Viser arkivet for stikkord fn

Et møte med McCain

I går fikk jet gleden av å se Senator og tidligere presidentkandidat John McCain tale, samt stille han et spørsmål om FN-involvering i Syria. På arrangementet “Getting serious on Syria” spurte American Enterprise Institute om vi kan “[…] close the Assad era without opening a can of worms?”

Les mer…

Er FN så fantastisk?

I dag er det FN-dagen. Jeg husker fortsatt hvordan det var på barneskolen, med sang og lovord. Knapt nok noen av oss visste hva FN var, men vi visste at vi likte FN. Det hadde vi fått beskjed om.

Nå er jeg litt mer skeptisk. Det er ingen tvil om at FN gjør mye positivt, men prisen er høy. Ikke bare i kroner og øre, men også moralsk. Et eksempel som kan trekkes frem er FNs forhold til totalitære regimer, som for eksempel Libya under Gaddafi.

I 2010 ble Libya valgt inn i FNs menneskerettighetsråd. I januar 2011 leverer det samme rådet en rapport om Libyas innsats for menneskerettigheter. New York Times skriver dette i mars, etter at Libya ble suspendert fra rådet:

“In January, it produced a draft report on the country that reads like an international roll call of fulsome praise, when not delicately suggesting improvements. Last week Libya was suspended from the body, and the report was shelved.”

FNs Menneskerettighetsråd var full av lovord om Libya. Algerie skrøt av Libyas utvikling innenfor menneskerettigheter, Venezuela skrøt av Gaddafis økonomiske og sosiale politikk, Cuba skrøt av Libyas fremskritt i oppnåelsen av FNs tusenårsmål og USA skrøt av Libyas økte internasjonale engasjement. Ikke lenge etter bomber USA og Norge Libya med FNs velsignelse.

Menneskerettighetsrådet til FN lever av etterpåklokskap. Ingen vil i dag finne på å skryte av Gaddafis innsats for menneskerettigheter, men det gjorde en så sent som i januar 2011. Dette er FN på sitt aller verste, men slikt overser vi glatt her i Norge. Tidligere i dag så jeg en barnehage på tur, der hvert barn hadde et FN-flagg i hendene.

Hvem fortjener Nobels Fredspris?

Etter mye debatt om sammensetningen av Nobelkomitéen, er det en ting Jagland kan gjøre for å markere at det er forskjell på Nobelprisen og staten Norge. Han kan gi Nobels Fredspris til EU eller NATO. Som en bonus vil en slik pris, i motsetning til flere tidligere priser, være fortjent.
Les mer…

Hvorfor er FN så bra?

Hvorfor er det nesten en kollektiv ekstase for militære inngrep med en gang FN gir grønt lys? Er ikke begrunnelsen for intervensjonen viktigere enn at Kina ikke la ned veto?

Gjennom skoleverket blir en fortalt at FN er en kjempegod greie. Så lenge FN er med, så er det bra. Den linjen har regjeringen brukt i Libya-intervensjonen. Støre var en av de som analyserte seg bort fra flyforbudssone, men når FN gikk inn for det løpte Støre i motsatt retning og fylte nærmest på flybensin selv. Nå er flyene våre på vei. FN har overrasket meg positivt med å gå inn i situasjonen, men er FN det beste vi har?

Jeg er skeptisk til FN av flere grunner. FN er bygget på to beslutningsmodeller, som begge har sine svakheter. Den ene er generalforsamlingen, som søker at alle skal bli enige om noe. Det er vanskelig nok i samarbeid som EU og NATO. Når en bringer inn så godt som alle land i hele verden, uavhengig av styreform, er en 100 % enighet som oftest blottet for innhold. Libya har inntil nylig vært medlem av FNs råd for menneskerettigheter, noe som er et praktisk eksempel på FNs håpløse sammensetning.

Så har en sikkerhetsrådet, der blant annet Kina og Russland har vetorett. Når tror dere at situasjonen i Tsjetsjenia og Taiwan får sin løsning gjennom FN? Når går FN inn for lignende sanksjoner mot Bahrain, der USA har en viktig militærbase? Er overgrepene som skjer der noe mindre enn de i Libya?

Det blir for passivt å si at hver befolkning må rydde opp i sine egne problemer. For meg har enkeltmenneskene større rett til beskyttelse enn statene som undertrykker de. Derfor er jeg for å gripe inn overfor tyranner som ikke nøler med å drepe egen befolkning.

Jeg er bare så lei av at en må vente på at Russland og Kina ikke legger ned et veto.