Viser arkivet for stikkord vestlandet

Hev u-båten!

Regjeringen trodde de skulle dekke over tildekkingsvedtaket. De kjenner tydeligvis ikke Vestlandet. U-båtsaken er bare nok et eksempel.

Les mer…

Østlandsmeldingen

Når regjeringen sier at mange tiltak skal skje hjemme betyr det at de skjer på østlandet. Det er der den store jernbanesatsingen varsles i klimameldingen. Resten av landet kan få kollektivmidler, men vil stort sett sitte igjen med tiltakene som svir. Et eksempel er økte kostnader for industrien gjennom dobling av CO2-avgiften.

Les mer…