Viser arkivet for stikkord frplm

FrPs landsmøte: Mitt innlegg

Her er mitt innlegg i den politiske debatten på FrPs landsmøte. Jeg snakket om behovet for å tydeliggjøre politikken uten å støte fra oss våre fremtidige samarbeidspartnere i Høyre, Venstre og KrF.

FrPs handlingsregel

Ketil Solvik-Olsen ta i dag frem FrPs forslag til ny handlingsregel. Høyre er positiv, men Ap holder fast med gammel retorikk. Solvik-Olsen avslørte Arbeiderpartiets selvmotsigende retorikk på område etter område.

- Hvis staten skal sikre fremtidige generasjoner, er det da mest ansvarlig å bruke penger på SAS eller investere i bedre veier, spurte Solvik-Olsen. Spørsmålet er betimelig, for FrP får kritikk for å ville skille mellom investering og forbruk. I Norge er det bare staten som ikke gjør dette. Selv kommunene er pålagt å styre slik at sosialhjelp og et nytt skolebygg ikke behandles likt i budsjettet. Det ene er en løpende utgift, det andre er en investering i varige verdier.

Les mer…

Klart for landsmøte

I morgen starter Fremskrittspartiets landsmøte. Selv om det er mellomvalgår er det nok av spennende saker som møtet skal ta stilling til.

En av de sakene det oftest knyttest mest spenning til er valg av sentralstyre. Siv Jensen vil bli gjenvalgt. Spenningen vil derfor være hvem som skal følge henne inn i sentralstyret. Men det viktigste er politikken.

Les mer…

Ny familiepolitikk

På helgens landsmøte i FrP skal vi diskutere familiepolitikk. I følge media vil dette gjøre det vanskeligere for oss å samarbeide med KrF. Er det meningen at vi skal slutte å utvikle politikk?

Hvis FrP i helgen går inn for å åpne for blant annet homofil adopsjon, noe jeg kommer til å stemme for, vil det stride med KrFs politikk. Det er alle klar over. Men det vil vel være i tråd med både Høyre og Venstre sin politikk. Det er en grunn til at det er fire partier på borgerlig side. Vi er nemlig ikke enig i alt.

At det finnes mange i FrP som vil endre familiepolitikken til å bli mer liberal er veldig bra. Dette setter ingen stopper for fremtidige regjeringsforhandlinger. Hvis noen skulle mene at det gjør det, må jo all politikkutvikling stoppe eller partiene må bli enige om alt.

Jeg støtter forslaget fordi et liberalistisk parti bør ha et liberalistisk utgangspunkt også i familiepolitikken. Det bør ikke være parets legning som skal ha betydning i adopsjonsspørsmål, men om en er i stand til å ta vare på barna. Det er ingenting som tyder på at homofile par er dårligere foreldre enn heterofile foreldre. Staten bør heller ikke drive å fremme en spesiell moralsk holdning eller et religiøst syn. Forslaget nevner adopsjon som et eksempel, men det er også en likestilling på andre områder mellom seksuelle legninger som det legges opp til i forslaget. Det er nødvendig.

Støtter du forslaget om en ny familiepolitikk? Les forslaget og si din mening her.

• Mitt innlegg i den Lokalpolitiske debatten. • www.youtube.com
• Det er liberalister på landsmøtet i Fremskrittspartiet. I dag holdt 2. nestformann i FpU, Morten Myksvoll, et innlegg med fokus på å sette grenser for politikk. • www.liberaleren.no
• Landsmøtet til Frp kommer etter alt å dømme vedta nei til hijab i skole og barnehage. Det er mot Morten Myksvoll og Tristan Dupré sin vilje. • www.ba.no

FrPs landsmøte - Dag 1

Det har vært en lang dag på landsmøtets bakerste benk, der FpUs sentralstyre er trygt plassert. Rett foran pressen. Dagen har vært en eneste lang argumentasjonsrekke på hvorfor FrP må styre flere kommuner etter valget.

Siv Jensen fokuserte mest på lokalpolitikk, lokale saker og på byråkratiet, i sin tale til landsmøtet. Gjennomgangstonen i talen hennes var en kritikk mot systemet, som andre politikere verner. De setter systemet foran innbyggerne. De ser på skattebetalerne som noen som balanserer offentlige budsjetter, og som kan tappes når politikernes gavmildhet på andres vegne tar helt av.

Hordaland ble nevnt to ganger i Jensens innlegg. I det ene eksempelet ble Austevoll kommune trukket frem som et godt eksempel. Der har en vunnet en kamp mot Fylkesmannen, slik at en faktisk kan bygge naust på egen eiendom. Naust i strandsonen, faktisk! Ja, hvor ellers skulle de være? Samtidig ble vår alles kjære fylkesmann, Lars Sponheim, trukket frem. Siden nesten ingen stemte på han i 2009, ble han gitt mer makt enn noensinne. Til Sponheims forsvar, så jobber han for den rødgrønne regjeringen, som gir instrukser. Det er kanskje derfor en butikk, som ligger 450 meter fra sjøen, blir nektet ombygging på grunn av strandsonereglene!

Ellers har det vært en lang og innholdsrik politisk debatt. De fleste politiske tema er berørt, men når FpU-nestformann Himanshu Gulati ba om at noen må beskytte arbeiderne mot fagforeningene, nådde kvelden sitt høydepunkt. Han tok til orde mot fagforeningenes vetorett mot alternative turnusordninger, som eksisterer til tross for at arbeidstakerne både ønsker og roser ordningen. FpU-formann Ove Vanebo sier at politikk ikke handler om å bruke mest penger. – Da kunne vi satt de som trenger Luksusfellen til å rydde opp, eller ledelsen i fotballaget Lyn, til å styre Norge. Hvis jeg ikke var en grei politiker, som er for valgfrihet, ville jeg sagt at talen hans er obligatorisk. (Den kommer nok på YouTube i løpet av kvelden; linkes når jeg finner den.)

I morgen er det mange foredrag, blant annet med finansbyråd i Bergen, Liv Røssland. I tillegg er det programdebatt, der jeg forhåpentligvis kommer på talerlisten.

FrPs landsmøte 2011

Her kan du følge FrPs landsmøte, som avholdes 13. – 15. mai 2011. Jeg er delegat for Fremskrittspartiets Ungdom sitt sentralstyre.


Hvis Cover it Live av en eller annen grunn ikke dukker opp, kan du oppdatere nettleseren ved å trykke F5, eller følge livebloggingen direkte her.