Viser arkivet for stikkord samferdsel

De gode intensjonene - Fotoboksen

Folk trekker ofte litt på skuldrene og smiler når jeg ytrer min skepsis mot fotobokser. De tar jo bare de som kjører for fort, sies det, og de forebygger ulykker. Det siste har jeg ikke tenkt å ta opp. Det finnes nok mye forskning på området, men det hører hjemme i et eventuelt senere innlegg.

I Norge er det for ikke så lenge siden innført fotobokser som målet gjennomsnittsfart. Her tar en overvåkingen et steg til, og en forkaster samtidig det første argumentet. Riktignok er det bare de som bryter loven som får straff, men alle som kjører forbi disse blir fotografert. Dette skjer i påvente av en mulig kriminell handling. Jeg skjønner ikke at dette bare blir innført, uten brede protester. Hva blir det neste?

Les mer…

Pisk nytter ikke

BAs leder sier i dag at pisk ikke nytter for å få ned biltrafikken. Jeg kunne ikke vært mer enig!

Det er gjennomgangstrafikken som tynger Danmarks plass, skriver BA, og viser til at andelen av sentrumstrafikk har blitt redusert. Gjennomgangstrafikken kan du ikke straffe med færre parkeringsplasser i sentrum, som Vegvesenet tok til orde for i forrige uke. I en hel artikkel klarte ikke Vegvesenet å nevne tiltak for å gjøre noe med gjennomgangstrafikken, selv om det var den som var tema.

Hvis 2 av 3 biler som kjører over Danmarks plass ikke kommer fra eller skal til sentrum, hvorfor må de da kjøre der? Bergen har ikke ringveier. Det bygges en i vest, men vi trenger også en i øst. Ringveier sender trafikken rundt sentrum, og det stopper seg ikke så lett opp der som i en trang dal, der en attpåtil har plassert et lyskryss i Europaveien. Det må være bedre for alle om de som skal fra Knarvik til Os kan kjøre en god vei via Arna og på en Ringvei Øst.

Kommer Arnatunnelen øker alternativene, og beredskapen i Bergen vil gå opp. Da kan trafikk som skal nordover enten kjøre rett til Åsane, eller via Arna. Skal en sørover kan en kjøre til Arna og på Ringvei Øst, eller dagens vei over Fjøsanger. Skal en østover har en tre alternativ. Skjer det en ulykke på en av veiene kan en velge den andre. I dag stopper store deler av Bergen hvis det skjer en alvorlig ulykke. Samtidig blir reisetiden kortere.

Kollektivtrafikk kan ikke løse gjennomgangstrafikken alene, slik mange later til å tro. Det nytter ikke å gjøre tilstanden verre for bilistene; det tjener ingen på. En kan gjøre det dyrere, mer slitsomt, irriterende og vanskelig å være bilist. Men når biltrafikken fortsetter å øke, hva sier det om kollektivtrafikken? Tilbudet er ikke godt nok og tar for lang tid på de lengre strekningene.

Om noen alt for få år skal det bo over 300 000 mennesker i denne byen, og omegnskommunene våre har en befolkningsvekst i Norgestoppen. Hvordan skal de komme seg gjennom byen vår, hvis ingenting gjøres? En utbrukt frase er at “en kan ikke bygge seg ut av problemene.” Vel, når vi vet hvor stor befolkningsvekst vi har her i vest, så blir ikke problemene mindre av å ikke gjøre noe som helst med veiene.

Bakstreversk?

På lederplass skriver BA om hvor bakstreversk Bergen FrPs forslag til lokalvalgsprogram er. Å få bilene bort fra Bryggen og Danmarksplass, samt forkorte reiseavstanden fra Arna, er tydeligvis ikke fremtidsrettet nok.

I programforslaget, som skal behandles i morgen, foreslår vi å få fortgang på Arnatunnelen, Skansentunnelen og Mindetunnelen. Tunnelen fra Arna vil spare bilistene for mangfoldige kilometer omkjøring via Åsane eller Midtun. Skansen- og Mindetunnelen vil henholdsvis føre biltrafikken over Bryggen og Danmarksplass under bakken. Er det to områder som trenger avlastning fra biltrafikk, så er det disse.

FrPs løsning for å avlaste områdene, er ikke å si at alle må ta buss eller bane. Vi vet at en småbarnsfamilie i Arna eller Åsane, ikke nødvendigvis kan ta bussen for å komme på jobb i tide. Spesielt hvis de skal levere og hente barna i barnehagen på veien. Vi anerkjenner at det er behov for biler, der de andre partiene står i kø for å innføre flest mulig begrensninger på hvordan folk kan komme seg på jobb. Fyllingsdalen fikk tunnel, hvorfor skal Arna avskjæres og Åsane få den ekstra trafikken? Det bør være spørsmålet både BA og tunnelmotstanderne bør stille seg.

Bor du i Arna og skal til Kokstad, tar du kanskje toget til sentrum. Derfra går Bybanen til Nesttun, og veien videre går med buss. Selv med en videre utbygd Bybane vil det ta lang tid å komme seg fra sentrum til Kokstad. Vi vil gjerne ha en videre utbygging av både Bybanen og bussene. Bybanen bør Jernbaneverket ta seg av, slik at Bergen kan få statlig finansiering på linje med InterCity-tog i og rundt Oslo. Bussene foreslår vi tilbakeført til Bergen kommune.

Så er det slik at ikke all trafikk skal til sentrum. Om noen år er forhåpentligvis både godshavnen og godsterminalen flyttet ut av sentrum, og vi kan slippe mye tungtrafikk. Men hvis ikke Ringvei Øst bygges, må trafikken likevel innom sentrum. Er det fremtidsrettet?

Kleppa utfor kanten

Tidligere i uken kom samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa på å si at veierstatning skal være komplisert. Hvis ikke, så vil folk begynne å kjøre for fort for å tjene penger.

Jeg lurer jeg på hvorfor ikke Kleppa mener dette om andre samfunnsområder. Hun er jo ganske tydelig på at det eneste som står i hodet på bilistene er penger, og ikke egen sikkerhet. At vi ikke kan ha enkle ordninger for å få ut penger fra det offentlige, fordi det vil føre til misbruk.

Hva med sykelønn? Hvorfor mener regjeringen at 100 % sykelønn fra første dag ikke påvirker sykelønnsstatistikken, hvis veierstatninger fører til at folk risikerer liv og lemmer for å få ut litt penger? Når det gjelder sykelønn er det ikke engang risiko for å bli skadet!

Når en er hjemme fra jobb med full lønn slipper en unna flere utgifter, deriblant transport. En sitter egentlig igjen med mer penger fra den arbeidsdagen enn de som faktisk gikk på jobb. Dette er et system som vi ikke tåler over lang tid. Det er kjekt for de som kan benytte ordningen nå, men hvor er argumentene om våre etterkommere? Hvor bærekraftig er en slik ordning?

Når oljefondet saltes ned, er det alltid neste generasjons behov som det forklares med. Her har vi et system der en tjener på å være hjemme, og det skal liksom være solidaritet? Solidaritet med hvem, tenker jeg da? Med de som er igjen på jobb som betaler for dette? Eller bare for den som har et behov?

I et samfunn der ingen misbruker en slik ordning, så er det sikkert fint. Men Kleppa tror at folk vil risikere liv og lemmer i trafikken, og spekulere i å få erstatning på grunn av dårlig vei. Jeg tror det gikk litt vel fort for statsråden.

Bilde: SXC.hu

Fylkene bygger vei

Samferdselsminister Kleppa (SP) har lagt frem tall som viser at fylkene bruker mer penger på vei enn de får fra staten. Hun legger dette frem som en gladsak. Realiteten er kanskje en annen.

Når staten overførte milevis med dårlig vei til fylkeskommunene, fulgte det ikke med nok penger. Fylkeskommunene styres heldigvis ikke bare av Kleppas partifeller, som helst bare vil ha vei der folk ikke bor, så da blir det opprusting av det regjeringen ikke klarte.

Fylkeskommunene har stort sett ansvar for videregående skoler og vei. Når flere oppgaver pålegges uten at det følger med penger må en prioritere hardere. Det er ikke sikkert de videregående skolene er like glad for at fylkene må kompensere for regjeringens unnfallenhet i samferdselspolitikken. Kleppa sitter igjen med en milliard kroner som hun ikke klarte å bruke. Hun kunne vurdert å gitt de pengene til noen som hadde klart å fått på plass litt vei.

Et miljøløft for Bergen!

Fylkesårsmøtet til Hordaland FrP er nå ferdig. Her fikk Bergen FrP vedtatt en resolusjon der vi krever et miljøløft for Bergen, men hva innebærer det?

Noen vil kanskje være litt forundret over dette, for “FrP er jo ikke et miljøparti”. Vel, det er ikke helt riktig. Vi ser at Bergen har utfordringer med trafikk og luftkvalitet. Vi vil også ha en bedre kollektivtrafikk. Men det er en del tiltak som Bergen FrP vil ta opp, som kanskje ikke automatisk oppfattes som miljøtiltak. Effekten av disse tiltakene vil likevel ha en stor påvirkning på luftkvaliteten i Bergen i fremtiden. Været kan vi ikke gjøre noe med, men disse tiltakene vil gjøre Bergen til en bedre by. Samtidig reduserer en risikoen for dårlig luftkvalitet. Er ikke det flott?

Bergen FrP ønsker å få på plass et skikkelig ringveisystem, slik at trafikk som skal forbi sentrum ikke trenger å kjøre gjennom Bergensdalen og over Danmarksplass. I tillegg er det viktig å få trafikken til å bevege seg. På dager med ulykker på hovedveiene står Bergen stille. Bergen har faktisk fått den tvilsomme æren av å være kåret til norges mest sårbare by.

En Arnatunnel ville gitt bergenserne et alternativ hvis veien mot Åsane eller Fana står stille. Det er selvfølgelig mange andre gode effekter av Arnatunnelen også, men det kan vi ta senere. Så har vi Skansentunnelen og Mindetunnelen, som vil lede mye av sentrumstrafikken under bakken. Det blir mer effektivt, og svevestøvet holdes under bakken. Oslo har blitt en sveitserost der mye trafikk ledes i tunneler. Det må vi få til i Bergen også!

En negativ effekt av å ha en stor havn midt i sentrum, er at det blir mye trafikk til og fra. Dessverre er mye av trafikken tunge kjøretøy som henter og leverer mye gods, uten at det er innom en båt. Godshavnen må ut av sentrum, slik at vi slipper mye tungtransport. Flytter vi havnen får vi tilgang til et kinderegg. Vi slipper mye trafikk, vi kan samlokalisere havnen med jernbane og vi får store områder tilgjengelig slik at vi kan bygge mer by. Dette ligger dessverre et stykke frem i tid, men det gjør det ikke mindre viktig!

Noen vil kanskje mene at en med dette er “for langsiktig”. At en ikke løser problemet til vinteren. Vel, hvordan skal vi gjøre det? Vi kan ikke stoppe byen. Flere tiltak ble prøvd ut i 2010, men hadde de noen effekt? Det hadde vært fint om regjeringen hadde vist vilje til å tenke langsiktig, og kommet med mer vei- og kollektivmidler til fylket. Dessverre prøver en å lukke døren for disse gode tiltakene fra sentralt hold.

I en twitter-diskusjon med Audun Lysbakken, kom han med de rød-grønne sitt kronargument. Ingen har brukt like mye penger på samferdsel som denne regjeringen, sier han. Vel, de har latt bilistene tatt opp lån. Det er ingen som hyller den banken som låner ut mest penger, spesielt når en vet at bilistene betaler mer enn 100 % av mange veiprosjekter.