Et eksempel er skipstunnelen på Stad. Vi i Hordaland må være opptatt av denne tunnelen, selv om den hører til et annet fylke. Skipstunnelen vil gjøre vestlandet til en mer robust region.

Tunnelen er utredet 17 ganger, noe som er en utredning per 100. tunnelmeter. Det er egentlig litt imponerende, men også trist. Det er også mange andre saker som et vestlandsopprør tar opp. Vi kan ikke akseptere at vi styres mer og mer fra Oslo. Strandsone, fylkesmannen, satsing på vei og kollektivtrafikk og u-båten på Fedje er bare noen eksempler.

Debatten på årsmøtet handler om hvordan vi skal vinne valget. For velgerne er nok det mest interessante hvorfor vi skal vinne. De rød-grønne sin fanesak i Bergen har vært å ta mer penger fra innbyggerne, for å finansiere sin egen manglende evne til å styre byen fornuftig. Slik vil det være fremover også. Arbeiderpartiet vil ta inn en milliard mer i eiendomsskatt enn det en gjør i dag. Det er kanskje tilfeldig, men det er samme sum som de gikk i underskudd med sist gang de prøvde å styre.

Fremskrittspartiet vil bli kvitt eiendomsskatten. Enkelt og greit, kanskje? Vel, det er det ikke. FrP har mer enn halvert eiendomsskatten denne perioden, men det krever mye å få fjernet resten av denne skatten. Kommunen skal levere gode tjenester, og det må vi ha penger til. Men det går an å prioritere seg frem til å fjerne eiendomsskatten. Det går an å ha kontroll på utgiftene.

Dette er en av de sakene som kommer til å vise skillelinjene mellom FrP og Ap i høstens valg. Dette handler ikke om at de rike skal få skattelette, på bekostning av velferd. For det er blank løgn. Som student og leietaker, så betalte jeg eiendomsskatt gjennom husleien. Hvis en tror at huseiere ikke regner denne inn i husleien, så er en ikke på bølgelengde med folket. Og der er Arbeiderpartiet.

Det blir nok mange andre saker også, som skal vise forskjellene mellom Fremskrittspartiet og de andre partiene. For meg er likevel skattene viktigst. Hva er viktigst for deg?