Viser arkivet for stikkord valg2011

"Nesten"

Er det et ord jeg misliker, så er det “nesten”. Det er en formildende form for “det gikk ikke.” Dessverre er det også dekkende for årets valg.

For FrPs del ble det jo som kjent en halvering av antall mandater. Selv var jeg 37 personstemmer unna å komme inn i Bystyret. 37 stemmer, av FrPs 13 477 stemmer. 37 flere kryss ville gitt fast plass og større mulighet til å påvirke den politiske retningen i Bergen. Nå vet jeg ikke. Som 2. vara vil jeg sikkert få møte en del i Bystyret. Fører forhandlingene frem med Høyre og KrF blir jeg kanskje fast representant. Men det er surt at jeg må bruke ordet “nesten” for å beskrive valget.

En ting som er klart er at jeg er ferdig som heltidspolitiker når valgperioden tar slutt i Oktober. Det bestemte jeg meg for lenge siden om at det var riktig for meg, uansett valgresultat. Jeg er godt i gang med studier i sammenlignende politikk på UiB. Så får jeg se hvor jeg skal fokusere engasjementet mitt. En ting er nemlig sikkert, og det er at engasjementet og viljen til å forandre samfunnet fortsatt er sterk!

Stem!

På mandag er det valg! Jeg håper du bruker stemmeretten din!

Helst vil jeg at du stemmer på Fremskrittspartiet. Vi vil fortsette det gode arbeidet vi har startet på for Bergen. Det går bra i Bergen, og vi søker fornyet tillit. Vi kjemper for lavere skatter og avgifter, mer JA-holdning i utbyggingssaker, og bedre prioritering innenfor både skole og helse for å gi mest der behovet er størst.
Les mer…

Å drite i eget reir

Fagforbundet ønsker å hjelpe de rødgrønne til å vinne valget neste mandag. Derfor har de lansert flere valgkampvideoer som angriper Fremskrittspartiet, ansatte i privat sektor og eldre som selv har valgt hvor de vil tilbringe sin alderdom.

Les mer…

Meningsmålingens tyranni

Dårlige målinger er god mat for journalister. FrP synker på BAs lokale måling, men stiger på BTs måling. Variasjonene er store, men konklusjonene er alltid like bastante. Det blåser en vind, nå er det krise, full fart oppover, fritt fall. Alle disse beskrivelsene kan stemples på et parti i løpet av en uke. Derfor er det helt feil å la seg avspore fra politisk debatt, og hengi seg til meningsmålingenes tyranni.
Les mer…

Bør polet leve?

TV2s nyhetsside for politikk har i dag stilt spørsmålstegn ved Vinmonopolets fremtid. Her er mitt svar på om vi trenger Vinmonopolet.

Les mer…

Pisk nytter ikke

BAs leder sier i dag at pisk ikke nytter for å få ned biltrafikken. Jeg kunne ikke vært mer enig!

Det er gjennomgangstrafikken som tynger Danmarks plass, skriver BA, og viser til at andelen av sentrumstrafikk har blitt redusert. Gjennomgangstrafikken kan du ikke straffe med færre parkeringsplasser i sentrum, som Vegvesenet tok til orde for i forrige uke. I en hel artikkel klarte ikke Vegvesenet å nevne tiltak for å gjøre noe med gjennomgangstrafikken, selv om det var den som var tema.

Hvis 2 av 3 biler som kjører over Danmarks plass ikke kommer fra eller skal til sentrum, hvorfor må de da kjøre der? Bergen har ikke ringveier. Det bygges en i vest, men vi trenger også en i øst. Ringveier sender trafikken rundt sentrum, og det stopper seg ikke så lett opp der som i en trang dal, der en attpåtil har plassert et lyskryss i Europaveien. Det må være bedre for alle om de som skal fra Knarvik til Os kan kjøre en god vei via Arna og på en Ringvei Øst.

Kommer Arnatunnelen øker alternativene, og beredskapen i Bergen vil gå opp. Da kan trafikk som skal nordover enten kjøre rett til Åsane, eller via Arna. Skal en sørover kan en kjøre til Arna og på Ringvei Øst, eller dagens vei over Fjøsanger. Skal en østover har en tre alternativ. Skjer det en ulykke på en av veiene kan en velge den andre. I dag stopper store deler av Bergen hvis det skjer en alvorlig ulykke. Samtidig blir reisetiden kortere.

Kollektivtrafikk kan ikke løse gjennomgangstrafikken alene, slik mange later til å tro. Det nytter ikke å gjøre tilstanden verre for bilistene; det tjener ingen på. En kan gjøre det dyrere, mer slitsomt, irriterende og vanskelig å være bilist. Men når biltrafikken fortsetter å øke, hva sier det om kollektivtrafikken? Tilbudet er ikke godt nok og tar for lang tid på de lengre strekningene.

Om noen alt for få år skal det bo over 300 000 mennesker i denne byen, og omegnskommunene våre har en befolkningsvekst i Norgestoppen. Hvordan skal de komme seg gjennom byen vår, hvis ingenting gjøres? En utbrukt frase er at “en kan ikke bygge seg ut av problemene.” Vel, når vi vet hvor stor befolkningsvekst vi har her i vest, så blir ikke problemene mindre av å ikke gjøre noe som helst med veiene.

Krise?

Media elsker kriser. Om de er litt konstruerte er nok ikke så farlig. Dessverre har det utviklet seg en stor meningsmålingsjournalistikk og -politikk i Norge.

Jeg mener at det er en svakhet at vi som politikere, men også mange andre, lar seg styre så mye av enkeltmålinger. Spesielt når de spriker, noe de gjør nå. Den konstruerte krisen jeg snakker om, er selvfølgelig nedgangen til FrP på meningsmålingene. Vi har lest om målinger for FrP nede på 14-tallet, men hva med dagens VG-måling der FrP får 20,6%? Det er ikke langt fra forrige valgresultat, og ville vært et av tidenes beste valgresultat for partiet.

Cup er cup og måling er måling. Alt kan skje, og alt for ofte skjønner ingen hvorfor. Likevel er det mange som har meninger om hvorfor det går slik, både internt og eksternt. Det jeg er veldig sikker på, er at velgerne ikke er interessert i bemanningsdiskusjoner; velgerne er opptatt av politikk og resultater! Ofte snakker vi på høyresiden om “de røde journalistene” som ikke liker FrP, men likevel biter en del på, og sluker rått det de samme journalistene skriver. Når det gjelder kommentarartikler og så varierende ting som meningsmålinger bør en ta det med noen klyper salt, for å si det mildt. Og hvis partiet virkelig er i krise, hvordan kan det ha seg at vi har så mange FrP-topper?

Noen målinger med voldsomt avvik fra det normale vies stor spalteplass. Sjelden opplyses det om bakgrunnstall, og det forekommer alt for ofte at en ikke sier om det handler om lokal- eller fylkestingsvalg. Veldig ofte snakkes det om “stup”, “kjempehopp” og at nå “farges landet blått/rødt”. Å konkludere med krise bør likevel kreve litt mer enn noen veldig dårlige enkeltmålinger.

Per 15. april og 7. juni står FrP med lik oppslutning på TV2s snitt av alle nasjonale meningsmålinger. 17. november 2009 var snittmålingene for Fremskrittspartiet på 20%. At vi i mellomvalgsåret 2010 lå noe høyere enn dette, og nå har gått tilbake til 2009-nivået kan ikke kalles en krise. Den er konstruert.

Bilde: Faksimile fra dagens utgave av Klassekampen.

Skjenketider - igjen

Arbeiderpartiet er på nytt ute etter å innskrenke skjenketiden. Nå tror Ap at en vil redusere antall voldtekter ved å kutte i skjenketiden. Det virker som om Ap tror at det er en iboende voldtektsmann i alle, som slipper ut ved litt for mye alkohol.

Samtidig tror Ap at skjenkepolitikken kan styre dette; men hva skjer hvis skjenketidene blir kortet ned? Stopper folk å drikke tidligere, eller går festen tidligere over til nachspiel? Hvis alkohol er en faktor betyr det fint lite hvor en har fått i seg alkoholen. På byen er det vektere, vi har patruljerende politi, og sjansen er større for vitner enn på et nachspiel som går mot slutten.

Statssekretæren innrømmer at innskrenking ikke nødvendigvis hjelper noe mot antall voldtekter, men ønsker likevel å kutte i skjenkingen. Hun vil gjøre noe, uten å tenke så mye over om det virker eller ikke. Forskningen gir nemlig ikke Ap noe å gå på her: – Hva som vil være effekten av å redusere skjenketiden med kun en time er det ikke noe direkte forskningsbelegg for å si noen ting om, sier forsker Ingeborg Rossow ved Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus) til TV 2 Nyhetene.

Jeg vil utvide skjenketidene.

Bakstreversk?

På lederplass skriver BA om hvor bakstreversk Bergen FrPs forslag til lokalvalgsprogram er. Å få bilene bort fra Bryggen og Danmarksplass, samt forkorte reiseavstanden fra Arna, er tydeligvis ikke fremtidsrettet nok.

I programforslaget, som skal behandles i morgen, foreslår vi å få fortgang på Arnatunnelen, Skansentunnelen og Mindetunnelen. Tunnelen fra Arna vil spare bilistene for mangfoldige kilometer omkjøring via Åsane eller Midtun. Skansen- og Mindetunnelen vil henholdsvis føre biltrafikken over Bryggen og Danmarksplass under bakken. Er det to områder som trenger avlastning fra biltrafikk, så er det disse.

FrPs løsning for å avlaste områdene, er ikke å si at alle må ta buss eller bane. Vi vet at en småbarnsfamilie i Arna eller Åsane, ikke nødvendigvis kan ta bussen for å komme på jobb i tide. Spesielt hvis de skal levere og hente barna i barnehagen på veien. Vi anerkjenner at det er behov for biler, der de andre partiene står i kø for å innføre flest mulig begrensninger på hvordan folk kan komme seg på jobb. Fyllingsdalen fikk tunnel, hvorfor skal Arna avskjæres og Åsane få den ekstra trafikken? Det bør være spørsmålet både BA og tunnelmotstanderne bør stille seg.

Bor du i Arna og skal til Kokstad, tar du kanskje toget til sentrum. Derfra går Bybanen til Nesttun, og veien videre går med buss. Selv med en videre utbygd Bybane vil det ta lang tid å komme seg fra sentrum til Kokstad. Vi vil gjerne ha en videre utbygging av både Bybanen og bussene. Bybanen bør Jernbaneverket ta seg av, slik at Bergen kan få statlig finansiering på linje med InterCity-tog i og rundt Oslo. Bussene foreslår vi tilbakeført til Bergen kommune.

Så er det slik at ikke all trafikk skal til sentrum. Om noen år er forhåpentligvis både godshavnen og godsterminalen flyttet ut av sentrum, og vi kan slippe mye tungtrafikk. Men hvis ikke Ringvei Øst bygges, må trafikken likevel innom sentrum. Er det fremtidsrettet?

Et nystemt Bergen?

For noen dager siden presenterte Bergensavisen de forskjellige partienes slagord som skal brukes i årets valgkamp. Det slagordet som kom best ut var Arbeiderpartiets “et nystemt Bergen”.

Slagordet peker naturlig nok på at Ap mener at Bergen er litt ustemt. Litt ute av styring, kanskje. Deres målestokk er nok milliardunderskuddet de etterlot seg i 2003, som de borgerlige partiene – inkludert FrP – nå har ryddet opp i. Da er det ikke rart at analysene deres slår litt sprekker.

Arbeiderpartiet prøver å fremstå som et nystemt alternativ, men det rød-grønne prosjektet alt annet enn samstemt. I flere medieoppslag har representanter fra de rød-grønne partiene stått steilt mot hverandre. Ap nekter til og med å gå til valg sammen med SV og Sp.

På motsatt side er det derimot bedre. FrP har foreløpig “det viktigste først” som slagord. Vi evner nemlig å prioritere noe fremfor andre ting, blant annet for å ikke måtte øke eiendomsskatten. I stedet for å bruke all vår tid på å pålegge bergenserne mest mulig skatter og avgifter, får vi til skattelettelser, mer velferd, mer valgfrihet, mange nye barnehageplasser og skoler med høyt faglig innhold.

FrP vil utvide skjenketidene

Som leder av programkomiteen i Bergen FrP, er jeg med på å foreslå økte skjenketider i Bergen. Les hele saken på BA.no, eller i papiravisen fra påskeaften.

Før påske sa Helseminister Anne Grethe Strøm-Erichsen i Stortinget, at hun ville blitt glad hvis skjenkingen sluttet klokken 23. Jeg deler ikke den oppfatningen. Om en er i byen for å ta seg en fest eller besøker en av sentrums mange scener, er kl 23 alt for tidlig.

Hvorfor skal sentrale politikere innskrenke skjenketiden? Er det moralske argumenter som ligger bak, gir det bare flere grunner til at kommunene må få bestemme dette mer selv. Selv om Strøm-Erichsen helst vil at alle skal være hjemme i tide til Kveldsnytt, så kan hun ikke kreve dette. Det er voksne mennesker en har med å gjøre. Innbyggerne er ikke til for at politikere skal ha noen å forme etter sine egne moralske overbevisninger.

Bergen er en attraktiv by, både for studenter, turister og tilflyttere. Utestedene som skjenker alkohol er en del av det som muliggjør et mangfoldig kulturlivt. En kan like det eller ikke, men det er slik. Vi har et stort og mangfoldig kulturliv i sentrum, og Ap-statsrådens blir glad hvis lokalpolitikere slår beina under dette.

For å gjøre lokalpolitikere mer i stand til å gjøre en forskjell på attraktiviteten til sin kommune, hadde det vært fint om noen lover kunne blitt lagt til kommunene for oppfølging. Alkoholloven er en lov som egner seg for dette. Salg av alkohol i butikker, og skjenking på utesteder trenger ikke ha like rammer i hele landet. Hvis vi i Bergen vil tillate mer, så bør vi få muligheten til det.

Frivillighetsfellen

I gårsdagens BA langer Arbeiderpartiet i Bergen ut mot bystyreflertallet, og lanserer sin egen fortreffelighet for frivilligheten. Det jeg sitter igjen med, er at noe skurrer.

Ap i Bergen er visstnok så veldig for frivillighet. Ap i regjering og på Stortinget vedtar lover som øker kostnader for kulturlivet og fjerner inntekter for frivillige lag og organisasjoner. Henger dette på greip?

Les mer…

Et miljøløft for Bergen!

Fylkesårsmøtet til Hordaland FrP er nå ferdig. Her fikk Bergen FrP vedtatt en resolusjon der vi krever et miljøløft for Bergen, men hva innebærer det?

Noen vil kanskje være litt forundret over dette, for “FrP er jo ikke et miljøparti”. Vel, det er ikke helt riktig. Vi ser at Bergen har utfordringer med trafikk og luftkvalitet. Vi vil også ha en bedre kollektivtrafikk. Men det er en del tiltak som Bergen FrP vil ta opp, som kanskje ikke automatisk oppfattes som miljøtiltak. Effekten av disse tiltakene vil likevel ha en stor påvirkning på luftkvaliteten i Bergen i fremtiden. Været kan vi ikke gjøre noe med, men disse tiltakene vil gjøre Bergen til en bedre by. Samtidig reduserer en risikoen for dårlig luftkvalitet. Er ikke det flott?

Bergen FrP ønsker å få på plass et skikkelig ringveisystem, slik at trafikk som skal forbi sentrum ikke trenger å kjøre gjennom Bergensdalen og over Danmarksplass. I tillegg er det viktig å få trafikken til å bevege seg. På dager med ulykker på hovedveiene står Bergen stille. Bergen har faktisk fått den tvilsomme æren av å være kåret til norges mest sårbare by.

En Arnatunnel ville gitt bergenserne et alternativ hvis veien mot Åsane eller Fana står stille. Det er selvfølgelig mange andre gode effekter av Arnatunnelen også, men det kan vi ta senere. Så har vi Skansentunnelen og Mindetunnelen, som vil lede mye av sentrumstrafikken under bakken. Det blir mer effektivt, og svevestøvet holdes under bakken. Oslo har blitt en sveitserost der mye trafikk ledes i tunneler. Det må vi få til i Bergen også!

En negativ effekt av å ha en stor havn midt i sentrum, er at det blir mye trafikk til og fra. Dessverre er mye av trafikken tunge kjøretøy som henter og leverer mye gods, uten at det er innom en båt. Godshavnen må ut av sentrum, slik at vi slipper mye tungtransport. Flytter vi havnen får vi tilgang til et kinderegg. Vi slipper mye trafikk, vi kan samlokalisere havnen med jernbane og vi får store områder tilgjengelig slik at vi kan bygge mer by. Dette ligger dessverre et stykke frem i tid, men det gjør det ikke mindre viktig!

Noen vil kanskje mene at en med dette er “for langsiktig”. At en ikke løser problemet til vinteren. Vel, hvordan skal vi gjøre det? Vi kan ikke stoppe byen. Flere tiltak ble prøvd ut i 2010, men hadde de noen effekt? Det hadde vært fint om regjeringen hadde vist vilje til å tenke langsiktig, og kommet med mer vei- og kollektivmidler til fylket. Dessverre prøver en å lukke døren for disse gode tiltakene fra sentralt hold.

I en twitter-diskusjon med Audun Lysbakken, kom han med de rød-grønne sitt kronargument. Ingen har brukt like mye penger på samferdsel som denne regjeringen, sier han. Vel, de har latt bilistene tatt opp lån. Det er ingen som hyller den banken som låner ut mest penger, spesielt når en vet at bilistene betaler mer enn 100 % av mange veiprosjekter.

Hvordan vinne valget?

Det passer fint at mitt første innlegg som blogger for Bergensavisen handler om årets lokalvalg. Jeg er på årsmøtet til Hordaland FrP, og her står valgkamp i fokus.

I dag ble Vestlandsopprøret lansert, og jeg håper at de andre fylkene på vestlandet følger opp. Det er mange viktige saker, for hele landet, men som drøyer ut i tid. Et eksempel er skipstunnelen på Stad. Vi i Hordaland må være opptatt av denne tunnelen, selv om den hører til et annet fylke. Skipstunnelen vil gjøre vestlandet til en mer robust region.

Tunnelen er utredet 17 ganger, noe som er en utredning per 100. tunnelmeter. Det er egentlig litt imponerende, men også trist. Det er også mange andre saker som et vestlandsopprør tar opp. Vi kan ikke akseptere at vi styres mer og mer fra Oslo. Strandsone, fylkesmannen, satsing på vei og kollektivtrafikk og u-båten på Fedje er bare noen eksempler.

Debatten på årsmøtet handler om hvordan vi skal vinne valget. For velgerne er nok det mest interessante hvorfor vi skal vinne. De rød-grønne sin fanesak i Bergen har vært å ta mer penger fra innbyggerne, for å finansiere sin egen manglende evne til å styre byen fornuftig. Slik vil det være fremover også. Arbeiderpartiet vil ta inn en milliard mer i eiendomsskatt enn det en gjør i dag. Det er kanskje tilfeldig, men det er samme sum som de gikk i underskudd med sist gang de prøvde å styre.

Fremskrittspartiet vil bli kvitt eiendomsskatten. Enkelt og greit, kanskje? Vel, det er det ikke. FrP har mer enn halvert eiendomsskatten denne perioden, men det krever mye å få fjernet resten av denne skatten. Kommunen skal levere gode tjenester, og det må vi ha penger til. Men det går an å prioritere seg frem til å fjerne eiendomsskatten. Det går an å ha kontroll på utgiftene.

Dette er en av de sakene som kommer til å vise skillelinjene mellom FrP og Ap i høstens valg. Dette handler ikke om at de rike skal få skattelette, på bekostning av velferd. For det er blank løgn. Som student og leietaker, så betalte jeg eiendomsskatt gjennom husleien. Hvis en tror at huseiere ikke regner denne inn i husleien, så er en ikke på bølgelengde med folket. Og der er Arbeiderpartiet.

Det blir nok mange andre saker også, som skal vise forskjellene mellom Fremskrittspartiet og de andre partiene. For meg er likevel skattene viktigst. Hva er viktigst for deg?