Viser arkivet for stikkord innvandring

Damned if you do, damned if you don't

Det er sannelig ikke lett å forstå seg på Dagbladets Marie Simonsen. I diskusjonen om asylbarna definerer hun FrP som inkonsekvente. Hadde FrP vært mot ny behandling ville hun nok karakterisert oss som inhumane.

Jeg skrev om asylbarna for noen dager siden, og om hvorfor en bør vurdere sakene deres på nytt. Det er tydeligvis inkonsekvent. Ser hun ikke at det er forskjell mellom å anerkjenne utfordringene med høye innvandringstall og det å vurdere 450 saker på nytt der det er barn som er født i Norge involvert, der familiene er godt integrert?

Det er tydelig at FrP i Marie Simonsens øyne er damned if you do, and damned if you don’t. Simonsen kobler nemlig saken med asylbarna opp mot en helt legitim bekymring for høye innvandringstall og hva det betyr for integreringen. Er det ikke mulig å få litt positive tilbakemeldinger på at en faktisk ønsker en ny vurdering for disse barna? Sitter det for langt inne? Det er nemlig ikke slik at en restriktiv innvandringspolitikk nødvendigvis betyr at en skal sparke alle ut så fort som mulig, slik Regjeringen nå ivrer for. Det er slik at det er mulig å bruke skjønn, men Marie Simonsen karakteriserer det som å være for asylsøkere som en liker. Hun velger altså en entydig negativ vinkling.

Så kan en selvfølgelig komme med det typiske comebacket, nemlig at vi inntar offerrollen. Jeg mener likevel det er helt legitimt å spørre hvorfor vi enten betraktes som inhumane eller inkonsekvente. Jeg håper, i likhet med flere andre, på en ny retorikk i innvandringspolitikken. Ingen er tjent med fiendebilder, fra noen sider. Det vi er tjent med, er å se til at vurderingene som er gjort er korrekte, noe som betyr en ny vurdering av asylbarna, og å ta de utfordringene som økt innvandring fører med seg. For det er utfordringer, og det er noe en ikke kan underslå. Selv ikke tilhengere av et multikulturelt Norge, slik som meg.

Ny vurdering av asylbarn

Jeg er for en mer restriktiv innvandringspolitikk. Det betyr likevel ikke at alt bør bli strengere. De mange historiene om asylbarna bør få oss til å tenke gjennom om politikken som føres virker etter hensikten.

- Det er fullt mulig å vise skjønn og ta hensyn til unger og deres situasjon, sier Johansen til Dagsavisen. Morten Ørsal Johansen er FrPs innvandringspolitiske talsmann og har fullstendig rett i det han sier til Dagsavisen. Det er mulig å vurdere saker annerledes når barn er involvert, spesielt når disse barna ikke har opplevd noe annet enn Norge.
Les mer…