Viser arkivet for stikkord regjeringen

Ber regjeringen rydde opp

Sammen med Eiler Lund fremmer jeg en sak for bystyret der vi ber regjeringen gripe inn overfor Fylkesmannen. I flere presseoppslag og på egen nettside har Fylkesmannen skjelt ut bystyret i Bergen. Jeg finner meg ikke i å bli kalt udugelig hobbypolitiker av en statlig embetsmann. Ikke er det sant og ikke er det passende for embetet.

Les mer…

Selvfinansiering og selvforsvar

På en forelesning i sammenlignende politikk på UiB, fortalte Frank Aarebrot en historie fra Østerrike om hvordan de gjennom organisering av staten taklet lav tillit mellom befolkningsgrupper og partier. Historien er skremmende aktuell.
Les mer…

Regjeringen svikter Bergen

Regjeringen forkaster et veiprosjekt som vil gjøre reisestrekningen kortere for bilistene. Jeg trodde det ville være bra for lokalmiljøet, men regjeringen er bare opptatt av å gjøre ting verre for bilistene.

De har tydeligvis lyttet til rådene fra opposisjonen i Bergen, noe byen nå må lide for. Fremskrittspartiet vil ha Arnatunnelen på plass, fordi den frigir trafikk fra andre veier. Jeg tror ikke noe på at det står mange tusen biler og bare venter på at tunnelen åpner. De bilene kjører i dag om Åsane og via Fana.

Dette er derfor en like viktig sak for de to bydelene, som for Arna. Heller ikke Ringvei Øst, som vil gi bilister en mulighet til å kjøre rundt Sentrum fra nord, øst og sør lover det godt for. Ringvei Øst vil overta mye trafikk, som i dag går gjennom sentrum. At de ikke ser at trafikken vil gå ned over sentrum ligger nok i at de ikke ser så nøye etter. 2 av 3 biler som kjører over Danmarks Plass, skal ikke til, eller kommer ikke fra, Bergen sentrum. Da er det latterlig å ikke gjøre noe med krysset.

Bergen er Norges mest sårbare by. Hver gang det skjer en ulykke, lammes hele Bergen. Årsaken er like enkel som den er trist. Vi har for få veier ut og inn av sentrum. Skal du til Arna må du via Åsane eller Midtun.

Uten Ringvei Øst kommer Kyststamveien til å gå rett over Danmarks Plass. Dette kommer fra partiet som skulle satse på Vestlandet, og ta opp kampen mot de “blå”. Da må de klare noe bedre enn å dømme bergenserne til årelange køer, og enda verre tilstander på Danmarks Plass. Dette står til stryk!

Les hele saken på BA.no.

Vil ikke veie alle barn!

Helsedirektoratet har sendt ut nye retningslinjer, som sier at alle barn skal veies. Hvor går grensen for overtakelsen av foreldrerollen?

Regjeringen påfører det offentlige store nye oppgaver, uten å tilføre ressurser. Det reagerer ansatte og foreldre på i en artikkel i Bergensavisen

Jeg mener likevel at det er et større problem at regjeringen krever at det offentlige i større og større grad skal overta foreldrerollen, og passe på både barn og voksne i alle livets faser, fra vugge til grav. Mange tenker nok at det er positivt at staten bryr seg om folkehelsen. Men skal alt dette lagres, kanskje sammen med annen informasjon? Det er ikke alt for lenge siden at en statsråd ønsket å registrere seksuell legning.

Regjeringen har ingen ryggmargsrefleks i personvernets retning, og heller ingen troverdighet. Personvernet gjelder også barn. Jeg vil inn i Bystyret etter valget, og jeg vil jobbe for at denne forskriften ikke skal følges, og at den fjernes så snart som mulig. 

Oppdatert: Det er verdt å nevne helseministerens ønske om å kartlegge vekten til alle innbyggere, både voksne og barn.

Kleppa utfor kanten

Tidligere i uken kom samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa på å si at veierstatning skal være komplisert. Hvis ikke, så vil folk begynne å kjøre for fort for å tjene penger.

Jeg lurer jeg på hvorfor ikke Kleppa mener dette om andre samfunnsområder. Hun er jo ganske tydelig på at det eneste som står i hodet på bilistene er penger, og ikke egen sikkerhet. At vi ikke kan ha enkle ordninger for å få ut penger fra det offentlige, fordi det vil føre til misbruk.

Hva med sykelønn? Hvorfor mener regjeringen at 100 % sykelønn fra første dag ikke påvirker sykelønnsstatistikken, hvis veierstatninger fører til at folk risikerer liv og lemmer for å få ut litt penger? Når det gjelder sykelønn er det ikke engang risiko for å bli skadet!

Når en er hjemme fra jobb med full lønn slipper en unna flere utgifter, deriblant transport. En sitter egentlig igjen med mer penger fra den arbeidsdagen enn de som faktisk gikk på jobb. Dette er et system som vi ikke tåler over lang tid. Det er kjekt for de som kan benytte ordningen nå, men hvor er argumentene om våre etterkommere? Hvor bærekraftig er en slik ordning?

Når oljefondet saltes ned, er det alltid neste generasjons behov som det forklares med. Her har vi et system der en tjener på å være hjemme, og det skal liksom være solidaritet? Solidaritet med hvem, tenker jeg da? Med de som er igjen på jobb som betaler for dette? Eller bare for den som har et behov?

I et samfunn der ingen misbruker en slik ordning, så er det sikkert fint. Men Kleppa tror at folk vil risikere liv og lemmer i trafikken, og spekulere i å få erstatning på grunn av dårlig vei. Jeg tror det gikk litt vel fort for statsråden.

Bilde: SXC.hu

Statlig kjønnslemlestelse?

Jeg har klokkeradio hjemme. Ofte hjelper det når jeg skal våkne. Av og til har det skjedd så spesielle ting i nyhetsbildet at jeg våkner brått. Jeg hadde våknet litt lettere i dag, om regjeringens forslag om å finansiere og legitimere kjønnslemlestelse hadde blitt omtalt.

Regjeringen ønsker ikke bare at helseforetakene skal foreta rituelle omskjæringer, men de vil vurdere å påby det. Leger og annet helsepersonells eventuelle reservasjoner på bakgrunn av etiske hensyn er ikke lagt opp til. Jeg begynte å lure på om dette var sant. Om dette bare er en statssekretær som har vært litt vel pratsom og selvstendig. Så husket jeg hvilken regjering vi har.

De har snublet gang på gang i spørsmål om religion. Spørsmålet om hijab i politiet, Muhammed-karikaturer og blasfemiparagrafen er saker der regjeringen i beste fall har vært på vikende front, eller rett og slett på villspor. Nå skal de bruke våre skattepenger på å omskjære små barn. Ikke av medisinske årsaker, eller av noen verdslig nødvendighet. Det er rituelt. Religiøst.

Omskjæring legitimeres nå på høyeste hold. Regjeringen gir tydeligvis opp kampen mot kjønnslemlestelse, og sammen med kapitulasjonen følger 13 millioner kroner i anslåtte kostnader. Den moralske kostnaden er mye, mye større.

Les også Liberaleren: Vil du betale for kjønnslemlestelse?