Viser arkivet for stikkord frp

Liberal kamp

I går la FrPs programutvalg frem sitt første forslag til valgprogram for FrP. Jeg fant mange gode nyheter i programmet, men debatten overskygges av et tema som er avgjort i Stortinget og som ikke kommer til å bli reversert, nemlig homofiles rettigheter.

Jeg er klar til å kjempe for de liberale verdiene i Fremskrittspartiet, for det er disse partiet er grunnlagt på. Vi er et liberalistisk parti, men med et verdigrunnlag som har utgangspunktet sitt i “kristne livssyn og humanistiske verdier”. Det krever kreativitet å konkludere med at FrP da er et kristent parti.

Les hele utkastet til partiprogram her.

Hvorfor går grensen ved homofiles mulighet til å gifte seg og adoptere barn? Hvorfor går den ikke ved skjenkepolitikken eller ved FrPs svært liberale gen- og bioteknologipolitikk, som John Alvheim jobbet så hardt for? Hvorfor brukes “naturstridig” som motargument, når svært mye av det som skjer i samfunnet egentlig er å tukle med skaperverket. Hvor går grensen? For meg er det absolutt viktigste å la enkeltindividet få bestemme selv, med færrest mulig rammer og reguleringer fra det offentlige. Å klassifisere foreldres oppdragelsesevner basert på seksuell legning er et eksempel på kollektivisme.

Mange sier at homofile kan ikke få barn, og homofili er naturstridig. Det er feil. Homofile par kan få barn, men da må de ha sex utenfor ekteskapet og med noen de ikke er tiltrukket av.

Jeg skulle ønske at partiet heller fremhevet noen svært positive og prinsipielle avklaringer som gis i programutkastet. FrP foreslår nå å la Stortinget godkjenne Høyesterettsdommere, og en tredjedel av Stortinget skal kunne kreve en vurdering fra Høyesterett om en lovbestemmelse er i strid med Grunnloven eller ikke. Dette er grunnleggende liberalistisk politikk, som gjør statsmaktene mer uavhengig av hverandre.

En kunne ha snakket om hvilket skattenivå en planlegger å legge seg på inn mot regjeringsforhandlingene. Jeg er blant dem som mener at en liberal kamp i FrP bør betyr skattekamp og ikke en diskusjon om like eller ikke like rettigheter for deler av befolkningen. Vi bør gå inn for kutt i inntektsskatten og bortfall av flere fradrag. Vi bør gjøre skattesystemet slankere og flatere, kutte unødvendige avgifter og vri noe skattlegging over på forbruk.

Den liberale kampen kunne stått om sykelønnsordningen, men den gjør ikke det. Den skal fredes og homofile ekteskap skal brytes ifølge mer konservative politikere. Per-Willy Amundsen sier at vi ikke er tjent med en opprivende strid om homofiles rettigheter og raser mot programutvalget. Sjelden får jeg servert bedre grunner for å stille som kandidat til Stortinget.

Hvis det er en opprivende strid som skal til for at Fremskrittspartiet skal være for statlig likebehandling av voksne mennesker, så får det være slik. Det liberale vinner. Kanskje ikke i første omgang, men vi vinner til slutt. Verden går fremover.

Redusere byråkratiet?

SV-leder Audun Lysbakken har endelig sett lyset og vil redusere byråkratiet i Norge. Han vil effektivisere offentlig sektor, men det finnes noe som fungerer enda bedre. Ved å fjerne unødvendige lover og regler blir det mindre å gjøre for byråkratiet og da kan det reduseres.

Dette innlegget stod på trykk i Bergensavisen, 5. september.

Les mer…

Et klarere alternativ

Flere sier at det borgerlige samarbeidet fikk seg en støkk da H, V og KrF aksepterte at FrP ikke ble invitert til klimaforhandlignene. Ja, det var ikke ideelt, men det som skjedde etter at forliket var i havn har kanskje vært det største skrittet i retning en ny, borgerlig regjering.

For fire år siden ville det være utenkelig at Venstre brukte tid og krefter på å forsvare FrP i klimaspørsmålet. Det hadde ikke skjedd. Nå skjer det. På Venstre.no sa Trine Skei Grande følgende: - Siden opposisjonspartiene klarte å samle seg om mer ambisiøse klimatiltak enn de rødgrønne var villige til å gå med på, ser vi frem til å kunne forsterke klimapolitikken ytterligere etter 2013. Hvis noen var i tvil om at de borgerlige partiene kunne finne sammen, så har Ap nå klart å fjerne den.

Jeg var også skuffet da Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti lot Arbeiderpartiet herse med opposisjonen, for jeg håper virkelig at de ville kreve at også FrP fikk delta. Regjeringen brøt den første runden i klimaforhandlingene, og det har blitt klarere og klarere at grunnen var å få ut Fremskrittspartiet. Dette til tross for at FrP var med på å danne grunnlaget for opposisjonspartienes forhandlingskort. Ifølge Ketil Solvik-Olsen kunne FrP ha støttet mesteparten av forliket, men nå som vi ble dyttet ut stemmer vi bare for det vi er for og ikke den pakken som vi ikke fikk være med på å forme.

Den største faren Ap og regjeringen så, var at FrP kanskje kom til å være med på hele forliket, og for de ville det være en større krise enn å ikke få et forlik.

Blir FrP urettferdig behandlet?

Tankesmien Civita har gitt ut et notat der en sammenligner dekningen av FrP, Høyre og Ap i noen av riksavisene. Konklusjonen deres er at FrP får noe mer negativ oppmerksomhet enn andre partier. Men er dette negativt?

Tvert imot, jeg synes det er helt greit at vi får mer kritikk enn de andre partiene. I et land der “alle er sosialdemokrater” er det egentlig ganske greit å være den som får litt kjeft. Og vi får kjeft fordi vi er litt annerledes. FrP kommer med nye løsninger som kommentariatet ikke liker så godt og det mangler ikke på interessegrupper som kan kritisere FrPs løsninger. Disse stemmene må også frem i media, så det er helt greit at det skjer.

Les mer…

Hold til høyre

Før Høyres landsmøte skrev Aftenposten om Torbjørn Røe-Isaksens forslag til en mer moderat tilnærming til en rekke kontroversielle saker som skiller høyre- og venstresiden. Det er ikke godt nytt for de av oss som vil ha både ny regjering og ny politikk.

Det er en grunn til at jeg ikke er medlem av Arbeiderpartiet. Jeg er nemlig ikke enig i deres politikk, retorikk eller tankemåter. Skillet er markant i skatte- og avgiftsspørsmål, om statens rolle, om arbeidslivsbestemmelser og skolepolitikk, om bruk av private tjenester i eldreomsorgen og kulturpolitikken. For å nevne noe.

Men hva er poenget? Jo, det er forskjeller. De forskjellene finnes også ute blant folk. Hvis Høyre skal gå mot venstre i slike spørsmål, så er det egentlig greit for meg, siden det blir mer plass til Fremskrittspartiet. Men Høyres foreslåtte venstredreining signaliserer en aksept for en del av den retorikken og virkelighetsbeskrivelsen som Arbeiderpartiet tviholder på.

Hvis en plutselig er mot midlertidige ansettelser aksepterer en retorikken om et «brutalisert arbeidsliv». Hvis en ikke vil ha noen særlige skattelettelser anerkjenner en det feilaktige «en krone i skattelette er en krone mindre til velferd»-mantraet. Hvis en nå skal begynne å si at fagforeningsfradrag er bra, så sier en at en har vært mot fagforeninger tidligere. En venstredreining inneholder denne bagasjen. Jeg er ikke villig til å bære den.

Det er de offentlige institusjonene som har midlertidige ansettelser. Det er" i det offentlige at sykefraværet er høyt.":http://www.nho.no/inkluderende-arbeidsliv/lavere-sykefravaer-i-privat-sektor-article24585-28.html Det er ikke greit at vanlige skattebetalere betaler deler av fagforeningskontingenten for folk, like lite som det er greit at LO-medlemmer som stemmer FrP er tvunget til å se på at millionbeløp renner over fra LO til Ap. Det er forskjeller mellom partiene. De bør en ikke legge skjul på, men dyrke.

Fremskrittspartiets rolle i norsk politikk blir derfor stadig viktigere. Selv om vi gikk på en smell i forrige valg er vi på vei tilbake. Og det er viktig. I tillegg til at vår egen politikk er god, bidrar et sterkt FrP til å holde Høyre på plass.

Et sterkere Fremskrittsparti vil hindre Høyre i å danse med sosialdemokratiet. Vi skal holde de på plass og gjøre sånn at Norge ikke bare får en ny regjering, men også ny politikk. Noe annet er bare bortkastet.

Hev u-båten!

Regjeringen trodde de skulle dekke over tildekkingsvedtaket. De kjenner tydeligvis ikke Vestlandet. U-båtsaken er bare nok et eksempel.

Les mer…

Stortingskandidat

Jeg stiller som kandidat til Stortinget for Hordaland FrP. Les hvorfor her.

Les mer…

Søte SV

Det er koselige tider i norsk politikk når SV publiserer en egenfinansiert rapport om at FrP og Venstre er likere enn folk tror. Takk for bidraget til borgerlig samling. Dere er søte!

Selv om SV-retorikken er den samme gamle, skjønner jeg at det er med beundring de har skrevet denne rapporten. For noen av skrekkeksemplene som nevnes bør vi borgerlige trykke til vårt bryst og være stolte av. Og det vet SV.

Les mer…

FrPs handlingsregel

Ketil Solvik-Olsen ta i dag frem FrPs forslag til ny handlingsregel. Høyre er positiv, men Ap holder fast med gammel retorikk. Solvik-Olsen avslørte Arbeiderpartiets selvmotsigende retorikk på område etter område.

- Hvis staten skal sikre fremtidige generasjoner, er det da mest ansvarlig å bruke penger på SAS eller investere i bedre veier, spurte Solvik-Olsen. Spørsmålet er betimelig, for FrP får kritikk for å ville skille mellom investering og forbruk. I Norge er det bare staten som ikke gjør dette. Selv kommunene er pålagt å styre slik at sosialhjelp og et nytt skolebygg ikke behandles likt i budsjettet. Det ene er en løpende utgift, det andre er en investering i varige verdier.

Les mer…

Klart for landsmøte

I morgen starter Fremskrittspartiets landsmøte. Selv om det er mellomvalgår er det nok av spennende saker som møtet skal ta stilling til.

En av de sakene det oftest knyttest mest spenning til er valg av sentralstyre. Siv Jensen vil bli gjenvalgt. Spenningen vil derfor være hvem som skal følge henne inn i sentralstyret. Men det viktigste er politikken.

Les mer…

Ny familiepolitikk

På helgens landsmøte i FrP skal vi diskutere familiepolitikk. I følge media vil dette gjøre det vanskeligere for oss å samarbeide med KrF. Er det meningen at vi skal slutte å utvikle politikk?

Hvis FrP i helgen går inn for å åpne for blant annet homofil adopsjon, noe jeg kommer til å stemme for, vil det stride med KrFs politikk. Det er alle klar over. Men det vil vel være i tråd med både Høyre og Venstre sin politikk. Det er en grunn til at det er fire partier på borgerlig side. Vi er nemlig ikke enig i alt.

At det finnes mange i FrP som vil endre familiepolitikken til å bli mer liberal er veldig bra. Dette setter ingen stopper for fremtidige regjeringsforhandlinger. Hvis noen skulle mene at det gjør det, må jo all politikkutvikling stoppe eller partiene må bli enige om alt.

Jeg støtter forslaget fordi et liberalistisk parti bør ha et liberalistisk utgangspunkt også i familiepolitikken. Det bør ikke være parets legning som skal ha betydning i adopsjonsspørsmål, men om en er i stand til å ta vare på barna. Det er ingenting som tyder på at homofile par er dårligere foreldre enn heterofile foreldre. Staten bør heller ikke drive å fremme en spesiell moralsk holdning eller et religiøst syn. Forslaget nevner adopsjon som et eksempel, men det er også en likestilling på andre områder mellom seksuelle legninger som det legges opp til i forslaget. Det er nødvendig.

Støtter du forslaget om en ny familiepolitikk? Les forslaget og si din mening her.

Spillet

“En stemme til Venstre er en stemme til FrP.” Den innøvde frasen blir nå spredt for alle vinder. Venstresiden har en helt fantastisk dag. Atter en dag får de nemlig unngå å snakke om politikk. Det er ikke borgerlig kaos som er problemet i dag. Nå er det problematisk at partiene vil snakke sammen. Jeg begynner å se et mønster.

Det er nå avklart at Venstre vil ha en ny regjering. Det er flott at Arbeiderpartiet er redd. Det bør de være. Deres politikk skal ut av regjeringskontorene etter neste valg. Deres plutselige omsorg for Venstre er ikke noe annet enn en krampaktig refleks tatt rett ut fra Kolbergskolen. Kan du ikke ta politikken, spill spillet.

Les mer…

Skattelette er viktig

Mange av KrFs fylkesledere mener at en ikke kan kutte i skatter og avgifter, fordi oppgavene til det offentlige har utfordringer. Jeg er uenig.

Først er det viktig å ta opp en ting. Jeg ønsker at FrP og KrF skal kunne forhandle om regjering etter valget neste år. Da er det viktig å minne om noen kjøreregler, og jeg skal holde meg til de selv. Kristin Clemet utarbeidet nemlig et forslag, som jeg kommenterte i et tidligere innlegg.

Derfor er det viktig å understreke at det er bra at det også fremvises forskjeller på borgerlig side. Vi er ikke helt enige i alt og slik skal det heller ikke være. Slik er det ikke hos de rød-grønne, for å si det mildt. Jeg forstår godt at en i KrF ønsker å ha en annerledes politikk enn for eksempel FrP og Høyre på skatter og avgifter og at en ser store uløste utfordringer i samfunnet. Det gjør vi også, men vi vil samtidig endre skatte- og avgiftssystemet til det bedre.

Les mer…

Damned if you do, damned if you don't

Det er sannelig ikke lett å forstå seg på Dagbladets Marie Simonsen. I diskusjonen om asylbarna definerer hun FrP som inkonsekvente. Hadde FrP vært mot ny behandling ville hun nok karakterisert oss som inhumane.

Jeg skrev om asylbarna for noen dager siden, og om hvorfor en bør vurdere sakene deres på nytt. Det er tydeligvis inkonsekvent. Ser hun ikke at det er forskjell mellom å anerkjenne utfordringene med høye innvandringstall og det å vurdere 450 saker på nytt der det er barn som er født i Norge involvert, der familiene er godt integrert?

Det er tydelig at FrP i Marie Simonsens øyne er damned if you do, and damned if you don’t. Simonsen kobler nemlig saken med asylbarna opp mot en helt legitim bekymring for høye innvandringstall og hva det betyr for integreringen. Er det ikke mulig å få litt positive tilbakemeldinger på at en faktisk ønsker en ny vurdering for disse barna? Sitter det for langt inne? Det er nemlig ikke slik at en restriktiv innvandringspolitikk nødvendigvis betyr at en skal sparke alle ut så fort som mulig, slik Regjeringen nå ivrer for. Det er slik at det er mulig å bruke skjønn, men Marie Simonsen karakteriserer det som å være for asylsøkere som en liker. Hun velger altså en entydig negativ vinkling.

Så kan en selvfølgelig komme med det typiske comebacket, nemlig at vi inntar offerrollen. Jeg mener likevel det er helt legitimt å spørre hvorfor vi enten betraktes som inhumane eller inkonsekvente. Jeg håper, i likhet med flere andre, på en ny retorikk i innvandringspolitikken. Ingen er tjent med fiendebilder, fra noen sider. Det vi er tjent med, er å se til at vurderingene som er gjort er korrekte, noe som betyr en ny vurdering av asylbarna, og å ta de utfordringene som økt innvandring fører med seg. For det er utfordringer, og det er noe en ikke kan underslå. Selv ikke tilhengere av et multikulturelt Norge, slik som meg.

Ny vurdering av asylbarn

Jeg er for en mer restriktiv innvandringspolitikk. Det betyr likevel ikke at alt bør bli strengere. De mange historiene om asylbarna bør få oss til å tenke gjennom om politikken som føres virker etter hensikten.

- Det er fullt mulig å vise skjønn og ta hensyn til unger og deres situasjon, sier Johansen til Dagsavisen. Morten Ørsal Johansen er FrPs innvandringspolitiske talsmann og har fullstendig rett i det han sier til Dagsavisen. Det er mulig å vurdere saker annerledes når barn er involvert, spesielt når disse barna ikke har opplevd noe annet enn Norge.
Les mer…

Veien mot 2013 for FrP

Jeg har nettopp vært på talerstolen på Hordaland FrPs fylkesårsmøte. Her er innlegget jeg holdt om de veivalgene jeg mener at partiet bør ta frem mot stortingsvalget i 2013.

Dirigent, kjære partileder og årsmøte,
Som liberalist mener jeg at staten må bli mindre – ikke for å få plass på soverommet til folk – men for at den ikke skal bry seg så mye med hvordan vi lever livene våre. Jeg vil snakke litt om sjelen til partiet, og hvor jeg mener at veien videre fører til.
Les mer…

Stem!

På mandag er det valg! Jeg håper du bruker stemmeretten din!

Helst vil jeg at du stemmer på Fremskrittspartiet. Vi vil fortsette det gode arbeidet vi har startet på for Bergen. Det går bra i Bergen, og vi søker fornyet tillit. Vi kjemper for lavere skatter og avgifter, mer JA-holdning i utbyggingssaker, og bedre prioritering innenfor både skole og helse for å gi mest der behovet er størst.
Les mer…

Meningsmålingens tyranni

Dårlige målinger er god mat for journalister. FrP synker på BAs lokale måling, men stiger på BTs måling. Variasjonene er store, men konklusjonene er alltid like bastante. Det blåser en vind, nå er det krise, full fart oppover, fritt fall. Alle disse beskrivelsene kan stemples på et parti i løpet av en uke. Derfor er det helt feil å la seg avspore fra politisk debatt, og hengi seg til meningsmålingenes tyranni.
Les mer…

Hva skjer med eiendomsskatten?

Hva må du betale i eiendomsskatt etter valget? Det er et spørsmål som har skapt noe storm i Bergen de siste dagene.

Les mer…

Å styre eller bli overstyrt

BA kom i dag med enda en måling, i rekken av de mange målingene som vil bli gjort før høstens valg. Dagens måling bærer med seg noen gode nyheter.

Det er bare til å gratulere Høyre med nok en veldig god måling. Denne gang kommer de over 40 % oppslutning. Det blir spennende å se om de klarer å holde på en lignende oppslutning inn mot valget. I så tilfelle er det intet mindre enn imponerende!

Byrådspartiene FrP, Høyre og KrF er partier som faktisk ønsker å styre Bergen, i motsetning til å bli overstyrt. Da er det spesielt gledelig at byrådspartiene samlet sett går frem hele 7,4 prosentpoeng!

Ap sin “positive Bergenspatriotisme” er redusert til å være prektige talsmenn for fylkesmann og regjering. De går til valg på “et nystemt Bergen”, men så langt er det bare sure gamle toner fra Youngstorgets utsendte i Bergen. De gjør hva de kan for å stoppe Bergen, og på toppen av det hele vil de ta inn en milliard mer i eiendomsskatt. De klarer ikke å kontrollere utgiftene når de styrer, så da må de grave dypere i innbyggernes lommebøker.

For Fremskrittspartiet er denne målingen selvsagt gode nyheter. Vi går frem 2,4 prosentpoeng, men er fortsatt et godt stykke bak rekordvalget i 2007. Jeg har likevel tro på at vi klarer å reise oss enda mer etter en noe trøblete tid i meningsmålingenes verden. Vi har vist at vi kan være med på styringen av Bergen.

Det er vår jobb som kandidater for Fremskrittspartiet, å overbevise velgerne om at det er viktig med et sterkest mulig FrP. Vi er garantisten for at eiendomsskatten kommer til å forsvinne! Vi vil ha nye løsninger for omsorgsektoren, også til de som er for frisk for sykehjem, men som trenger mer oppfølging enn vi kan gi de hjemme. Det er OmsorgPluss. Vi vil også satse enda mer på nærmiljøanlegg for idrett og kultur, som kombineres med skolebygg. Disse byggene, som for eksempel på Leikvang og Bønes skal være nærmiljøstyrt, i det FrP kaller OppvekstPluss.

Krise?

Media elsker kriser. Om de er litt konstruerte er nok ikke så farlig. Dessverre har det utviklet seg en stor meningsmålingsjournalistikk og -politikk i Norge.

Jeg mener at det er en svakhet at vi som politikere, men også mange andre, lar seg styre så mye av enkeltmålinger. Spesielt når de spriker, noe de gjør nå. Den konstruerte krisen jeg snakker om, er selvfølgelig nedgangen til FrP på meningsmålingene. Vi har lest om målinger for FrP nede på 14-tallet, men hva med dagens VG-måling der FrP får 20,6%? Det er ikke langt fra forrige valgresultat, og ville vært et av tidenes beste valgresultat for partiet.

Cup er cup og måling er måling. Alt kan skje, og alt for ofte skjønner ingen hvorfor. Likevel er det mange som har meninger om hvorfor det går slik, både internt og eksternt. Det jeg er veldig sikker på, er at velgerne ikke er interessert i bemanningsdiskusjoner; velgerne er opptatt av politikk og resultater! Ofte snakker vi på høyresiden om “de røde journalistene” som ikke liker FrP, men likevel biter en del på, og sluker rått det de samme journalistene skriver. Når det gjelder kommentarartikler og så varierende ting som meningsmålinger bør en ta det med noen klyper salt, for å si det mildt. Og hvis partiet virkelig er i krise, hvordan kan det ha seg at vi har så mange FrP-topper?

Noen målinger med voldsomt avvik fra det normale vies stor spalteplass. Sjelden opplyses det om bakgrunnstall, og det forekommer alt for ofte at en ikke sier om det handler om lokal- eller fylkestingsvalg. Veldig ofte snakkes det om “stup”, “kjempehopp” og at nå “farges landet blått/rødt”. Å konkludere med krise bør likevel kreve litt mer enn noen veldig dårlige enkeltmålinger.

Per 15. april og 7. juni står FrP med lik oppslutning på TV2s snitt av alle nasjonale meningsmålinger. 17. november 2009 var snittmålingene for Fremskrittspartiet på 20%. At vi i mellomvalgsåret 2010 lå noe høyere enn dette, og nå har gått tilbake til 2009-nivået kan ikke kalles en krise. Den er konstruert.

Bilde: Faksimile fra dagens utgave av Klassekampen.

Bakstreversk?

På lederplass skriver BA om hvor bakstreversk Bergen FrPs forslag til lokalvalgsprogram er. Å få bilene bort fra Bryggen og Danmarksplass, samt forkorte reiseavstanden fra Arna, er tydeligvis ikke fremtidsrettet nok.

I programforslaget, som skal behandles i morgen, foreslår vi å få fortgang på Arnatunnelen, Skansentunnelen og Mindetunnelen. Tunnelen fra Arna vil spare bilistene for mangfoldige kilometer omkjøring via Åsane eller Midtun. Skansen- og Mindetunnelen vil henholdsvis føre biltrafikken over Bryggen og Danmarksplass under bakken. Er det to områder som trenger avlastning fra biltrafikk, så er det disse.

FrPs løsning for å avlaste områdene, er ikke å si at alle må ta buss eller bane. Vi vet at en småbarnsfamilie i Arna eller Åsane, ikke nødvendigvis kan ta bussen for å komme på jobb i tide. Spesielt hvis de skal levere og hente barna i barnehagen på veien. Vi anerkjenner at det er behov for biler, der de andre partiene står i kø for å innføre flest mulig begrensninger på hvordan folk kan komme seg på jobb. Fyllingsdalen fikk tunnel, hvorfor skal Arna avskjæres og Åsane få den ekstra trafikken? Det bør være spørsmålet både BA og tunnelmotstanderne bør stille seg.

Bor du i Arna og skal til Kokstad, tar du kanskje toget til sentrum. Derfra går Bybanen til Nesttun, og veien videre går med buss. Selv med en videre utbygd Bybane vil det ta lang tid å komme seg fra sentrum til Kokstad. Vi vil gjerne ha en videre utbygging av både Bybanen og bussene. Bybanen bør Jernbaneverket ta seg av, slik at Bergen kan få statlig finansiering på linje med InterCity-tog i og rundt Oslo. Bussene foreslår vi tilbakeført til Bergen kommune.

Så er det slik at ikke all trafikk skal til sentrum. Om noen år er forhåpentligvis både godshavnen og godsterminalen flyttet ut av sentrum, og vi kan slippe mye tungtrafikk. Men hvis ikke Ringvei Øst bygges, må trafikken likevel innom sentrum. Er det fremtidsrettet?

Et nystemt Bergen?

For noen dager siden presenterte Bergensavisen de forskjellige partienes slagord som skal brukes i årets valgkamp. Det slagordet som kom best ut var Arbeiderpartiets “et nystemt Bergen”.

Slagordet peker naturlig nok på at Ap mener at Bergen er litt ustemt. Litt ute av styring, kanskje. Deres målestokk er nok milliardunderskuddet de etterlot seg i 2003, som de borgerlige partiene – inkludert FrP – nå har ryddet opp i. Da er det ikke rart at analysene deres slår litt sprekker.

Arbeiderpartiet prøver å fremstå som et nystemt alternativ, men det rød-grønne prosjektet alt annet enn samstemt. I flere medieoppslag har representanter fra de rød-grønne partiene stått steilt mot hverandre. Ap nekter til og med å gå til valg sammen med SV og Sp.

På motsatt side er det derimot bedre. FrP har foreløpig “det viktigste først” som slagord. Vi evner nemlig å prioritere noe fremfor andre ting, blant annet for å ikke måtte øke eiendomsskatten. I stedet for å bruke all vår tid på å pålegge bergenserne mest mulig skatter og avgifter, får vi til skattelettelser, mer velferd, mer valgfrihet, mange nye barnehageplasser og skoler med høyt faglig innhold.