Viser arkivet for stikkord skjenketider

Regjeringslogikk

For kort tid siden var statssekretær Pål Lønseth i media for å si at mesteparten av voldtektene skjedde på nachspiel. I det som bare kan sees på som en utstrakt hånd til overgripere sørger nå den rødgrønne regjeringen for flere slike fester, ved å redusere skjenketiden til 02:00.

Folk går nemlig ikke hjem fra byen bare fordi Stoltenberg mener at de bør det. Festen fortsetter, selv om utestedene stenges. De har vakter, regler å forholde seg til og det er grenser for hvor full en kan bli der. For å bekjempe vold vil derfor regjeringen stenge disse stedene tidligere. Regjeringslogikk er litt annerledes enn vanlig logikk. Den er for det første ikke særlig logisk.

I tillegg til å være et incentiv for flere nachspiel, innebærer dette forslaget en grov anklage mot alle menn. Vi er alle potensielle overgripere, som trenger noen rammer for å ikke overfalle kvinner. Er dette synet på menn rådende i regjeringen?

Regjeringen har få virkemidler til sin disposisjon for å bekjempe voldtektsbølgen. En skikkelig bemanning av politiet og store investeringer i forbedret utstyr har ikke blitt prioritert. Regjeringen lider av et akutt behov for handlekraft, og bare det å gjøre noe, uansett hva, virker som det sentrale i politikken. Da er det enkelt å bare gå til angrep mot en bransje som gjør mye for å forhindre vold.

For de som jublet når SIRIUS publiserte sin rapport som legitimerer denne lovendringen, så har Civita gått gjennom den:

Rapporten er et særdeles svakt grunnlag for en politikk som tar inntekter og sysselsetting fra en stor og lovlig bransje, og som innskrenker en (for mange) viktig sosial arena.

Skjenketider - igjen

Arbeiderpartiet er på nytt ute etter å innskrenke skjenketiden. Nå tror Ap at en vil redusere antall voldtekter ved å kutte i skjenketiden. Det virker som om Ap tror at det er en iboende voldtektsmann i alle, som slipper ut ved litt for mye alkohol.

Samtidig tror Ap at skjenkepolitikken kan styre dette; men hva skjer hvis skjenketidene blir kortet ned? Stopper folk å drikke tidligere, eller går festen tidligere over til nachspiel? Hvis alkohol er en faktor betyr det fint lite hvor en har fått i seg alkoholen. På byen er det vektere, vi har patruljerende politi, og sjansen er større for vitner enn på et nachspiel som går mot slutten.

Statssekretæren innrømmer at innskrenking ikke nødvendigvis hjelper noe mot antall voldtekter, men ønsker likevel å kutte i skjenkingen. Hun vil gjøre noe, uten å tenke så mye over om det virker eller ikke. Forskningen gir nemlig ikke Ap noe å gå på her: – Hva som vil være effekten av å redusere skjenketiden med kun en time er det ikke noe direkte forskningsbelegg for å si noen ting om, sier forsker Ingeborg Rossow ved Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus) til TV 2 Nyhetene.

Jeg vil utvide skjenketidene.

FrP vil utvide skjenketidene

Som leder av programkomiteen i Bergen FrP, er jeg med på å foreslå økte skjenketider i Bergen. Les hele saken på BA.no, eller i papiravisen fra påskeaften.

Før påske sa Helseminister Anne Grethe Strøm-Erichsen i Stortinget, at hun ville blitt glad hvis skjenkingen sluttet klokken 23. Jeg deler ikke den oppfatningen. Om en er i byen for å ta seg en fest eller besøker en av sentrums mange scener, er kl 23 alt for tidlig.

Hvorfor skal sentrale politikere innskrenke skjenketiden? Er det moralske argumenter som ligger bak, gir det bare flere grunner til at kommunene må få bestemme dette mer selv. Selv om Strøm-Erichsen helst vil at alle skal være hjemme i tide til Kveldsnytt, så kan hun ikke kreve dette. Det er voksne mennesker en har med å gjøre. Innbyggerne er ikke til for at politikere skal ha noen å forme etter sine egne moralske overbevisninger.

Bergen er en attraktiv by, både for studenter, turister og tilflyttere. Utestedene som skjenker alkohol er en del av det som muliggjør et mangfoldig kulturlivt. En kan like det eller ikke, men det er slik. Vi har et stort og mangfoldig kulturliv i sentrum, og Ap-statsrådens blir glad hvis lokalpolitikere slår beina under dette.

For å gjøre lokalpolitikere mer i stand til å gjøre en forskjell på attraktiviteten til sin kommune, hadde det vært fint om noen lover kunne blitt lagt til kommunene for oppfølging. Alkoholloven er en lov som egner seg for dette. Salg av alkohol i butikker, og skjenking på utesteder trenger ikke ha like rammer i hele landet. Hvis vi i Bergen vil tillate mer, så bør vi få muligheten til det.