Viser arkivet for stikkord bt

Et ulønnsomt begrep

I BT går Jon Hustad til angrep på Kristin Clemets tallbruk om arbeidsinnvandrere. Han mener at det ikke kan lønne seg, men hans lønnsomhetsdefinisjon er svært problematisk.

For eksempelets del vil jeg beskrive den generelle konsekvensen av dette lønnsomhetsbegrepet som Hustad bruker, for lønnsomhet handler ikke bare om arbeidsinnvandring. Det er nemlig slik at et stykke arbeid ikke blir mer eller mindre lønnsomt av at det er en norsk eller utenlandsk arbeider som står for arbeidet, så lenge arbeidet er nøyaktig det samme.

Les mer…